Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır

alt• İkinci Nokta: Muhabbetullah, ittiba-ı sünnet-i Muhammediye Aleyhissalâtü Vesselâmı istilzam eder.

Çünkü Allah’ı sevmek, O’nun marziyatını yapmaktır. Marziyatı ise, en mükemmel bir surette zat-ı Muhammediye’de (asm) tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye’ye (asm) harekât ve ef’alde benzemek iki cihetledir:

Birisi: Cenab-ı Hakkı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek, o ittibaı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam, zat-ı Muhammediyedir (asm).

İkincisi: Madem zat-ı Ahmediye (asm) insanlara olan hadsiz ihsanat-ı İlâhiyenin en mühim bir vesilesidir; elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete lâyıktır. İnsan, sevdiği zata eğer benzemek kabilse, fıtraten benzemek ister. İşte, Habibullahı sevenlerin, Sünnet-i Seniyyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat’iyen iktiza eder.

• Üçüncü Nokta: Cenab-ı Hakkın hadsiz merhameti olduğu gibi, hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kâinattaki masnuatın mehasini ile ve süslendirmesi ile Kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi; masnuatını, hususan sevdirmesine sevmekle mukabele eden zîşuur mahlûkatı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir Zâtın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âlî bir maksat olduğu bilbedahe anlaşılır. Madem, nass-ı kelâmıyla, O’nun muhabbetine yalnız ittiba-ı Sünnet-i Ahmediye (asm) ile mazhar olunur; elbette ittiba-ı Sünnet-i Ahmediye (asm) en büyük bir maksad-ı insanî ve en mühim bir vazife-i beşeriye olduğu tahakkuk eder.

Lem’alar, On Birinci Lem’a, Onuncu Nükte s. 458

LÛ­GAT­ÇE:
ittiba-ı sünnet-i Muhammediye: Peygamberimizin sünnetine uymak.
marziyat: Allah’ın razı olduğu işler, hareketler.
muhabbetullah: Allah sevgisi, Allah’ı sevmek.
nass-ı kelâm: Allah kelâmının delili.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*