Ben milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum

altBen talebeyim. Onun için her şeyi mizan-ı şeriatla muvazene ediyorum.

Ben milliyetimizi yalnız İslâmiyet biliyorum. Onun için her şeyi de İslâmiyet nokta-i nazarından muhakeme ediyorum.

Eski Said Dönemi Eserleri, D. H. Ö. s. 117

***

Bütün kuvvetimle derim ki: Terakkimiz ancak milliyetimiz olan İslâmiyet’in terakkisiyle ve hakaik-ı şeriatın tecellisiyledir. Yoksa, “Yürüyüşünü terk etti, başkasının da yürüyüşünü öğrenmedi” diye olan darbımesele mâsadak olacağız.

Eski Said Dönemi Eserleri, D. H. Ö. s. 142

***

Sekizinci Madde: İleride tavaif-i mülûk temelleri hükmünde olan anasır-ı muhtelife kulüplerinin ittihadının temeli ve nokta-i istinadımızın esası olan İttihad-ı Muhammedîden anasır-ı gayrimüslime tevahhuş etmesinler. Zira mesleğimiz sırf ahlâkî ve dinî olduğundan, onlara faide-i azîmeden başka zarar vermez. Hem de, muvazene-i devleti muhafaza eden milliyetimiz İslâmiyet’ten başka yoktur.

Eski Said Dönemi Eserleri, Malakat, s. 63

***

Madem ki meşrûtiyette hâkimiyet millettedir; mevcudiyet-i milleti göstermek lâzımdır. Milletimiz de yalnız İslâmiyet’tir. Zira Arap, Türk, Kürt, Arnavut, Çerkez ve Lâzların en kuvvetli ve hakikatli revabıt ve milliyetleri İslâmiyet’ten başka bir şey değildir. Nasıl ki az ihmal ile tavaif-i mülûk temelleri atılmakta ve on üç asır evvel ölmüş olan asabiyet-i cahiliyeyi ihya ile fitne ikaz olunmaktadır. Ve oldu gördük…

Eski Said Dönemi Eserleri, Malakat, s. 69

***

…Biz ise saadet-i dünyeviye ve uhreviye ile bu ittihada eşedd-i ihtiyaçla muhtacız. Çünkü milliyetimiz İslâmiyet’ten başka yoktur. Kavmiyet nazara alınsa, tavaif-i mülûk gibi olur. Ve vicdanımıza dinden başka âmir ve müşevvik yoktur. Hem de, menba-ı istimdadımız ve nokta-i istinadımız bu ittihad-ı diniyedir.

Eski Said Dönemi Eserleri, Malakat, s. 80

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*