Pembe

Kainatta önümüze çıkan her hal ve her manzara, her türden görüntü asıl olarak ve özünde esam-i İlahiyeyi alemimize yansıtsın diye halkedilmiştir. Her hal, her durum ve renk geçmiş tecrübeler, içinde bulunduğumuz kültür ortamı ve değer yargılarımızla bağlantılı olarak alemimizde farklı duyguların ve farklı manaların yansımasına yol açarlar. Renklerin de bu çerçevede her ferdin aleminde yansıttığı manalar farklılık arzedebilir. Bu da özünde sonsuzluğu ile aleme ve kaplere sığan esmanın çeşitlenmesine, fertler ve onların yaşadığı anlar adedince farklılaşarak bir anlamda sonsuzlaşmasına bir zemin olmalıdır.

 

Bu farklılıklar içinde insanlığın genelinde ortak ya da benzer duygular yaşatan hallerden biri de göze yansıyan renkler olmalıdır. Renkler beşerin ortak lisanlarından belkide en önde olanıdır. Pembe renk letafeti, şirinliği, rahatlatıcılığı ve huzur vericiliği ile bütün ırklara, kültürlere ve milletlere ortak mesajlar ulaştırmaktadır. Bu mesajlarla bazı genel ve ortak noktalarda birleşen duygular farklı ruhlarda farklı görünürler almakla Şems-i Ezeli’nin alemde yansıyan güzelliklerine fertler ve her bir ferdin alemindeki farklı duygular adedince güzellikler katmaktadırlar. Her renk ruhumuzun derinliklrerinde bir yerlerde, belki de Bezm-i Elest’de, Alem-i Ervah’ta yaşadıklarımızı hatırlatarak, o zamanlar ruhlarımızda açılmış çentikleri harekete geçirerek farklı titreşimlere yol açarlar. Mesela pembe bizdendir, onun ışığın billur tanecikleri ile buluşması ile ruhlara yansıttığı rahatlık ve güzellik zaman zaman eşyanın kesretinden kurtulmuş bir şekilde rengin sonsuzluğunda ve derinliğinde manaları yaşamamızı sağlar. Bu anlamda pembe rengin karşısında hissettiğimiz huzur, rahatlık ve sıcaklık muhtemelen Şems-i ezeli’nin sıcaklığının ruhlarımıza yansıdığı haldir.

Pembe renk ile Şems-i Ezeli’nin daha çok kullarına rahmetle muamele eden ve tebessüm eden yönü tecelli eder. Bu anlamda ön planda Rahman ve Rahim isimlerine mazhardır. Yine güzellik ve iffet gibi manaları ön planda yansıtan yönü ile Cemil’e ayinedir. Çoğu zaman letafet ve inceliğin sembolü olarak algılanır ve bunları ifade edecek zeminlerde kullanılır| bu yönü ile Latif isminin parlak bir tecellisidir. Uyum, neşe, şirinlik ve sevginin simgesidir. Bu yönü ile Mahbup ismini ruhların derinliklerine yansıtır. Pembe ilkbaharın, yeni açmış çiçeklerin ve cıvıltının rengidir. Bu yönü ile Rezzak, Hannan, Karib, Cemil gibi isimlerin tecelli fonudur. Yumuşak huylu ve halim bir kişiliği yansıtması yönü ile Alemlerin Rabbi’nin mukaddes isimlerinden Halim, Rauf, Atuf gibi esmanın güzelliklerini ince ruhlarda yansıtır. Bu renk çoğunlukla duygusallığın simgesidir, bu yönü ile Kuddüs, Semi’, Basir, Karib, Habip, Muhsin, Mücemmil, Mufaddıl gibi isimlerin ayinesidir. Rahat hissettiren renk. Bu yüzden bazı büyük mağazalar tezgahtarlarına pembe üniforma giydirir ki, müşteriler kendilerini rahat hissetsinler. Bu yönüyle pembe renkte esma-i İlahiyenin Karib, Ma’ruf, Muhsin, Vedud, Mahbup gibi ismleri yansır. Pembe çocuk rengidir aynı zamanda. Çocuklukla irtibatlı olarak akla gelen rızık, safiyet, temizlik, fıtrilik ve tasannudan uzaklık gibi haller güzelliklerini Fatır, Rezzak, Rahman, Vedud, Muhsin, Karib, Mennan, Sübhan, Tahir, Mutahhir gibi isimlerden alırlar.

Zaman zaman uzun cümlelerin anlatamadığı halleri bir bakış ya da bir dokunuşun anlatması gibi, çoğu zaman yalnızca renkler ve renklerin kesretten uzak bir okyanus misali enginliği kelimelerin çok ötesinde haller yaşatır.

Şimdi, pembe renkli bir okyanus hayal edelim. Ufukların ötesine, sonsuzluğa doğru uzanan… Hangi alemlere ve ne tarafa doğru gittiği bilinmeyen… Ancak o alemlerin ılık meltemini ruhlarımıza yansıtan bir okyanus. Bu okyanusun sahilinde dalgalarının aheste aheste terennüm ettiği nağmelere kulak verelim: Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Cemil, Ya Mahbup, Ya Rezzak, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Cemil, Ya Latif, Ya Karib, Ya Kuddüs, Ya Semi’, Ya Basir, Ya Habip, Ya Muhsin, Ya Mücemmil, Ya Mufaddıl, Ya Ma’ruf, Ya Vedud, Ya Subhan, Ya Tahir, Ya Mutahhir, Ya Allah…..

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*