Yeni Asya’nın demokrasi mücadelesini takdir eden siyaset erbabı

21 Şubat 1970’te yayın hayatına atılan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu.

52. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

Demokratlara hasbî desteği için müteşekkiriz

GÜLTEKİN UYSAL (Demokrat Parti Genel Başkanı)

“Asya’nın Bahtının Miftahı, Meşveret Ve Şûrâdır” sloganı dahi aslında 52 yıllık bu kanaati değerlendirmek açısından son derece önemli.

Türkiye’de keyfiyetin hüküm sürdüğü, bir kişinin rızasının milletin iradesine yeğ görüldüğü böyle bir dönemde bir taraftan istişarenin önemine atfedilen bu yayıncılık anlayışı bir taraftan da “doğruluğu” benimseyen habercilik tercihi ile Yeni Asya, Türk Basın camiasının öykünülecek bir kuruluşudur.

Kılavuz edindiği ilke ve değerler, dahası “gerçekten haber verme” anlayışı ile demokrasinin gelişimi, yerleşmesi bakımından takdire şayan bir vazife ifa etmektedir.

Bugün, iktidarın kamu kaynakları ile ortaya çıkardığı “yerli Pravda”lara karşı milletin, demokrasinin, hak ve hürriyetlerin yanında cesaretle durması, en önemli kaynağın “doğru haber” olduğuna inanması bakımından da teşekkürü hak etmektedir.

Ayrıca, kurulduğu günden bugüne, Hürriyetçi Demokratlara verdiği hasbi destek dolayısıyla da Yeni Asya Gazetesi camiasına müteşekkiriz.

Milletimizin hissiyatına tercüman olagelmiş Yeni Asya’ya kuruluşunun 52. yılında milletimiz ve partim adına teşekkür ediyor, kuruluş yıl dönümlerini en samimî duygularımla, daim olmaları temennisiyle kutluyorum.

Demokrasi mücadelemize katkılarını takdirle karşılıyorum

KEMAL KILIÇDAROĞLU (CHP Genel Başkanı)

Yayın hayatında 52’nci yılına ulaşan Yeni Asya Gazetesi, demokrasilerin dördüncü gücü olan medyaya yönelik baskıların giderek ağırlaştığı bu dönemde de halkın haber alma hürriyetini ve ifade özgürlüğünü savunmayı sürdürüyor. Demokrasilerin dayanağı, bir toplumu oluşturan farklı kesimlerin, zenginlik kabul edilerek birbirini dinlemesi, anlaması ve temel değerler üzerinde ortaklaşmasıdır. Bu anlamda bizim de temel hedefimiz, güzel ülkemizi tüm zenginlikleri ile birlikte, eksiksiz bir demokrasiye kavuşturmaktır. Dil, din, ırk, yaşam biçimi fark etmeksizin, demokrasi temelinde bir araya geldiğimiz her bir yurttaşımızla yürüdüğümüz bu yolun sonunda, ülkemizi refah ve huzura kavuşturacağımıza inanıyorum.

Yeni Asya Gazetesi’nin kuruluş yıl dönümü kutlarken, demokrasi mücadelemize sağladığı katkıları da takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum.

Duruşuyla umudumuzun adreslerinden biri

Meral AKŞENER (İYİ Parti Genel Başkanı)

Toplumsal vicdanın sesi, milletin hakikati bilme hakkının güvencesi olan bir meslek.

Doğrularıyla, yanlışlarıyla, Türk basın tarihi, istisnalar dışında, millî ve manevî hassasiyetlerimizi, ortak değerlerimizi çiğnememeye, ahlâkî ölçüleri muhafaza etmeye gayret gösteren bir yayıncılığa sahne olmuştur.

Farklı siyasî tercihlerine rağmen, gazetelerimizin buluştuğu ortak akıl, uzun yıllar gazeteciliğin de ortak değeri olmuştur.

Ancak son yıllarda, milleti ayrıştıran, kamplaştıran siyaset dili, etkisini basında da göstermiş, ve basınımız da bu kamplaşmadan nasibini almıştır.

İşte, siyasetteki bu dil ve tutum, basınımızın büyük bölümünde, o çok kıymetli “Vicdanı” ortadan kaldırmıştır.

Şükürler olsun ki;

İçinden geçtiğimiz bu dönemin bütün olumsuzluklarına rağmen, millet hassasiyetini, ahlâkî değerleri, gazetecilik mesleğinin ilke ve kurallarını muhafaza eden medya kuruluşlarımız da var.

