Risale-i Nur, cazibesiyle intişar ediyor

altEskişehir Mahkemesi Müdafaasından:

İddianamede, müteaddid mıntıkalarda Risale-i Nur’un neşir ve tamimine adamlar vasıtasıyla çalıştığım beyan ediliyor.

Cevaben derim ki:

Ben bir köyde, gurbette, kimsesiz, hüsn-ü hattım yokken, tarassud altında, herkes benim muavenetimden çekinirken, yalnız gayet mahdud dört-beş ahbabıma bir yadigâr olarak hatırat-ı imaniyeyi gönderdiğime “Neşir ve tamime çalışıyor” demek, ne kadar hilâf-ı hakikat olduğunu elbette takdir edersiniz. Benim gibi haddinden çok fazla teveccüh-ü âmmeye mazhar bir insanın, on beş sene Van’da tedris ile meşgul olduğum halde, bir tek dostuma bir-iki imanî risalelerimi göndermekle buna nasıl neşriyat denilir? Benim matbaam yok, kâtiplerim yok, hüsn-ü hattım yok; elbette neşriyat yapamadım. Demek Risale-i Nur cazibedardır, kendi kendine intişar ediyor. Yalnız bu kadar var ki: “Onuncu Söz” namında haşre dair olan risaleyi, daha yeni harfler çıkmadan evvel tab ettirdik. Hükûmetin büyük memurlarının ve mebuslarının ve valilerinin ellerine geçti; kimse itiraz etmedi. Ondan, sekiz yüz nüsha intişar etti. Onun intişarı münasebetiyle, onun gibi sırf uhrevî ve imanî bir kısım risaleler, kendi kendine, bir kısım insanların eline geçti. Elbette ihtiyârsız, kendi kendine bu intişar, benim hoşuma gitmiş. Ben de bazı husûsî mektuplarımda, bu takdirimi teşvik tarzında yazmışım. Bu üç aydır, bu kadar taharriyat-ı amîka neticesinde, koca bir memlekette, on beş-yirmi adamın ellerinde kitaplarımı bulmuşlar. Benim gibi otuz sene telifat ve tedrisâtla ömrü geçen bir adamın, yirmi husûsî dostunda bazı husûsî risaleleri bulunması, ne suretle neşriyat olur? O neşriyatla, nasıl “Bir hedefi takip edebilir” denilir?

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Eskişehir Hayatı, s. 263

LÛ­GAT­ÇE:
hüsn-ü hat: Güzel yazı.
intişar: Yayılma.
muavenet: Yardım.
neşriyat: Yayın, yayma.
taharriyat-ı amîka: İnceden inceye araştırmalar.
tarassud: Gözaltı.
tedris: Ders verme, öğretim.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*