Kur’ân aynı zamanda muhteşem bir kişisel gelişim kitabıdır

Kur’ân, “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır”, 1 âyetinde de bildirildiği gibi, baştan ayağa kişisel gelişim, davranış ve ahlâk kitabıdır.

Yaş ve kuru herşey içinde bulunur. Fakat herkes herşeyi göremez. Zîrâ muhtelif derecelerde bulunur. Bâzan çekirdekleri, bâzan nüveleri, bâzan icmâlleri, bâzan düsturları, prensipleri, bâzan alâmetleri, ya açıkça, ya işareten, ya remzen, ya kapalı, ya (dolayısıyla) ihtar, hatırlatma tarzında bulunurlar.

İnsanlığın san’at ve fen cihetindeki yükselmelerinin sonuçlarından olan san’at harikalarından tutunuz, psiko-sosyal davranış ve istikbalde meydana gelecek olaylarla ilgili herşeyi barındırır. Çünkü o, bütün insanlığa hitâp etmektedir. Herşeyi en güzel, en uygun, en mükemmel, en faydalı ve en kısa tarzda anlatan Kur’ân-ı Hakîm, hiçbir şeyi ihmal etmez, etmemiştir. Bunlara iki yönden işâret etmiştir:
• Birincisi: Peygamberlerin gösterdiği mu’cizeleri ve hayat tarzlarını anlatmak suretiyle.
• İkincincisi: Bâzı tarihi olayları dikkatlere sunmak sûretinde işaret eder. 2
Kur’ân âyetlerinin çoğu, mükemmelliğin, olgunluğun, tekâmülün, gelişmenin, insanı münasebetlerinin, davranış bilimleri ve biçimlerinin anahtarı, birer ilim hazinesinin açacağıdır. O, her şeyi çok kısa ifadelerle, özlü olarak anlatır.
Kur’ân; hem zikir, hem fikir, hem emir ve dâvet, hem şükür, hem hikmet, hem eğitim, hem terbiye, hem de bütün ilimleri içine alan mukaddes bir kitap olduğundan baştan ayağa bir ahlâkî hakikatleri, ölçüleri, değerleri, normları da ihtivâ eden bir kitaptır. O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuz ve şifâdır; 3 rûhî-bedenî her türlü rahatsızlıkları giderici bir rahmet, yanlışları doğrultan bir eserdir.
Tarihin şehadetiyle, Ezvac-ı Tahirat (Peygamberimizin (asm) tertemiz, pak, iffet ve namus timsali hanımları) sahabe ve hattâ düşmanlarının da tasdikıyla yüce Peygamber (asm) en güzel, en üstün bir ahlâkta idi. Ve o ahlâk da Kur’ân ahlâkıydı. 4
Bizi çirkin, yanlış, kötü yollara düşmeden, doğru, güzel, huzûrlu yolu gösterip kurtaracak Kur’ân ahlâkıdır.
Kur’ân, belâgatın bütün unsurlarını en yüksek seviyede taşıyan, mu’ciz, icâzlı olan Allah kelâmıdır. Başarı ve mutluluğun sebebi Kur’ân olduğunu gösteren 350 bin tefsir (yorum eseri) ve İslâm büyüklerinin yazdığı milyonlarca eserdir. Bunlar, asırlardan beri insanlığa ışık ve huzûr saçmaktadır. Bunlardan yalnızca birisi olan Risâle-i Nur’dur.
İslâm ahlâkının güzellikleri ve ve ilmihaller (davranış ilmini) belirten milyonlarca kitap yine Kur’ân’dan ilhamen yazılmıştır. Gelmiş, geçmiş insanların en ahlâklısı, en medenisi, en naziği, en dürüstü, en doğrusu, en başarılısı, en mükemmeli Peygamber Efendimiz (asm) Kur’ân talebesidir. O, ahlâkını ve güzel huylarını Kur’ân’dan almıştır. Keza, hal ilmini kişisel gelişimi, beden dilini en yüksek seviyede yaşayan yüz binlerce Sahabî, on milyonlarca mutasavvıf, müdakkik, muhakkik, incelemeci, araştırmacı, âlim ve milyarlarca Müslüman Kur’ân tezgâhından, terbiyesinden geçen öğrencilerdir. 

Dipnotlar:

1- Kur’ân, En’am, 59.

2- Sözler, s. 229.

3- Kur’ân, Fussılet, 44.

4- Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn: 139; Ebû Dâvud, Tatavvu’: 26.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*