Kötülüğü önlemek

Bazen fasit daireden, kısır döngüden çıkamıyor, bocalayıp kalıyoruz.

Yani, kendi kafa fenerimize itimat edip, bildiğimizden şaşmıyoruz! Dolayısıyla, ihtimalleri, yanılma payını hiç dikkate almıyoruz.

Doğru bildiğimiz eğrilerle amel edip gidiyoruz, çoğu zaman.

İnsan her şeyiyle, her şekliyle mükemmel olmaz, olamaz; çünkü kul, kusur ile malûldür.

Bizim de kabahatimiz, hoşa gitmeyen yönlerimiz, hatta kötü taraflarımız olabileceği gibi; bir başkasının beğenmediğimiz bir davranışına, bir kötülüğüne maruz kalmamız da mümkün.

Bunun örneklerini, günlük hayatımızda zaman zaman yaşıyoruz.

Marifet, bu gibi şeylere kısas uygulayıp aynıyla karşılık vermek değil; kırlangıç kuşunun yaptığı gibi zararın bazen altından, bazen üstünden geçerek yola devam edebilmektir.

Yoksa her kötüyü düşman bilmek; defterinden silivermek olur mu?

Kaldı ki, kötü olan ancak biziz; bizim nefsimiz!

Cenab-ı Hak, bu hususla ilgili olarak şöyle buyuruyor:

“İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman bir de bakarsın ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost oluvermiştir.

“Buna (bu güzel davranışa), ancak sabredenler kavuşturulur; buna ancak (hayırdan) büyük nasibi olan kimse kavuşturulur.” 1

(Kötülük, en güzel hâlet ne ise onunla önlenir. Meselâ gazaba sabır, bilgisizliğe hilm, kötülüğe af ile karşılık verilir.)

Risale-i Nur’da, “Muhabbete en lâyık şey muhabbettir; husûmete en lâyık sıfat husûmettir” 2 deniyor.

Aksi hâlde, “Kin ve haset, ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi sevapları da yakıp bitirir.” 3

Yine, Peygamberimizin (asm) ifadesiyle; “Faziletin en üstünü, seninle akrabalık bağını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.” 4

Kötülüğün karşıtı, iyiliktir. İyilik ise karşılık beklemeden başkalarına yapılan yardım, hayır, lütuf, kerem, ihsan, inâyettir.

Merhum Ali Fuat Başgil, bize, “Başkalarından gördüğün kötülük, seni iyilik yapmaktan alıkoymasın” 5 tavsiyesinde bulunuyor.

Öyle ya, kötülüğe kötülükle karşılık vermek her kişinin, kötülüğe karşı iyi davranış sergilemek ise, er kişinin işidir!

Dipnotlar:

1. Fussilet Sûresi, 34-35.
2. Said Nursî, Hutbe-i Şamiye, 57.
3. Camiü’s-Sağîr, 3: 1240 (İbn Mace, Zühd, 22).
4. İbn Hanbel, 3: 439.
5. A. F. Başgil, Gençlerle Başbaşa, 68.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*