Kaderin tayin ettikleri ile hizmet etmek

Tahirî Mutlu Ağabey bir hatırasında, Hafız Tevfik Ağabey ve Üstadımız için “Kâtip ve Hatip” ifadesini kullanıyor.

Diyor ki; “Cenâb-ı Hak önce Kâtibi gönderiyor Barla’ya alıştırıyor, sonra da Hatibi gönderip buluşturuyor. İkisini de Allah (cc) tayin edip görevlendiriyor.” Bu ikili başta olmak üzere hizmete baktığımızda, Allah’ın plan ve istihdamı görünüyor. Çoban olur, Efe olur, Hafız olur, âlim veya ami olur hiç fark etmez.

Hz. Peygamber’e (asm) peygamberlik görevini veren Cenâb-ı Hak, onun etrafına Hz. Hatice (ra) annemizi, Hz. Ebu Bekir (ra) ve emsali şahısları tayin edip istihdam ediyor. O da (asm) kemal-i teslimiyetle Murad-ı İlâhiye boyun eğiyor. Çünkü dâvâ Allah’ındır ve tasarrufu da O’na aittir. Hatta bir âmâ sahabe (ra) bir şeyler sorduğunda, ondan yüzünü başka yöne çevirdiğinde, Allah (cc) Peygamberini (asm) ikaz ediyor.

Üstadımız Bediüzzaman da; iman ve Kur’ân hizmeti için etrafına toplanan talebelerine kanaat ediyor ve Murad-ı İlâhiye teslim oluyor. Alerre’si vel’ayn deyip kemal-i teslimiyetle kabul edip razı oluyor. Hatta onlara; “Eğer perde-i gayb açılsa, bu sebatsız zamanda böyle sebat gösteren ve bu yakıcı, ateşli hallerden sarsılmayan bu samimî dindarlar ve ciddî Müslümanlar eğer herbiri bir velî, hattâ bir kutup görünse, benim nazarımda şimdi verdiğim ehemmiyeti ve alâkayı pek az ziyadeleştirecek ve eğer birer âmî ve âdi görünse, şimdi verdiğim kıymeti hiç noksan etmeyecek diye karar verdim” diyerek kaderin hükmünü takdir ediyor.

Öte yandan, hiçbir çekirdek üzerine bina edilen ağacın ustası değildir. Risalelerde bu mevzu en ince detayına kadar izah edilmiştir. Allah isterse, o çekirdek ağaç olur, istemezse çöpe gider. O halde çekirdek hükmünde olan insanlar da öyledir. Hiçbir çekirdeğin diğerine üstünlüğü olmadığına göre, kıymeti üzerine bina edile ağaca nispetledir. O da Allah’ın takdiridir. “Takdir-i Hüdâ kuvve-i bâzû ile dönmez, / Bir şem’a ki Mevlâ yaka, üflemekle sönmez!”

Biz Nur Talebelerinin görevi muhabbet ve tesanüttür. “Ben hizmeti düşünüyorum” diye niza çıkarmak, bizim hizmet metodumuza uymaz. Bizde hasbîlik esastır. Hizmete gönül vermiş kardeşlerimizi ayrım gözetmeksizin, hangi meşrepten olursa olsun kucaklamak her Nur Talebesinin en önemli vazifesidir. Herkes yapabildiği kadar iştirak edecektir. Beklenti içine girmek ve mecburiyet koymak kesinlikle söz konusu olamaz. Mesailerin tanziminde de liyakat esas alınır. Zaten liyakat Allah’ın lütfudur, kıskanılmaz. Siyasetli topluluklar gibi rekabeti hortlatmaz.

Allah (cc) bütün Müslümanları ve Ehl-i İmanı, ihlâsla muhabbet-i umumiye vasıl eylesin ve İttihad-ı İslâm’ı lütfetsin inşallah. Âmin.

Sabahattin Boyacı

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*