Kadir Gecesini ihya eden ihya olur

Bu gece eldeki en büyük fırsat,
Bu gece sevaplar yazılır kat kat.
Elmas değerinde bir gecedir bu,
Öyle bir elmas ki, otuz bin kırat.

Bazı alış veriş merkezlerinde özel günler dolayısıyla kampanyalar düzenlenir. Bir veya bir kaç ürünün bir günlüğüne yüzde elli indirimle satılacağı duyurulur. Duyuru yapılırken de “Ürünlerimiz stoklarla sınırlıdır” diyerek erken gelen müşterilerin bundan istifade edebilecekleri bildirilir. Nihayet o gün geldiğinde insanlar akşamdan mağaza önünde kuyruğa girerler. Gece boyunca uykusuz kalmayı göze alarak, indirimden faydalanmaya çalışırlar. Mağaza açıldığında büyük bir izdiham içinde tezgâhlara hücum edenlerin bir çoğu eli boş döner. Zira indirimli ürünler stoklarla sınırlı olduğundan, stoklar tükenmiş ve indirim sona ermiştir.

Cenab-ı Hak da nimetlerinden kullarının daha fazla istifade etmelerini arzu ettiği için bazı gün ve geceleri daha mübarek kılmış, o zaman dilimlerinde yapılan ibadetlerin kazancını arttırmıştır. Âdeta kulları için rahmet ve mağfiret kampanyaları düzenlemiştir. Bu kampanyalardaki kazançlar ise, öyle mağazalardaki gibi yüzdelik oranlarla sınırlı değildir. Bazen bire yüz, bazen bire bin, bazen de bizim bilemeyeceğimiz kadar fazla ikram ve ihsanlarla kullarına manevî kazanç kapıları açmıştır. Rahmânî tezgâhlardaki ürünler ise stoklarla sınırlı olmadığından, herkese yetecek ve herkesin ihtiyacına cevap verecek miktarda mevcuttur. Zira Cenab-ı Hakk’ın hazineleri sonsuz, stokları sınırsızdır. Burada ihlâs ve samimiyet lisanı ile her ne istenirse isteklerine cevap verilir. Kimse eli boş dönmez.

Rabbimiz, kullarının ne kadar cahil ve zalim olduklarını, bu cehalet ve zulümleri yüzünden kendilerini cehennem ateşine atacaklarını bildiği için, rahmet ve merhametinden, fazl ve kereminden, bazı zaman dilimlerini birer fırsat günleri olarak yaratmıştır. Bu zaman dilimlerinde kendisine müracaat edip münacatta bulunanlara rahmet hazinelerinden pek çok ikram ve ihsanlarda bulunacağını bildirmiştir. Yine pek çok kusur ve günahlarını bağışlayarak kullarını cennetine davet etmiştir.

Peygamber Efendimiz (asm) bu gecenin fazileti hakkında ümmetine şöyle bir müjde veriyor: “Kim ki bu gecenin fazîletine inanarak, sevâbını ve neticesini Yüce Allah’tan (cc) bekleyerek, bu geceyi gerektiği şekilde ihyâ ederse, geçmiş günahlarının (kul hakkı hâriç) tamamı bağışlanır.” (Buharî, iman 25, . Ebû Dâvûd, Ramazan 1)

İşte bu gece, böyle mübarek gecenin eşiğinde bulunuyoruz. Bu eşikte sabahlayıp, bu geceyi ihya edenler, Allah’ın izniyle ihya olacaklardır. Kadir Gecesi’nin ne kadar kıymetli olduğunu Cenab-ı Hak, Kadir Suresi’nde şöyle ifade ediyor: “(Habibim) Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” (Ayet: 2, 3) Yani o gecenin kadrini bilerek ibadet ve istiğfarla geçiren bir insan, seksen dört yıllık bir ömürde ibadet etmiş gibi bir manevî kazanç elde ediyor. Dünya pazarında hangi alış veriş merkezinde veya hangi iş kolunda böyle büyük bir kazanç elde etme imkânı vardır? Beş kuruşluk bir malı üç kuruşa almak için bir mağaza önünde sabahlayanlar, böyle bir gecenin kazancından gafil olarak sabahlıyorlarsa, acaba akıl ve iz’andan yana hisseleri var mıdır diye sormak lâzım.

Kadir Gecesi, insanın ömrüne ömür katar. En çok şikâyetçi olduğumuz vakit darlığını ortadan kaldırır. Bu gece zaman alabildiğine genişler. Bir gece, otuz bin gece hâline gelir. Seksen yaşındaki bir insanın ömrüne bir gecede seksen sene daha eklenmiş olur. Onun için Hz. Muhammed (sav) ümmetinin zaman darlığından ve ömür kısalığından şikâyet etmeye hiç hakkı yoktur. Zira Hz. Muhammed (asm) Cenab-ı Hakk’ın en sevgili kulu ve Makam-ı Mahmud’a lâyık gördüğü bir peygamberi olduğu gibi, onun ümmeti de en çok ikram ve ihsana mazhar olan bir ümmettir. Eski devirlerdeki bazı kavimlerin bin seneye varan ömürlerine mukabil, onun ümmetine her sene seksen yıllık bir ömür kazanma imkânı verilmiştir. Seksen sene yaşayan bir Müslümanın ömrü, altı bin dört yüz seneye kadar uzayabilir. Tek şartı, Kadir Gecelerini uyanık geçirmek ve o gecenin kadir ve kıymetini idrak ederek ihya etmektir.   

Not: Bütün Müslümanların Leyle-i Kadrini tebrik ediyor, seksen küsur senelik bir ömrü kazandıracak amellere muavaffak olmalarını diliyorum.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*