Bedüzzaman Isparta’da

altRisale-i Nurlar’ın, ilk te’lif edildiği mekânlar olması hasebiyle, Isparta, Bediüzzaman’ın hayatında önemli bir yer tutar.

Anadolu’da, Risalelerin merkezi hüviyetini taşıyan Isparta ve civarında Nur hizmetinin temellerini atmış, çeşitli mekânlarda bulunmuştur.

Bunlar arasında, Barla’da ilk kaldığı ev, Sıddık Süleyman’ın bahçesi, Muj Mescidi, Marangoz Mustafa Çavuş’un evi, Çam Dağı zirvesi, Üstad Hazretleri’nin kaldığı Nur’lu mekânlardan olmuştur.

Yine, Isparta merkez’de bulunan ve halen müze olarak bilinen evi de kaldığı mekânlar arasındadır.

Hazret-i Üstad’a mekân olmuş bu nurlu yerleri, seyahatlerde defalarca gezmiş, görmüş ve hasret gidermişizdir.

Hazret-i Üstad’ın Isparta ve civarında kaldığı Nur’lu mekânlardan biri ve en önemlilerinden olan bir yer ise, Çam Dağı zirvesi olmuştur.

Çam Dağı, Risale-i Nur’un yazılışına ve orada Üstad Hazretleri’nin zorlu hayatına şahitlik etmiş bir Nurlu mekândır. Üstad, Çam Dağı ile ilgili çok hatırasından bir kaçını şöyle anlatır:

“Aziz kardeşlerim,

Ben şimdi Çam Dağı’nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde, bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit, hayalen sizleri yanımda bulur, bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mâni olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla’ya dönsem, arzunuz veçhile sizden ziyade müştak olduğum şifahî bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum.

Birincisi: Bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki:

Ehl-i hakikatin bir kısmı nasıl ki ism-i Vedûd’a mazhardırlar ve âzamî bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle Vâcibü’l-Vücuda bakıyorlar. Öyle de, şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur’ân’a istihdamı hengâmında ve o hazine-i bînihayenin dellâlı olduğu bir vakitte, ism-i Rahîm ve ism-i Hakîm mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün Sözler, o mazhariyetin cilveleridir. İnşâallah mazhardırlar.” (Mektubat, 4. mektup)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*