Şaban ayı

Mübarek günler ve aylar birbiri ardı sıra gelip geçiyor. İşte üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı da İlâhî feyiz ve bereketiyle geldi. İman ve salih amel erbâbı, bu mübarek ayların gelmesini sabırsızlıkla bekler. Onları sevinçle karşılar. Çünkü, bu feyizli günlerde yapılan ibadetler daha makbuldür. Allah’ın muhlis kullarına lütuf ve keremi, in’am ve ihsanı, rahmet ve gufranı bu aylarda daha boldur.

Üç aylar ve bu aylardaki mübarek geceler şuna benzer. Bir yolcu, gece karanlığında varmak istediği şehre yaklaştığında, ilk önce o şehre uzanan yolu aydınlatmakta olan ışıklarla karşılaşır. Bu ışıklar, ona şehre yaklaştığını ve hazırlanması gerektiğini kendisine ihtar eder. İşte Recep ve Şaban ayı ile bu aylardaki mübarek geceler, yılın en mübarek ayı olan Ramazan ayına uzanan yolu aydınlatmakta ve mü’minlere bu aya yaklaştıklarını bildirmekte, maddeten ve mânen hazırlanmalarını ihtar etmektedir.

Müslümanlıkta gaye, Allah’a hakkıyla kulluk yapabilmektir. Bu olmadıkça, insan olmanın bir değeri olmayacaktır. İnsanın Allah’a kulluk yapabilmesi de, ancak ibadetlerle mümkündür. Onun için bu aylar ibadet ve hususiyetle oruç aylarıdır.

Şaban ayı, nefsin arzularına uymamak, ona arka çevirmek ve Allah’ın emirlerine koşmak yönünde çok değerli bir aydır. Bu aylar, seksen küsûr sene manevî bir ömrü kazandırabilecek aylardır.1

İbadet için bu ayları fırsat bilmek, ibadet çağlayanlarında kalplerimizi arıtmak ve ibadetle kanatlanıp adeta yükselmek lâzımdır. Ebedî saadeti bu dünyada hazırlamak böylelikle olur.

Peygamberimiz (asm), Şaban ayını, kendisini Ramazan’a kavuşturduğu için çok severlerdi. Bundan dolayı da bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmuşlardır: “Şaban’a, Şaban isminin verilmesi, Ramazan için, onda çok hayır köklendirilip budaklandırılmasındandır.”

Bir başka hadiste de üç ayları şöyle belirtmiştir: “Şaban ayı, benim ayımdır. Recep ayı, Allah’ın ayıdır. Ramazan ayı ise, ümmetimin ayıdır. Şaban ayında günahlar örtülür. İnsanlar tertemiz hale getirilir.”

“Şaban” kelimesinin harfleri de dikkat çekicidir. “Ş” harfi, şeref anlamına; “A (ayın)” harfi, yükseklik ve ulviyet anlamına; “B” harfi, birr yani iyilik anlamına, “E (elif)” harfi, ülfet anlamına ve “N” harfi, nur anlamlarına gelir. Bu lütuf ve ikramlar Şaban ayına saygılı olan Müslümanlara Allah tarafından verilen bir bahşiştir.

Şaban ayı, Cenâb-ı Hakk’ın hayır yollarını açtığı ve Müslümanlar üzerine bereket saçtığı, hata ve kabahatlerin işlenmez olduğu ve geçmiş günahların bağışlandığı aydır. Çünkü Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: “Şaban girdiği zaman nefislerinizi temizleyiniz ve niyetlerinizi güzelleştiriniz.” Bir başka hadiste de üç ayların diğer aylara üstünlüğünü şöyle bir teşbih ile belirtmiştir: “Recep ayının diğer aylara üstünlüğü, Kur’ân’ın diğer kitaplara üstünlüğü gibidir. Şaban ayının üstünlüğü, benim diğer peygamberlere üstünlüğüm gibidir. Ramazan’ın diğer aylara üstünlüğü ise, Cenâb-ı Hakk’ın yarattıklarına üstünlüğü gibidir.”

Hayatın hayat olması için “Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve ferâizle zinetlendiriniz ve günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz.” 2

Dipnotlar:
1- Bediüzzaman; Kastamonu Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 109.
2- Bediüzzaman, A.g.e. s. 119.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*