Zülfikar’a hizmet edenler, tam bahtiyardır

altBu mecmua [Zülfikar], üç makam ve bir hâtimedir:

Birinci Makamı: Onuncu Söz – Haşir Risalesi ve Zeyilleri…

İkinci Makamı: On Dokuzuncu Mektub – Mu’cizat-ı Ahmediye Risalesi ve Zeyilleri…

Üçüncü Makamı: Yirmi Beşinci Söz – Mu’cizat-ı Kur’âniye Risalesi ve Zeyilleri…

Hâtimesinde: Hizb-i Nûrî ile Risale-i Nur hakkında bir mektup vardır.

***

Bu acib asırda ehl-i iman, Risale-i Nur’a ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asâ-yı Mûsa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hafızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar.

Evet, meselâ i’caz-ı Kur’ânî bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i’cazın lem’aları ve Kur’ân’ın güzel nükteleri ispat edilmiş.

Zülfikar, s. 19

ZÜLFİKAR BÜYÜK BİR BAHÇE, TEKRAR İLE OKUNMALI

Bu mecmua büyük bir bahçedir. Her adam her meselesini, her meyvesini elde edemez. Ne kadar bilse kârdır. Baştaki kısımdan herkes ve nısf-ı âhirden ehl-i ilim tam istifade edebilir. Bütününü bilemedim diye vazgeçme, tekrar ile oku.

Zülfikar, s. 23

***

..beş tarzda ibadet sayılabilen kalemle Zülfikar-ı Mu’cizat mecmuasına hizmet edenler, tam bahtiyardırlar. Fakat yazıdan ziyade, sıhhatine dikkat etmek lâzım ve elzemdir.

Emirdağ Lâhikası, s. 198

***

..şahsımdan binler derece daha ziyade konuşan ve tesirli ders veren Risale-i Nur’un Zülfikar-ı Mu’cizat’ın bin nüshaları ve bin dille ve binler mektubatıyla şimdiye kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümâşâta tenezzül edemeyen Ahmed Nazif’in kalemiyle serbest ve mümanaat görmeden yazılmasına, değil yalnız kuşlar, belki melekler ve ruhanîlerden bir kısım, temessül edip bu harika muvaffakıyeti tebrik etseler, yine çok değil.

Emirdağ Lâhikası, s. 206

LÛ­GAT­ÇE:

Hizb-i Nûrî: Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Yirmi Dokuzuncu Lem’a-yı Arabîye ile Yedinci Şuâ’ın (Âyetü’l-Kübra) imtizacından çıkan” Arapça tefekkürî bir zikir, vird.
mümanaat: Mania, engel.
mümâşât: Maslahat için hoş geçinme, suyunca gitme.
nısf-ı âhir: Son yarı.
temessül etmek: Yansıyıp görünmek.

 

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*