Onlar, önce meslekleri, sonra da milletimiz için umudu yaşatan kurumlar.

52 yıllık tarihinden şahidiz ki;

Yeni Asya Gazetemiz de, ‘Demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik, dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan’ duruşuyla, umudumuzun adreslerinden biridir.

İyi ve cesur insanlar olarak;

Ülke ve millet menfaati ile yoğrulmuş bir fikriyatın kıymeti Yeni Asya Gazetemizin 52’nci yaşını kutluyor,

Tirajı bol, ömrü bereketli olsun diyorum.

Kuruluşundan bugüne Hakk’a yürüyen mensuplarına Cenab-ı Allah’tan rahmet,

Çalışanlarına sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum.

Hep demokrasi ve ahlâkın yanında

MUSTAFA DESTİCİ (Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı)

Kurulduğu günden beri, devletimizin, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin ve ahlâkın yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam ettiğini müşahade ettiğimiz Yeni Asya Gazetesi’nin, 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, halka ve Hakk’a hizmet yolundaki çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Çok sesliliğin en önemli unsurlarından biri

Temel Karamollaoğlu (Saadet Partisi Genel Başkanı)

21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlayan Yeni Asya gazetesinin 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, yarım asrı aşan köklü geçmişi ile ülkemizin basın hayatına yaptığı olumlu katkılar için teşekkür ediyorum.

Hiç şüphesiz ki bir ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi farklı kanaat ve görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir medyadır.

Ancak özellikle son dönemde ülkemizin medya özgürlüğü karnesi giderek zayıflamış, gazeteler ve gazeteciler üzerindeki baskı ortamı endişe verici bir noktaya ulaşmıştır.

Oysa basın kuruluşlarımızın çeşitliliği ülkemiz için bir tehdit değil bir zenginliktir.

Yeni Asya Gazetesi bu çeşitliliğin ve çok sesliliğin en önemli unsurlarından birisidir.

Bu nedenle ortaya koyacağı objektif haberciliğin; sadece demokratik olgunluğumuza değil yaşanabilir bir Türkiye’nin kurulmasına da önemli katkılar yapacağına inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle kuruluşunun 51’inci yılında emeği geçen tüm gazete yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, müreffeh ve âdil bir Türkiye yolunda hayırlı çalışmalar diliyorum.

Umut veren bir yayın organı

ALİ BABACAN (Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı)

Yarım asrı geride bırakan ve 52. yaşını kutlayan Yeni Asya Gazetesi’ni tebrik ediyorum. Basın özgürlüğünün büyük darbe aldığı, gazetecilerin ağır bir baskıyla mücadele ettiği böyle bir dönemde mücadeleyi bırakmadan çok sesliliği sağlaması ülkemizin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Yeni Asya istikrarlı habercilik ve yayın çizgisiyle ülkemizde basının geleceği açısından bize umut veren bir yayın organıdır. Tüm Yeni Asya çalışanlarını kutlar, gazetenin daha nice yıllar basınımıza ve ülkemize hizmet etmesini dilerim.

Yeni Asya’nın başarısının 3 sırrı

İLHAN KESİCİ (İstanbul Milletvekili )

Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat 1970 yılında yayın hayatına başlamıştır. Bugün itibariyle tam 52. yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Türkiye şartlarında kesintisiz, kavgasız gürültüsüz bir 52 yıllık yayın hayatını idrak etmek zannedildiği kadar kolay bir iş değildir.

Yeni Asya Gazetesi’ni çok daha büyük imkân ve sermayelerle kurulmuş gazetelerle mukayese ettiğimizde bile Yeni Asya Gazetemizin çok daha istikrarlı bir çizgi ve başarı ile yayın hayatını devam ettiğini görüyoruz.

Bu başarıda en başta üç büyük faktörün rol oynadığını ifade etmek istiyorum.

Birincisi, Yeni Asya Gazetesi Bediüzzaman Said Nursî’nin Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı’nı referans alan bir İslâmî duyarlılığa sahip bir yayın politikası izlemiş olmasıdır.

İkincisi, bu amaçla çalışan insanlarımızın bu kutlu hedeften aldıkları ahlâk, azim ve şevkle ve canla başla bu hizmet ifa etmeye çalışıyor olmalarıdır.

