Yeni Asya Neşriyat’tan yeni bir kitap daha: İstişare Adabı

alt

“Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. ‘Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şura Sûresi: 38.)’ âyet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor” (H. Şamiye)

Cenâb-ı Hak, Kur’ân’da “Mü’minlerin aralarındaki işleri istişare iledir” (Şûrâ: 38) buyuruyor. Sahabeden Ebu Hureyre (ra) “Ben Resûlullah’tan (asm) daha fazla arkadaşlarıyla meşveret eden birini görmedim” diyor. “Âlimler peygamberlerin varisidir” hadis-i şerifinin sırrınca, hayatı boyunca Hz. Peygamber’in (asm) Sünnet-i Seniyyesine harfiyen ittiba etmeyi şiâr edinmiş ve buna talebelerini de daima teşvik etmiş olan Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ise, “Müslümanların hayat-ı içtimaiye-i İslâmiyedeki saadetlerinin anahtarı meşveret-i şer’iyedir. ‘Onların aralarındaki işleri istişare iledir. (Şura Sûresi: 38.)’ âyet-i kerîmesi, şûrâyı esas olarak emrediyor” diyor.

Meşveret hakikatinin bu öneminden hareketle, Yeni Asya Neşriyat olarak siz değerli okuyucularımıza “İstişare Âdâbı ve Toplantı Yapma Sanatı” isimli kitabı takdim etmeyi kendimize ehemmiyetli bir vazife addettik.

Kur’ân-ı Kerîm insana değer vermenin ve insanın kabiliyetlerinden istifade etmenin “istişare”den geçtiğini ifade etmiş ve Cenâb-ı Hak Peygamberimize (asm) “İşlerinde onlarla istişare et!” (Âl-i İmran, 3: 159.) diye emretmiştir. Peygamberimiz de (asm)  “vahiy”le belirlenmemiş olan bütün konularda, sosyal ve siyasî meselelerin çözümünde “istişare”yi esas almış ve hayatın her safhasında uygulamıştır. Asya kıt’asının ve Müslüman toplumların saadetlerinin kendi aralarında yapacakları “şûrâ”ya bağlı olduğunu ifade eden Bediüzzaman Said Nursî de, talebelerine yazdığı lâhika mektuplarında “Siz, meşveretle ne lâzımsa yaparsınız”, “Meşveret-i şer’iye ile reylerinizi teşettütten [dağılmaktan] muhafaza ediniz”, “Bundan sonra her meselemizde emir, Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsini temsil eden has şakirtlerin ve sizlerindir. Benim de şimdi bir reyim var” gibi ölçülerle her hususta meşveretle hareket etmek gerektiği dersini vermiştir.Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezi’miz, meşveretin bütün bu önemini dikkate alarak “Meşveret Âdâbı”nı ve modern sevk ve idarenin esas unsuru olan “Toplantı Yapma Sanatını” beraber değerlendirerek bir kitap hazırlamıştır.

10.5 x 17.5 cm ebadında ve 100 sahife hacminde olan kitap, herkesin istifade edebileceği şekilde hazırlanmıştır. İstişare Âdâbı’nın yanı sıra, sosyal hayatın içinde bulunmakla işi gereği toplantı yapmak ve yönetmek durumunda olanlar için de bir rehber kitap niteliğindedir.

Kitap dört bölümden meydana gelmektedir: Birinci bölümde: İstişarenin ne olduğu, gayesi, önemi, hikmeti ve Bediüzzaman’ın üzerinde durduğu “haklı şûrâ”nın ne anlama geldiği açıklanmıştır.

İkinci bölümde: İstişarenin nasıl yapılması gerektiği, doğrudan Peygamberimizin (asm) yaptığı istişarelerden misâller verilerek açıklığa kavuşturulmuştur. İstişare üyelerinin olması gereken vasıfları ve istişare âdâbı anlatılmıştır. Yine bu bölümde istişare edilecek ve edilmeyecek hususlar açıklığa kavuşturulmuştur.

Üçüncü bölümde: “Toplantı ve İş İdaresi” konusu istişârî anlamda ele alınarak, toplantıların istişare adabına uygun şekilde nasıl yapılacağı izah edilmiştir.

Son bölümde ise, Risale-i Nur’dan “meşveret ve şûrâ” ile ilgili orijinal metinlere yer verilmiştir.

Kitabın istifadeye medar olmasını diliyor, Cenâb-ı Hak’tan son nefesimize kadar ihlâs, sadakat ve istikamet dairesinde meşveret-i şer’iye ve şahs-ı mânevîye bağlılıkla yaşatmasını diliyoruz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*