Bediüzzaman’ı dinlemek zamanı

Kur’ânî hakikatlere sarılmak, Risale-i Nurlar’ı anlamak

Yazımıza, Bediüzzaman’ın hayata ve olaylara Kur’ân açısından bakan tesbitleriyle başlayalım.

“Zaman ihtiyarlandıkça, Kur’ân gençleşiyor!” (Mektubat. H. Çekirdekleri. No: 80)

“Akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde, elbette bürhan-ı aklîye istinat eden ve bütün hükümlerini akla tesbit ettiren Kur’ân hükmedecek.” (Hutbe-i Şamiye, sh: 34)

“Kur’ân-ı Hakîm bu zemin kafasının aklı ve kuvve-i müfekkiresidir. Eğer -el’iyâzübillâh- Kur’ân küre-i arzın başından çıksa, arz divâne olacak, akıldan boş kalan kafasını bir seyyareye çarpması, bir kıyamet kopmasına sebep olması akıldan uzak değildir. Evet, Kur’ân Arşı ferş ile bağlamış bir zincir, bir hablullahtır; câzibe-i umumiyeden ziyade zemini muhafaza ediyor. (Şuâlar, 14. Şuâ, s: 328, Yeni: 591/2)

“Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. Îman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. (Tarihçe: sh: 543)

Kur’ân, insanlık için verdiği meyveler mükemmel, hayattar olan bir ağacının köklü hakikatleridir. Dokuz yaşında tahsil hayatına başlayıp, on dört yaşında icazet alan,

İlim, irfan, irşad, tamir, rehberlik, müsbet örnek olma yolunda kesintisiz, zinde ve dikkatli, müdakkik bir mesai sarf eden,

Tam yetmiş beş yılını bu vatan, millet, İslâmiyet ve insanlığa feda eden Bediüzzaman ve asra ışık tutan Risale-i Nur Külliyatı gerçeği var bu topraklarda!

Çağı ve asırları kucaklayan Bediüzzaman’ın, yalnız bu ülke ve topraklara değil, bütün insanlığın maddî ve manevî hayatının aydınlanmasında büyük katkıları var!

İşte onlardan bazıları:

· Adaleti, sevgiyi, doğruluğu güzeli, hem yaşayıp, hem de yaşatmaya mesai harcamak.

· Azınlık-çoğunluk, Türk-Kürt, Doğulu-Batılı, Fakir-zengin, Müslüman-gayri Müslim demeden hakkı savunmak, herkese, bütün insanlara ve insanlığa hep, dengeli ve hakperest bir çizgiyi muhafaza etmek.

· Bu hasta ve gaddar çağa ve asra Kur’ânî reçetelerle, Nurlu projektörler tutmak.

· Bu mübarek topraklara, bu vefâdar ve vefakâr insanlara olduğu kadar bütün âlem İslâmiyet’e ve âlemi insaniyete çok büyük değerler katacak müstesna insanî değerlere odaklanmak.

· Cesaretli, toleranslı, çok yönlü, sadâkatli, nazik ve nezih, müteşebbis, demokrat, hürriyetçi olmak.

· Çalışmayı, gayreti, fedakârlık, sabır, dikkat ve müdekkik olmayı sürdürmek.

· Çok yönlü, sadâkatli, nazik ve nezih müteşebbis ve aksiyoner olan bir hayat yaşamak.

· Çorak sahalar meydana getirmek değil, çorak alanları mümbit arazilere çevirme gayretinde olmak.

· Gerçek bir demokrat, hakikî bir hürriyetperver ve samimî bir hak aşığı olabilmek.

· İmanın ne büyük bir saadet, imansızlığın ne büyük bir felâket olduğunu anlatıp göstermek.

· Kalbleri insan sevgisiyle yaşamayı sürdürmek, sevgi ve muhabbet fidanlarını yeşertmek.

· Karanlığa değil, Nur’a müştak tavırlarla, kalpleri, gönülleri, evleri ve âlemleri nurlandırmak.

· Kendisinden kaçılan da insanlardan kaçan da olmamak. Kaçanlara kucak açıp, sığınak olmak.

· Kinden, hasetten, kibirden, israftan, ötekileştirmekten, kabalıktan, gıybetten uzak durmak.

· Korkaklık yerine; mertlik, cesaret, diklenmeden dik duruşu yaşanır hale getirmek.

· Mazi, mevcut hal, istikbal, insanlık, olaylar, tarih ve coğrafyayı iyi okuyup, müsbet hareket etmek.

· Muhakemeli, şefkatli ve merhametli, cesaretli, toleranslı olabilmek.

· Muhatapları çok iyi tesbit edip o şart ve şahıslara uygun, muhakemeli, şefkatli ve merhametli olmak.

· Mütevazı, ihlâslı, doğru sözlü ve doğru özlü, sabırlı, dikkatli ve müdakkik olmak.

· Tuzak kurmamak, kurulan tuzaklara da düşmemek!

· Yalan, hile, kandırma, aldatma, kayırma, yerine: Doğruluk, tabilik, istikamet, sadâkatte durmak.

Sözün özü: “İmanın insanı insan edip hem de; sultan edeceği gerçeği ve kendini insan bilen insanın kendini tanıması! Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.” Olacağı hakikatlerini ruh, kalp, his ve iş dünyamızda yaşayıp yaşatmak ümit ve temennisiyle.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*