Bir üçüncü nokta olarak da şunu ifade etmek istiyorum ki yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve özgürlükleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara karşı çıkan bir duruş ortaya koymuş olmasıdır.

Yeni Asya Gazetemize Cenab-ı Allah’tan nice 52 yıllar daha başarılı bir hizmet ve yayın hayatı diliyorum.

Kurulduğu günden beri, devletimizin, milletimizin, milletin inanç ve değerlerinin, millet iradesinin, demokrasinin ve ahlâkın yanında yer alma gayreti ile yayın hayatına devam ettiğini müşahade ettiğimiz Yeni Asya Gazetesi’nin, 52. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, halka ve Hakk’a hizmet yolundaki çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Darbe ve operasyonlar, ölçülerinden saptıramadı

CEMAL ENGİNYURT (Demokrat Parti Ordu Milletvekili)

Yeni Asya Gazetesi 52 yıldır Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için yayıncılık yapıyor.

Darbeler, ara dönemler, operasyonlar onları hiçbir şekilde inanç, değer ve ölçülerinden saptıramamıştır.

Yeni Asya, özellikle “demokrasi ve hukuk”ta küme düştüğümüz son 19 yıllık mutlak iktidar sürecinde gösterdiği istikrarlı, “Hakk’ın hatırı âlidir” düsturuyla yaptığı yayıncılıkla da demokrasi tarihindeki müstesna yerini almıştır.

Tekrar 52. Kuruluş Yıl dönümünü tebrik ediyor, Demokratlar olarak tüm camiayı saygıyla selâmlıyorum.

Kutluyorum

Ömer Fethi Gürer (CHP Niğde Milletvekili)

“Yeni Asya Gazetesi 21 Şubat’ta 52. kuruluş yıl dönümünde gazeteyi yayına hazırlayan matbaa işçisinden muhabirine temsilcisinden genel yayın müdürüne emek verenleri kutluyorum.”

Baskı döneminde farklı ses olmak değerlidir

Abdulkadir Karaduman (SP Konya Milletvekili)

Medyanın baskı ve tahakküm altına alındığı, farklı seslerin susturulmaya çalışıldığı böylesi bir dönemde farklı ses olabilmek değerlidir.

Haber alma hakkı en temel haklardandır. Hakikati eğip bükmeden haber yapmak bir gazetenin en önemli şiarı olmalıdır.

Hakikat gizlenemez, güneş balçıkla sıvanmaz, gerçek ne ise er ya da geç ortaya çıkar.

Bu duygu ve temennilerle 52. kuruluş yıl dönümünde olan Yeni Asya Gazetesi ailesini tebrik ediyorum. Gazete çalışanlarına Allah’tan kolaylıklar diliyorum.

Haksız güçlülere karşı haklı güçsüzleri savundu

Prof. Dr. Hüseyin Çelik (Millî Eğitim ve Kültür eski Bakanı)

Öncelikle Yeni Asya’nın 52. Yayın yılını idrak etmesinden dolayı tebriklerimi sunarım.

Gazetenin kurucusu Mustafa Nezihî Polat’a ve bugüne kadar gazetenin yayınında emeği geçip de vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.

Halen yayınını sürdüren gazetenin her kademesinde çalışan arkadaşlara sağlık, huzur ve başarı dilerim.

Elbette yarım asrı aşkın yayın yapan bir gazetenin eksileri, artıları vardır. Eminim ki, bu gazeteyi çıkaran arkadaşlar, her geçen yılın ve topyekûn geçen yıllar ile alınan mesafenin, bu açıdan muhasebesini yapıyorlardır.

Benim kanaatime göre, Yeni Asya Gazetesi, muvahhid, müttaki, musalli ve özetle mütedeyyin bir kitle adına yayın yaptığı halde ötekileştirici, itici ve bölücü bir yayına tevessül etmemiştir. Dinî değerlerden taviz vermeyen gazete, dinciliğe asla prim vermemiştir. “ Dinci “ kelimesi aslında rahatsız edici bir kelimedir. Ancak ne yazık ki bu vasfı hakeden hatırı sayılır bir kesim de vardır. Dindar insan, dini için gerekirse dünyasını feda edebildiği halde; dinci insan, rahatlıkla dünyası için dinini feda eder. “Dindar” dininin gerektiği gibi yaşarken; “Dinci” dininden geçinir. Dinci, siyasetçi ise dinî değerleri günlük siyasetinin malzemesi yapar. Böylelikle hiçbir şeye feda edilmemesi lâzım gelen kutsal dinî değerlerin istismar edilip kirlenmesine yol açar. Dinci insan, tüccar veya esnaf ise dinini ticaretine ve küçük dünyevî menfaatlerine alet eder. Bu silsile uzatılabilir.

