Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet

Evet, âlem-i İslâm bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli İkinci Harb-i Umumîden kurtulmasının sebebi Kur’ân’dan gelen iman ve a’mâl-i saliha olduğu gibi fakirlere gelen acı açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekât yerinde ihtikâr etmeleridir.

Ve Anadolu’nun bir meydan-ı harp olmamasının sebebi “Ancak îman edenler…” [Asr Sûresi: 3.] kelime-i kudsiyesinin hakikatini fevkalâde bir surette yüz bin insanların kalplerine tahkikî bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu pek çok emarelerle ve şakirdlerinden binler ehl-i hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder.

Kastamonu Lâhikası, Mektup No: 119

***

Zekât, her şahıs için sebeb-i bereket ve dâfi-i beliyyattır. Zekâtı vermeyenin herhalde elinden zekât kadar bir mal çıkacak, ya lüzumsuz yerlere verecektir ya bir musibet gelip alacaktır.

Hakikatli bir rüya-i hayaliyede, Birinci Harb-i Umumînin beşinci senesinde, bir acib rüyada benden soruldu:

“Müslümanlara gelen bu açlık, bu zayiat-ı maliye ve meşak­kat-i bedeniye nedendir?”

Rüyada demiştim:

“Cenab-ı Hak bir kısım maldan onda bir, (HÂŞİYE-1) veya bir kısım maldan kırkta bir, (HÂŞİYE-2) kendi verdiği malından birisini bizden istedi; tâ bize fukaraların dualarını kazandırsın ve kin ve hasedlerini men etsin. Biz hırsımız için tamahkârlık edip vermedik. Cenab-ı Hak, müterakim zekâtını kırkta otuz, onda sekizini aldı.

“Hem her senede yalnız bir ayda, yetmiş hikmetli bir açlık bizden istedi. Biz nefsimize acıdık; muvakkat ve lezzetli bir açlığı çekmedik. Cenab-ı Hak, ceza olarak, yetmiş cihetle belâlı bir nevi orucu beş sene cebren bize tutturdu.

“Hem yirmi dört saatte bir tek saati, hoş ve ulvî, nurânî ve fâideli bir nevi talimat-ı Rabbaniyeyi bizden istedi. Biz tembellik edip o namazı ve niyazı yerine getirmedik. O tek saati diğer saatlere katarak zayi ettik. Cenab-ı Hak, onun kefareti olarak, beş sene talim ve talimat ve koşturmakla bize bir nevi namaz kıldırdı” demiştim.

Sonra ayıldım, düşündüm, anladım ki o rüya-i hayaliyede pek mühim bir hakikat vardır…

HÂŞİYE-1: Yani her sene taze verdiği buğday gibi mallardan onda bir.

HÂŞİYE-2: Yani eskiden verdiği kırktan ki her senede galiben ve lâakal rıbh-i ticarî ve nesl-i hayvanî cihetiyle, o kırktan taze olarak on adet verir.

Mektubat, Yirmi İkinci Mektub – İkinci Mebhas, s. 321

LÛ­GAT­ÇE:

a’mâl-i saliha: salih ameller.

dâfi-i beliyyat: belâları savuşturan.

hasaret: hasar, zarar, ziyan.

ihtikâr: gerekli maddeleri kâr amacıyla toplayıp ihtiyaç arttığı, fiyat pahalılandığı anda yüksek fiyata satma, vurgunculuk.

kaht: kıtlık sebebiyle meydana gelen açlık.

lâakal: hiç değilse, en azından.

muvakkat: geçici.

müterakim: biriken.

rıbh-i ticarî: ticarî kazanç, kâr.

talimat-ı Rabbaniye: Allah’ın emrettiği ruhî ve bedenî eğitimler.

tamahkârlık: aç gözlülük, cimrilik.

zayiat-ı maliye: malî zarar ve ziyan.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*