Oruç Tutanın Günahlarının Bağışlanması

Image

Ramazan ayında oruç tutan herkesin günahları bağışlanır mı? Ramazan ayında Allah için oruç tutan herkesin günahları Allah’ın lütfuyla bağışlanır.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki:

“Kim inanarak ve Allah’tan sevap umarak Ramazanda oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir.” 1

* Kişinin kılmadığı namazları da bağışlanır mı? Tutmadığı oruçları da bağışlanır mı? Kul hakkı da bağışlanır mı? Günahkâr iken duâlarımız kabul olur mu?

Müjde Allah’a ait. Müjdeyi bize haber veren ve tebliğ eden Allah’ın Resûlü (asm). Öyleyse, bu müjdeyi okuduğumuz gibi anlamamızda hiçbir sakınca yok. Evet, Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Kim Ramazan ayının orucunu inanarak, Allah’tan sevap umarak ve bağışlanma dileyerek tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır.” 2

Bu umûmî bir af kânûnudur. Kim bağışlanmak isterse, kim günahlarının kirinden arınmak isterse, kim mahşer günü mahcubiyetinden kurtulmak isterse, kim sırat köprüsü sıkıntısından kurtulmak isterse, kim Cehennem ateşinden âzâd olmak isterse, kim Resûlullah’ın (asm) şefaatine ermek isterse, kim Allah’ın rızâsına nâil olmak isterse, kim Cennete Reyyân kapısından girmek isterse Ramazan ayı orucunu tutmalıdır. Haber ve müjde böyle. Bu haberi bütün güvenilir hadis kitaplarında bulmak mümkündür. Yani haberin doğruluğunda şüphemiz yoktur. Yeter ki, bizim bağışlanma isteğimizden ve Allah’ın rızâsını kazanma samîmîyetimizden şüphemiz olmasın!

Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır.3 Ve Yüce Allah Kur’ân’da, “Ey günahta aşırı giderek nefislerine zulmetmiş olan kullarım. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü Allah Ğafur ve Rahimdir”4 buyurmuştur. Allah günahları bağışlayandır, hataları örtendir.

İbadet ihmalleri gibi kimi günahlar için, tövbe ve istiğfarla birlikte-–hiç şüphesiz—mümkün mertebe söz konusu ibadetin kazasını yapmak gerekir. Kul hakkı gibi kimi günahlar için de, tövbe ve istiğfarla birlikte söz konusu kul hakkını ödemek gerekir.

Meselâ, vaktinde kılınmayan namazların ve vaktinde tutulmayan oruçların mümkünse kazası yapılır. Kul hakkı da ilgili kula eksiksiz ödenir ve helallik alınır. Bu işlemler yapıldıktan sonra, her Ramazan ayında tutulan oruçlar aynı zamanda tövbe ve istiğfar hükmüne de geçer ve bütün günahların bağışlanmasına vesile olur.

Her günah için bir telâfi şekli ve tövbe tarzı bildiren ve tövbe kapısını kıyamete kadar açık tutan Yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun.

Dipnotlar:

1- Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Ahmed.

2- Tirmizî, Oruç, 1/678; Riyâzu’s-Sâlihîn, 1216.

3- A’râf Sûresi: 156.

4- Zümer Sûresi: 53.

 

Image

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*