Zamanımızın özgürlük efendisi

BİR insanı yaşadığı hayatında öne çıkaran unsurlar, onda var olan önemli hususiyetlerdir.
Çağdaşı olduğu insanlar arasında, hayra vesile olan özellikleri bünyesinde taşıyan insanlar, yaşadığı zamanda farklı kabiliyetlerle daima rehber insanlar olarak toplumda yerini alırlar.

İnsanlığa bir nokta-i istinat hallerini izhar eden bu profil, özel bir takım karakter yapılarına sahip bu insanlar, gönüllerde yer alarak baş tacı yapılmasına sebep teşkil olunurlar. Bediüzzaman Hazretlerinde mevcut önemli hususiyetlerin varlığı, yaşadığı asırda bu bakımlardan ehemmiyet arz etmiş, bu vesileyle de onu gönül sultanı ve baş tacı olmak gibi bir mevkiye mazhar kılmıştır.

Yaşadığı tavizsiz, istikrarlı bir hayat tarzının yanı sıra, te’lif ettiği eserlerine olan muazzam ilgi ve alâka onu haklı bir yüksek manevî mevkide sevmeye ve sevdirmeye sebep olan hususiyetleridir.

Günümüzde insanlığın faydasına olan önemli meselelere ciddî, samimî bir şekilde sahip çıkarak o unsurları benimsetmeye çalışması, onun manevî bir lider olduğu vasfının doğru istikamette seyrettiği realitesini de birlikte belirlemiştir.
İslâm’da var olan temel meselelerden hürriyet anlayışını tam ve doğru mânâsıyla sahiplenerek günümüz toplumuna yansıtmaya çalışması ehemmiyet verdiği meseleler arasında var olmuştur.

Çağımızda öne çıkan, hürriyet, özgürlük ve demokrasi kavramlarının doğru benimseyip topluma yerleştirmeye çalışması onu yaşadığı çağında bir hürriyet efendisi olma özelliğinde haklı sebepler olarak değerlendirilmiştir. Yaşadığı uzun hayat macerası içinde özgürlük ve hürriyetine son derece acımasızca kast edilen Bediüzzaman Hazretleri yapılan bütün haksızlıklara karşı özgürlük ve hürriyetlere sahip çıkarak bu mefhumların müdafiliğini yapmıştır.
‘Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam‘ gibi son derece mükemmel bir anlayışın sahipliğini ve savunuculuğunu sürdüren Bediüzzaman Hazretlerinin zamanımızda bir hürriyet efendisi olduğu adına çok kıymetli fikirlerini ihtiva eden hususları kısaca derleyip aktaracak olursak, özgürlük, hürriyet ve demokrasi adına hususiyetleriyle karşımıza çıktığı görülür Bediüzzaman’ın.

-‘Tam ve mükemmel hürriyet, kişinin firavunlaşmaması ve başkasının hürriyeti ile alay etmemesidir.’ (Münâzarât: 55)
-Hüriyetin Şe’ni odur ki; ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın . (A.g.e: 55)

-Hürriyet budur ki, Kanun u adalet ve tedipten başka hiç kimseye tahakküm etmesin’ (Beyanat ve Tenvirler: 93)
-Adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir’ (Tarihçe-i hayat: 564)
-Meşrûtiyet ve Kanun-i esasi işittiğiniz mesele ise hakikî adalet ve meşveret-i şer’iyeden ibarettir. Hüsn’ü telâkki ediniz. Muhafazasına çalışınız. Zira dünyevî saadetimiz meşrûtiyetledir.’ (Divani Harbi Örfi: 22)

-İman ne kadar mükemmel olsa, o derece hürriyet parlar. İşte Asr-ı Saadet’ (Münâzarât: 58)
Zamanımızın hürriyet efendisi Bediüzzaman’dan harika tesbitlerdir bunlar.
Allah’a emanet olunuz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*