Küçük günahlar daha mı tehlikeli?

Bilindiği gibi zaman ahirzamanın son dilimi, felâket, helâket çağıdır. İnsanı felâketten, helâkete, helâketten felâkete sürükleyen, derin rahneler, yaralar açan pek çok büyük günah vardır.

Bunlar, küçük ve büyük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır.

Küçük günahlar, sinsi sinsi ve adım adım büyük günahlar bataklığına sürükler.

Büyük günahlar ise insanı bir canavar gibi veya bir bataklık gibi yutar. Kurtulmak çok zordur.

En büyük dehşeti günahlar da sel gibi Müslümanların da üzerine akmaktadır. Ahirzaman fitne-fesat anaforunda yukarıda sıralanan büyük günahlar çok rahat bir şekilde işleniyor maalesef.

Büyük Günahların içerisinde “ekberü’l-kebair”, kebair-i seb’a diye tabir olunan yedi büyük günah vardır. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri, Barla Lâhikası isimli eserinde kendisine yöneltilen yedi büyük günah hakkındaki soruyu şu şekilde açıklar;

“Hem mektubunuzda yedi kebairi soruyorsunuz. Kebair çoktur; fakat ekberü’l-kebair mubikat-ı seb’a tabir edilen günahlar yedidir.

1- Katl, 2- Zina, 3- Şarap, 4- Ukuk-u valideyn (yani kat-ı sıla-i rahim), 5- Kumar, 6- Yalancı şehadetlik, 7- Dine Zarar verecek bid’alara taraftar olmaktır.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle “Günah kalbe işleyip, siyahlandıra siyahlandıra, tâ nur-u imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk imha edilmezse, kurt değil, belki küçük bir mânevî yılan olarak kalbi ısırıyor.”1

Günahların içine düştüğümüzde yapacağımız şey açıktır: Allah’ın kitabına uymak.

Rabbimiz bize mealen şöyle buyurmaktadır: “Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter ve sizi nimet ve ikramlarımızla dolu olan Cennete koyarız.” 2

“De ki: Ey nefislerinde israfa giren (haddi aşarak günah işlemekle nefislerine zulmeden) kullarım. Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Muhakkak ki, Allah bütün günahları bağışlar. O Gafur ve Rahim’dir.”3

Dipnotlar:
1- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 15.
2- Nisa Sûresi, 4:31.
3- Zümer Sûresi, 39/53.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*