En mükemmel tefsir: Hadis ve Sünnet-i Seniyye

Kur’ân-ı Kerim’i Rasul-i Ekreme (asm) vahyedilmiş; tebliğ vazifesi de ona verilmiştir. Tefsir, şerh, yorum, açıklama yapmasını da bizzat Şari’-i Hakiki istemiştir.

Kur’ân ona indirildiğine göre, onu en iyi anlayan, bilen, yorumlayan da o olacaktır.

Zaten bununla da mükellef olduğu Furkan-ı Hakim’de apaçık belirtilmiştir:

“Biz sana da Kur’ân’ı indirdik. Tâ ki insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın.”1

“Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır”2 mealindeki âyet, herşeyin Kur’ân’da mevcut olduğuna delildir. Dolayısıyla doğrudan doğruya hadisi ve Sünnet-i Seniyye’nin Kur’ân’ın tefsiri olduğuna da işaret eder.

Evet, yaş ve kuru herşey içinde bulunur. Fakat herkes herşeyi göremez. Zîrâ muhtelif derecelerde bulunur. Bâzan çekirdekleri, bâzan özleri, bâzan özetleri, bâzan düsturları, bâzan alâmetleri, ya açıkça, ya işareten, ya remzen, ya kapalı olarak, ya ihtar tarzında bulunurlar. Fakat ihtiyaca göre ve maksad-ı Kur’ân’a münâsip bir tarzda ve iktizâ-i makam münâsebetinde şu tarzların birisiyle ifade ediliyor.“3

Kur’ân imân esaslarını, İslâm şartlarını, ibadetleri, ahlâkî kaideleri, ukubatı, hayat muamelelerini, beşeri ve sosyal münasebetlerini ana kaideleriyle ortaya koyar. Peygamberimiz (asm) ise, sınırlarını, ölçülerini, miktarlarını ince noktalarına kadar açıklar, tarif ve tefsir eder. Namazı, orucu, zekâtı, haccı vesaireyi tarif etmeseydi biz o ibadetleri nasıl ifa edebilirdik ki!

Hükümlere, âhiret ahvaline, kısas ve ahbâra ait Kur’ân’da zikredilmeyen hususların tefsîri Peygamberimize (asm) bırakılmıştır.

“Biz sana da Kur’ân’ı indirdik. Tâ ki insanlara, kendilerine ne indirildiğini açıkça anlatasın.”4

“Rabbim bana edebi güzel bir sûrette ihsan etmiş, beni edeplendirmiş”5 hadis-i şerîfi, Sünnet-i Seniyye’nin Kur’ân’ın açıklamaları, tefsiri olduğuna işaret eder.

Ki, Hz. Aişe-i Sıddıka gibi, Sahabe-i güzîn (ra), Peygamber Efendimiz (asm) “O Kur’ân ahlâkı üzerine idi” diye tarif etmeleri de…

Bunlar ispat ediyor ki, Peygamber Efendimiz (asm), Kur’ân’ı, fiilleri, sözleri, ahvali, davranışları ile tefsir etmiştir.

İlk, en büyük, en geniş, en orijinal, en kapsamlı, mükemmel tefsir, Hadis ve Sünnet-i Seniyye’dir.

Dipnotlar:
1- Nahl Sûresi, 16/44.
2- En’am Sûresi, 59.
3- Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 229.
4- Nahl Sûresi,16/44.
5- Keşfü’l-Hafâ, 1:70.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*