Yeni Asya, başta siyasî dincilik olmak üzere her türlü dinciliğe hiçbir zaman prim vermedi. Bediüzzaman Hazretleri’nin siyasî görüşleri ışığında din adına ortaya çıkıp siyaset sahnesinde yer alanlara Yeni Asya her zaman karşı durdu. Dindar çizgisini muhafaza etmekle beraber her zaman demokrasiyi ve demokratik çoğulculuğu destekledi. Bundan dolayıdır ki her türlü ırkçılığa ve etnisite üzerinden siyaset yapılmasına da muarız oldu.

Yeni Asya, 12 Mart Muhtırası’ndan başlamak üzere bütün darbe ve darbe girişimlerine karşı tavizsiz bir tutum sergiledi. Bu tavrıyla daima haksız güçlülere karşı haklı güçsüzleri savundu.

Demokrasi, hukuk devleti, insan hak ve hürriyetleri, bireyin hakkının devlet için feda edilmemesi gerektiği gibi konularda hassas olan Yeni Asya, medeni dünya ile yozlaşmadan uzlaşma konusunda da ısrarcı olmuştur. Bundan dolayıdır ki, dinci siyaset mensupları, Avrupa Birliği’ni Hıristiyan Klübü olarak nitelerken, Yeni Asya, her zaman Türkiye’nin Avrupa Birliği üyesi olmasını savunagelmiştir.

Yeni Asya, oldum olası mütevazi bir tiraja sahip oldu. Yanlışın göbeğindeki büyük olmaktansa, doğrunun içindeki küçük olmak elbette bir tercihtir ve bence bu duruş, saygıdeğer bir duruştur.

Yeni Asya’ya yayın hayatında ilkeli duruşunu sürdürmesi dileğiyle daha nice hayırlı yıllar diliyorum.

Hukuk ve adaleti savunan tutumuyla öne çıktı

Ertuğrul Günay (TC 60. ve 61. Hükümetleri Kültür ve Turizm Bakanı)

İçinde bulunduğumuz günlerde 52. kuruluş yıl dönümünü idrak eden ‘Yeni Asya’, basın dünyamızda dinî değerleri önemseyen bir gazete olarak bilinmektedir.

Ancak, özellikle son yıllarda benzer duyarlılıkları taşıdığı varsayılan basın organlarının iktidarın uydusu olarak ilke ve değerlerinden vazgeçtiği, günlük siyasetin rüzgârına kapıldığı ortamda Yeni Asya, hukuka, adalete ve doğruya sahip çıkan ilkeli ve ahlâkî tutumuyla farklılaşmış ve bu alanda öne çıkmıştır.

Türkiye’nin hukuk devleti ve demokrasiden hızla uzaklaştığı bu dönemde bu tutumun önem ve değeri büyüktür ve çok anlamlıdır.

Bu nedenle, basın hayatı yarım yüzyılı aşan Yeni Asya Gazetesine, inanç ve ilkelerine bağlı olarak daha nice başarılı yayın yılları diliyor, gazetenize emek veren herkesi, teknik servislerde çalışanlarınızı, muhabir, yazar ve okurlarınızı sevgi ve saygıyla selâmlıyorum.”

Yeni Asya’nın varlığı çok değerli ve anlamlı

BİROL AYDIN (Saadet Partisi Parti Sözcüsü)

Karşı karşıya kaldığımız tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen; demokrasi, istişare ve birlikte yaşama bilincimizi öne çıkaran insanların, yayın organlarının ve grupların olması yarınlara dair ümitvar olabilmemize neden olmaktadır.

