Ramazana hazırlık

Şaban ayında verdiği bir hutbede Peygamber Efendimiz (a.s.m) Ramazan ayının kıymetinin iyi bilinmesi, Ramazan ayının feyzinden âzamî derecede istifade etmek için ve mü’minlerin Ramazan ayına daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla bir takım tavsiyelerde bulunmuştur.

Hz. Selman (r.a.) anlatıyor:
“Resulullah (a.s.m) bir Şaban ayının son günlerinde bir hutbe îrad ederek Sahabe-i Kirama şöyle buyurdu:
Ey insanlar! Sizi büyük ve mübarek bir ay gölgeledi.
Ramazan ayı içerisinde bir gece vardır ki, bin aydan hayırlıdır.
Ramazan ayı, öyle bir aydır ki, Allah (c.c.) gündüz orucunu farz, gece ibadetini nafile kıldı.
Ramazan ayı içerisinde bir hayır işleyen, diğer aylarda bir farz işlemiş gibi olur.
Ramazan ayında bir farz işleyen, diğer aylarda yetmiş bin farz işlemiş gibi olur.
Ramazan ayı sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir.
Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır.
Ramazan ayında mü’minin rızkı bereketlendirilir.

Ramazan ayında kim bir oruçluya iftar ettirirse, bu günahlarının bağışlanmasına, cehennemden azat olmasına sebep olur ve oruçlunun sevabından hiçbir şey eksiltilmeksizin onun sevabı kadar sevap alır.

Ashab:
‘Ya Resûlüllah! Hepimiz oruçluyu iftar ettirecek bir şey bulamıyoruz.’ dediklerinde, şöyle buyurdu:
‘Allah (c.c.) bu sevabı oruçluyu bir hurma ile veya bir içim su, yahut bir yudum süt ile iftar ettirene de verir.’
Ramazan ayı öyle bir aydır ki, evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluştur.
Ramazan ayında hizmetçisinin yükünü hafifleteni, Allah (c.c.) bağışlar ve cehennemden kurtarır.
Ramazan ayında şu dört şeyi çok yapınız. Bunlardan ikisini yapmakla Rabbinizi razı edersiniz, diğer ikisini yapmaktan da müstağni sayılmazsınız.

Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet şunlardır:
1. Allah’tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet getirmek,
2. Allah’ı anıp istiğfar etmek,

Müstağni olmadığınız iki haslete gelince:
1. Allah’tan cenneti istersiniz,
2. Cehennemden O’na sığınırsınız.

Ramazan ayında kim bir oruçluya su verirse, Allah da ona havuzumdan öyle bir şerbet verir ki, artık cennete girinceye kadar hiç susamaz.” 1

Büyük Mutasavvıf Zunnun-i Mısrî, üç ayların hedefinin esas amacının insanı Ramazan’ın kerametinden istifadeye hazırlamak olduğunu şöyle ifade eder: “Recep; âfeti terk içindir. Şaban ayı; ibadette yoğunlaşma ayıdır. Ramazan ise; kerâmeti beklemek içindir. Bir kimse Recep ayında kötülükleri bırakmaz, Şaban ayında da ibadete yoğunlaşmaz ise, Ramazan’da da kerameti ummazsa o kimse cezaya müstehâk olanlardandır.” Yine bir başka sözünde de şöyle der: “Recep ayı, mahsûlü ekme ayıdır. Şaban ayı ise, sulama ayıdır. Ramazan ayı da toplama ayıdır.”

Dipnot:     
1- Et-Tergib ve’t-Terhib, 2:94-95.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*