İnternet dünyasına yeniden hazırlanan Risale-i Nur

Aynı kaynaktan okunan eserlerin; zaman, zemin, halet-i ruhiye, eğitim, içtimaî şartlar gibi tesirlerin neticesinde ister istemez anlayışlarda kısmî farklılıklar söz konusu olmaktadır ve olacaktır. İşte bunun asgariye düşürülmesi, müşterek istikamet ve istikrara sokulması ve sürdürülebilir olması için ciddî manada gayret edilmelidir. Bu cümleden hareketle sosyal medya, internet dünyası içerisinde olan istikbalimiz gençlere, önümüzün aydınlanmasına yardımcı olan araştırma yapanlara aynı alanda doğru ve sağlıklı şekilde Risale-i Nur’un tanıtımı yapılmalıdır. http://www.risale-inur.info ve http://www.sorularlasaidnursi.com gibi emsalî, cemaatî ve ferdî Risale-i Nur kaynaklı sitelerde hizmet edenlerle beraber iman hizmeti için, fedakâr ve hamiyetli ehl-i gayret kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.

İnternet ortamında haberleşme, bilgi alış verişinde bulunma anlamına gelen info hizmeti, Yeni Asya versiyonu olarak http://www.risale-inur.info adresi ile takipçilerinin huzuruna çıktı, çıkıyor ve çıkacak.

Evvelen çok zamandır beklediğimiz bu sitenin hazırlanarak hizmete takdimi sebebiyle Rabbimize şükürler ediyoruz. Her şekli ile güzel ve mükemmel olacağına hem ümit ve hem de beklediğimiz bu site, muhtemel gelişmeler daimî açık, güncellenebilir, hem de emsallerinden farklı olmalıdır.

İşte bu temennileri şöylece dile getirebiliriz:

Eski-yeni-üçüncü Said dönemlerine ait eserlerin nüsha farklılıkları alâkalı kısımda dipnot olarak belirtilmeli ki meydandaki nüsha farklılığı bu vesileyle kalkmış olsun. Bu farklılıkların Üstad Hazretleri’nin tashihinden geçmiş olduğu sağlam olmalıdır. Bu farklı nüshaların kaynakları belirtilmesiyle kısmen metin birliği sağlanmış olur.

Metin birliği sonrasındaki hedef, sahife birliğidir. Bir Risale kitabının kapaktaki yayınlayan hariç, diğerleri aynı olmalıdır. Her yayıncı kendi ünvanını kapakta münasip bir yere basabilir.

Bu birlikler vesilesiyle bütünüyle Külliyat’ın nüsha-metin-sahife-tanzim- vb. farklılıkları kalkmış olur inşaallah.

Bu mevzu, mevcut Nur grupları arasındaki irtibatın tam sağlanamaması, ortak hareketin henüz tam tesis edilmemesi sebebiyle zorlu bir sürecin bizi beklediği de ayrı bir gerçek. Ancak Yeni Asya, bu nev’i müşavereye açık ve samimî olarak tavrını ortaya koyuyor ve koyacak ki internet dünyasında emsallerinden daha profesyonel hazırlanan http://www.risale-inur.info hizmeti buna bir delil olmalıdır.

Uhuvvet ve ihlâs düsturlarının samimiyetle tatbik edilmesi, muhtemel pek çok arızaları ıslah edici ve ihtilâfı ittihada yönlendiricidir. Müsbet hareketin ta kendisidir. Umumî maksadın tahakkukudur. Ve bu gayede azamî fedakârlık, feragat mümkündür, ama iyi niyet ambalajlı tahrifat asıllı hangi gayret olursa olsun ona karşı tedbirli olmak, ruh-u asliyi korumak, tavr-ı esasîyi muhafaza etmek de olmazsa olmazıdır. Bu sitenin neşri, sadece hizmet ve tebliğ maksadlı olduğu unutulmamalıdır ve bu cümleden hareketli gönüllülerden kaynaklı bu hizmetin reklâm ve gelir derdi olmamalıdır. Konulacak isim bir hizip algısından uzak, kucaklayıcı olmalıdır.