Kurulduğu 21 Şubat 1970 tarihinden bugüne; bizi biz yapan değerlerimizi referans alan, 52 yıldır her şart altında demokrasi, hukuk ve adaleti savunan, hak ve özgürlükler mücadelesi veren, haksızlığa, hukuksuzluğa, demokrasiye aykırı tutum ve davranışlara, korku ve baskı iklimine karşı mücadele eden ve ilkeli yayın çizgisinden taviz vermeyen Yeni Asya’nın varlığı, bu nedenle çok değerli ve anlamlıdır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin, ‘hürriyet, adalet ve meşveret’ olarak çerçevesini çizdiği bir iklime, bugün ne kadar çok ihtiyacımız olduğu ise ortadadır. “Asya’nın bahtının miftahı, meşveret ve şûrâdır” sözünü kendisine şiar edinen Yeni Asya’nın, ülkemizin birliği, huzur ve kardeşlik iklimine katkı yapacağı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilkelerinden taviz vermeden ve istikrar çizgisini muhafaza ederek, daha nice yıllar ‘gerçekten haber vermeye’devam etmesini temenni ediyorum.

Bugüne kadar Yeni Asya gazetesinin çalışmalarında emeği olanları rahmetle anıyor, gayretle çalışmalarını sürdüren sizlere başarılar diliyor; Yeni Asya’nın 52. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Selâm ve muhabbetlerimle…

Baskılara rağmen susturulamayan ses, gerçek demokrasinin öncüsü

RECEP ÖZEL (16. Dönem İstanbul Milletvekili)

Sene 21 Şubat 1970… Türk basın hayatına yepyeni bir gazete giriyor. Adı YENİ ASYA. “Asyanın bahtının miftahı meşveret ve şûrâdır” diyerek, Bediüzzaman Hazretleri’ni ve eserleri olan asrın Kur’ân tefsiri Risale-i Nurlar’ı referans alarak yola çıkan bir gazetedir YENİ ASYA.

Gelmiş olduğumuz bu günlere kadar hiç de kolay olmayan badireler, kesintiler, haksız ithamlara rağmen durmayan, “yola devam” diyen ve 52. yılına ulaşan bir abidedir Yeni ASYA.

İhtilâller, antidemokratik anlayış ve idarelerin hüküm sürdüğü Türkiye’sinde, her zaman, her şart altında, bütün baskılara rağmen… Demokrasiyi, hukuk, hak ve hürriyetlerin yılmaz savunuculuğunu misyon edinmiş, susturulamayan bir sestir YENİ ASYA.

İnandığı ve ilke edindiği Risale-i Nur tefsirlerinde ki gibi, hürriyeti imanın bir hassası olarak gören ve “Ekmeksiz yaşarım hürriyetsiz yaşayamam” diyen Bediüzzaman Hazretleri’nin, cumhuriyet ve demokrasi inancının bayrağını, her daim taşımaya and içmiş bir gazetededir YENİ ASYA.

Seksen darbesine karşı çıkan, Türkiye ‘de korku ve istibdatın hâkim olduğu günlerde ki 1982 Anayasası referandumuna “HAYIR” kampanyası açan, bunun bedelini de, darbeciler tarafından 476 gün kapatılarak ödeyen… “Hakkın hatırı âli’ dir hiçbir hatıra feda edilmez” prensibini, o günlerden bu günlere haykırarak gelmiş, hakikatın gür sesidir YENİ ASYA.

Kurulduğu günden bugüne “susan Türkiye’yi değil, konuşan Türkiye’yi” savunan ve tek adam idaresi yerine parlamenter sisteme inanan, gerçek demokrasinin öncüsüdür YENİ ASYA.

Bâb-ı âli’de yer almış böyle bir basın abidesinin yayın hayatına başlayacağı günler de İstanbul ‘un cadde ve sokakların da tanıtım, ilân ve afişlerini yapıştıran genç ve idealist bir üniversite öğrencisi olarak hizmet ettiğim için, iftihar ediyorum.

1970 yılından beri imtiyaz sahibi olan Mehmet Kutlular Ağabey başta olmak üzere, bütün yönetim kurulun da yer alan arkadaşlarımızın, bütün genel yayın yönetmenlerimizin, genel müdürlerimizin, yazı işleri müdürlerimizin, genel yayın koordinatörlerimizin, yazarlarımızın, temsilcilerimizin, muhabirlerimizin, basın, yayın ve dağıtım da hizmeti geçen bütün emekçilerimizin ve YENİ ASYA okuyucularının 52. yılını can-ı gönülden tebrik ediyorum.

Ahirete intikal etmiş, her türlü hizmeti geçen Yeni Asya yöneticilerine ve gönüllülerine, Cenab-ı Allah’dan rahmet diliyorum. Başarılarınızın daim olması dilek ve duâlarıyla…

Medyada bir boşluğu dolduruyor, çizgisini sapmadan sürdürmesi kutlanası bir başarı

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*