İslâm korkusu bütünleşmeyi engelliyor

Image
İngiltere’deki Irklararası İlişkiler Enstitüsünün yayınladığı rapora göre, Avrupa’da çok kültürlülüğün önündeki en büyük engel, İslâm fobisi. Rapor, çok kültürlülüğün önündeki engelin, Müslüman toplulukların bütünleşmekten kaçınmaları ya da bu konuda isteksiz davranmaları olmadığını ortaya koyuyor.

İngıltere’dekı Irklararası İlişkiler Enstitüsü’nün yayımladığı raporda, Avrupa’da çok kültürlülüğün önündeki en büyük engelin, İslam fobisi oluduğu belirtildi. Rapor, çok kültürlülüğün önündeki engelin, Müslüman toplulukların bütünleşmekten kaçınmaları ya da bu konuda isteksiz davranmaları olmadığını ortaya koyuyor. Bir yıl süreyle 6 Avrupa ülkesi incelenerek hazırlanan raporda, bu ülkelerde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 11 Eylül saldırılardan bu yana, Müslüman karşıtı ırkçılığın kurumsallaşmasında artış gözlendiği ortaya konuldu. Araştırma kapsamında sadece Fransa, Almanya ve İngiltere gibi büyük Müslüman azınlıkların yaşadığı ülkeler değil, Norveç gibi daha az Müslüman olduğu yerler de incelendi. 11 Eylül sonrasında medyanın, Müslümanları ve İslâmı sıklıkla bir tehdit olarak nitelediğine, yanlı haberlerle basmakalıp bir imajın oluşmasına ve korkuya sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, bu durumun, tek kültürlü, homojen bir toplum yapısına dönmek isteyenlerin tezlerini beslediği yorumu yapıldı. Raporda, araştırmacıların, bunun sonucu olarak Müslümanların marjinalleşmelerinin ardındaki sosyo – ekonomik sebeplerin de gözardı edildiği görüşüne de yer verildi.

Raporda, dikkat çeken bir diğer bulgu ise bu marjinalleşme olgusuna karşın Avrupa’da siyasi sürece ve sivil topluma dahil olan genç Müslümanların sayısının her zamankinden çok daha fazla olması. Rapor, buna rağmen, Müslümanların bu adımlarının, bütünleşme sürecinin bir parçası olarak görülmediğini vurguluyor. Avrupa’da en az 13 milyon Müslümanın yaşadığı tahmin ediliyor.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*