Yeşil

Hepimizin ruh aleminin derinliklerinde yeşil ve metafizik arasında bir bağlantı var gibidir. Manevi kavramların bilinç altında kodlanması yeşil renkle ve onu çağrıştıracak bir yerde gibidir. Pek çoğumuzun cennet algısı yeşil renk ve tonları ile şekillenmiştir. Bu yönü ile yeşil uhrevi alemleri ve manevi alemleri çağrıştıran metafizik boyutları olan bir renk olarak ruhumuza ve ruhumuzdan algı alemimize yansır. Kökleri derinlere uzanan bir güven duygusu oluşturur.

 

Bu yönü ile Melik, Selam, Hakem, Adl, Kebir, Hakk, Vekil, Kaviyy, Metin, Vali, Reşid, Muksıt gibi isimlerin yansıdığı fondur.

Ruhlara rahatlık ve serinlik veren huzur yansıtan bir renktir ve yeryüzünün olabildiğince geniş bir alanı bu renkle donansın arzu edilir. Bu mana ile bağlantılı olarak Rahman, Rahim, Selam, Rezzak, Vehhab, Latif, Halim, Vedud, Mecid, Rauf, Nur gibi isimler yeşil rengin önplanda yansıttığı isimler olmalıdır. Rezzak ismi ile diğer bir bağlantısı da yeşil alanda insanların daha az mide rahatsızlığı çekiyor olmasıdır.

Yine bu renk, hareketliliğin ve yaratmanın rengi olarak ifade edilir ve tekvini ayetlerin zeminini oluşturan bir renk şeklinde ifade edilebilir. Bu anlamda Halık, Bari, Rezzak, Basıt, Hayy, Kayyum, Vedud, Hamid gibi isimlerin melekuti alemlerden ruhlarımıza yansımasına vesile olan bir renktir. Verimlilik ve bereketi temsil eden bir renktir. Bu açıdan da Rezzak, Hallak, Ganiyy, Muğni gibi isimler yeşille daha berrak şekilde alemimize taşınır.

Paylaşım, işbirliği, uyum ve cömertlik yeşil rengin ruhlara yansıttığı güzelliklerdendir. Bu manalar da enerjilerini Selam, Mü’min, Müheymin, Vehhab, Rezzak, Hakem, Hafiz, Vedud, Mecid, Muhsi, Malik’ül Mülk, Zü’l Celal-i ve’l-İkram, Kerim, Reşid gibi isimlerin tecellisinden alırlar ve yeşiller içinde daha netleştirerek yansıtırlar. Ana yapısını hürriyet oluşturan, hayatın yenilenmenin ve takamülün ifade edildiği bir renk olarak kabul edilmektedir. Bu açıdan Ferd, Melik, Aziz, Mütekebbir, Halık, Rezzak, Fettah, Basıt, Kebir, Bais, Muid, Muhyi, Hayy, Kayyum, Vacid, Samed, Evvel, Ahir, Zahir, Batın, Cami, Mübdi, Mucib, Kaviyy, Metin, Azim, Mucib gibi isimlerin tecellisine mazhardır.

ImageÖzellikle bitkilerin esma-i İlahiyeyi terennüm ettikleri temel fon olan yeşil, yeryüzünün önemli bir alanını kuşatmış ve büyüyüp gelişmeye meyilli potansiyeli ve genlerinin, tohumlarının lisanı ile yeryüzünün tamamında bu güzel isimlerin yansımasına vesile olmak duası ve niyetini taşır gibidir. Yeşilin tonlarının, ağaçların yapraklarının ve yaprakların çeşitliliğinin arka planında sanki bu manalar gizli gibidir. Rüzgarın oluşturduğu ritimle ahenk içinde ve aheste aheste kıpırdanışlarının arkasında pek çok esmanın zikri ve birer lisan gibi uzanmış yapraklarla ifadesi hakikati yeşilden ruhlarımıza yansıyan ve alemimizi kuşatan en latif ve huzur verici hallerden olmalıdır. Bu yüzden pek çok duada ağaçların yaprakları adedinin ayrı bir yeri ve ifade zenginliği vardır.

Şimdi yeryüzünü donatan bütün yeşilliklerin yapraklarını birer dil olarak hayal edelim ve her birini birer dudak çevrelemiş her biri bir ağıza dönüşmüş olarak düşünelim. Sonra onların hışıltılar şeklinde nağmelerinden yükselen ve yeryüzünü belki de bütün alemleri kuşatan şu nağmeleri kalp kulaklarımızla işitmeye çalışalım: Ya Melik, Ya Selam,Ya Hakem, Ya Adl, Ya Kebir, Ya Hakk, Ya Vekil, Ya Kaviyy, Ya Metin, Ya Vali, Ya Reşid, Ya Muksıt, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rezzak, Ye Vehhab, Ya Latif, Ya Latif, Ya Halim, Ya Vedud, Ya Mecid, Ya Nur, Ya Halık, Ya Bari, Ya Basıt, Ya Hayy, Ya Kayyum, Ya Hamid, Ya Hallak, Ya Ganiyy, Ya Muğni, Ya Selam, Ya Mü’min, Ya Müheymin, Ya Hakem, Ya Hafiz, Ya Vedud, Ya Mecid, Ya Muhsi, Ya Malik’ül Mülk, Ya Zü’l-celal i ve’l ikram, Ya Kerim, Ya Reşid, Ya Ferd, Ya Melik, Ya Aziz, Ya Mütekebbir Ya Halık, Ya Fettah, Ya Basıt, Ya Kebir, Ya Bais, Ya Muid, Ya Muhyi, Yas Vacid, Ya Samed, Ya Samed, Ya Evvel, Ya Ahir, Ya Zahir, Ya Batın, Ya Cami, Ya Mübdi, Ya Mucib, Ya Kaviyy, Ya Metin, Ya Azim, Ya Mucib,… Ya Allah.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*