Mülkün sahibi biz değiliz

Sahiplik, bir malın üzerinde tasarruf yetkisi olmak şeklinde tanımlanabilir.

Buna mülkiyet hakkı da denilir. Ama sahip olduğumuz maddî ve manevî değerlere baktığımız zaman, aslında hiçbirisinin üzerinde mutlak bir tasarruf yetkimiz olmadığını görüyoruz. Her şeyin bize emanet olarak verildiğini anlıyoruz.

Cenâb-ı Hak Âyet-i Kerimesinde şöyle buyuruyor: “Bütün mülk elinde yed-i kudretinde (olan) Allah Teâlâ pek yücedir. Ve o her şey üzerine hakkıyla kâdirdir”1 buyuruyor. Demek ki “mülk umumen O’nundur”, insana geçici olarak kullanma yetkisi verilmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri de Risale-i Nur’da bu konuda çeşitli Risalelerde izahta bulunuyor:

“Mülk Allah’ındır; sende emaneten duruyor. O emaneti ibka edip senin için muhafaza edecek. Sende kalırsa, meccânen zâil olur, gider”.2

“Mülk umumen O’nundur. Sen, hem O’nun mülküsün, hem memlûküsün, hem mülkünde çalışıyorsun.

Şu kelime, şöyle şifalı bir müjde veriyor ve diyor: Ey insan! Sen kendini, kendine mâlik sayma. Çünkü sen kendini idare edemezsin. O yük ağırdır; kendi başına muhafaza edemezsin, belâlardan sakınıp levazımatını yerine getiremezsin.”3

İşte, aslı bir su damlası olan bir insanın âlem-i ervahtan başlayıp bulunduğumuz ana gelinceye kadar, her biri dünya ölçüleriyle değer biçilemeyen hadsiz zahirî ve batınî duygularla donatılmamızı ve bunları verenin kim olduğunu ve bize ne maksatla verildiğini sorgulayıp, gerçek sahibimizi bulup O’na hakkıyla yönelmemiz gerekmez mi?

Esas sahip olacaklarımız ise, bu geçici âlemde bize emanet olarak verilen vücut ve duygularımızı veriliş maksatları yönünde kullanarak, güzellikleri hayallerimizin bile ötesinde olan Cennet yurdunda, tapusu ebediyyen bizde kalacak olan mülklerimizdir.

Bunların ise hepsi, dünya hayatındaki vazifemizi yapma ölçüsünde, bizi hiç terk etmeyecek olan gerçek sahip olduklarımızdır.

Ne mutlu o adama ki, hiç bitmeyecek olan bu gerçek sahiplik ve lezzetlerde hissesi ziyade ola…

Abdullah Şahin

Dipnotlar:
1- Mülk Sûresi, 1.
2- Mesnevî-i Nuriye. 3- 21. Mektup.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*