Yüzlerce gencin müzakere ettiği hakikatler

Okuma programlarına katılan yüzlerce vatandaşın, gencin anlamaya, müzakereye, mütalâaya çalıştığı yüzlerce meseleden bazılarını sıralarsak:

– Yaratılışın hikmeti nedir?

– Allah tek bir Zât olduğu halde sayısız işleri nasıl yapıyor? Hem her yerde hâzır ve nâzır, hem de mekândan münezzeh nasıl oluyor?

 

– “İnsanı Rahman sûretinde yaratması, yâni sıfatlarını onda yansıtması” ne demektir?

– Uzayda canlılar var mı? Uzaylılar nasıl varlıklardır?

– Kâinat kitabının ezelî tercümesi Kur’ân, Esma-i Hüsna ile nasıl örtüşüyor? Ve insan Kur’ân’da yazılı, kâinatta mücessem olarak tezahür eden Esmâ-i Hüsnâ’ya nasıl câmî (kapsamlı) bir ayna oluyor? İnsanın kâinatın minyatürü ve halife-i zemin olmasının sırrı nedir?

– Besmelenin esrarı nedir?

– İman esaslarının, İslâm şartlarının izah ve ispatı…

– Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?

– Bizi yoldan çıkaran şeytanları Allah yarattığına göre, bizim suçumuz ne?

– Kısa bir ömürde ömrünü küfürle geçirenin sonsuza dek Cehennemde kalması, adâlete nasıl sığar?

– Koca Sa’d-ı Taftazanî gibi bir allâmenin, meşhur Mukaddemat-ı İsnâ Aşer kitabında, 40-50 sayfada ancak hallettiği ve ancak âlimlere anlatabildiği “kader ve hür irade” meselesi.

– İbn-i Sina’nın “Aklen ispat edemeyiz, bize nasıl nakledilmişse öyle kabul ederiz” dediği Haşir (Öldükten Sonra Diriliş) meselesi.

– Peygamberimiz (asm), ruh ve bedeniyle bir anda Mi’rac’a nasıl çıktı, o kadar yerleri bir anda nasıl gezdi?

– “Yaş ve kuru her şey Kur’ân’da var.” O halde neden açıkça medeniyet harikalarından bahsetmiyor?

– Mugayyebât-ı hamseden (beş bilinmeyen gaybî mesele) anne rahmindeki cenin, yağmurun ne zaman yağacağı artık biliniyor mu? Bilinmiyorsa, bunun izahı nedir?

– İnançsızların da kerâmet gibi harika haller göstermesinin sırrı nedir?

– Hak birdir, öyleyse neden dört mezhep vardır?

– Namazda kudsî hakikatler karşısındaki vesvese niçin zarar vermez!

Bunlar gibi daha yüzlerce meseleyi müzakere ediyor çoğu imam-hatipli veya İlâhiyatlı olmayan gençler!

Herkesin dünyaya, siyasî tartışmalara, oyun ve eğlenceye koştuğu bu dehşetli zamanda, gençlerin bu kudsî hakikatleri mütalâa ve müzakere etmesi, binlerle tebrike şayan değil mi?

Evet, bir kere daha okuma programlarına katılan veya Kur’ân hakikatlerinin derslerine iştirak ederek bu kudsî hakikatleri anlamaya, özümsemeye, benimsemeye ve anlatmaya çalışan gençleri, mele-i a’lânın sakinleri meleklerle bilikte binlerce, milyonlarca kez tebrik ediyor, alkışlıyoruz!

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*