Sitenin kendi içinde müşavere heyeti sürekli müşavere içinde olurken, umumî şûrâya bağlı olduğu unu- tulmamalı.

Medyanın bin bir hastalıkları vardır, bunlara dikkatli ve bu hastalıklara bulaştığının farkında bile olmayana da müşfikâne, ama dikkatlice yaklaşmak gerektir.

Yeni Asya versiyonu olarak http://www.risale-inur.info adresi ile takipçilerinin huzuruna çıkmaya hazırlanan hizmeti; tahlile, tavsiyeye ve duâya devam ediyoruz.

Bu sitenin bütün Nur gruplarını kucaklıyor olması vasfı, hakikaten ziyadesiyle ehemmiyetlidir. Nur Gruplarının da ihtiyacına cevab verilmelidir. Lüzumu olmadıkça hizipleşmeyi hissettiren özeldeki konu ve isimler zikredilmemelidir. Genel anlamdaki uhuvvete dikkat ederek mümkün olduğu kadar hizipleşmeyi tahrik etmeyecek üslûpla bu hizmet yapılmalıdır. Bununla beraber ihtiyaç olduğunda Yeni Asya tarzındaki yaklaşım; sloganvari isim/resimden ziyade, matbuat/sosyal medya ayağında, istikrar ve istikametle sürdürdüğü hizmetindeki engin izah, müdellel bilgi ve tatmin edici açıklamalarla kendini okutma ile isbat etmelidir. Bir başka ifadeyle kaliteyi ve keyfiyeti sürekli yüksek tutmalıdır. Bunun için sürekli yenilenen, güncellenen ve her yenilendikçe daha çok duâların ziyadesiyle hizmete vesile olabilme nimetine ermesi, muradımızdır, inşaallah.

Kur’ân’ın manevî tefsiri Risale-i Nur’u kendine mehaz edinen şerh, izah gibi yazılar Külliyat’ın Risale tanzimine göre tasnif edilmelidir. Meselâ: Yirmi Üçüncü Söz’ün İkinci Mebhası’nın Dördüncü Nüktesi ile alâkalı mevzularla ilgili bir makale, Sözler, Yirmi Üçüncü Söz’ün İkinci Mebhası’nın Dördüncü Nüktesi altında, makalenin başlığı ve yazarı (meselâ, İki Yönlü Kulluk-/ Abdullah Kardeş) şeklinde gösterilmeli. Bu tanzim, aynı konulu diğer risaleler ile irtibatlandırılmalıdır, birbirine atıflar yapılmalıdır. O makale nerede yayınlandı ise o kaynak da eklenmelidir. Bu makalelere benzer makaleler yayınlandıkça ilgili Risalelere eklenmelidir. Yeni Asya ve dergilerimizin haricindeki matbuatta müsbet olan makaleler, sıkıntıya sebep olmayacak yazılar kaynak gösterilerek eklenmelidir. Bu tarz, bu siteye ilginin fazlalaşmasına vesile olacağı gibi, araştırma yapana yardımcı olur, matbuatta uhuvveti temine vesile olur.

Sualler/cevaplar bölümü açılmalıdır. Meselâ Otuzuncu Söz’ün Birinci Maksad’ında işlenen konular ile alâkalı verilen cevaplar, o Risaledeki konu sıralamasına göre sıralanmalıdır. Bunun için Sözler, Otuzuncu Söz, Birinci Maksad tıklanarak açılan pencerede sadece sualler gözükmeli, o sual tıklandığında cevap ayrı bir pencerede açılmalıdır. Bu cevap ile alâkalı makalelere atıflar yapılmalıdır.

Bunun için Yeni Asya, Yeni Asya Neşriyat, Köprü, Genç Yorum, Can Kardeş gibi Yeni Asya Grup medyasında yer alan zengin kaynağımız var. Yeni Asya’da neşredilen makaleler başlı başına bu bölüme zengin bir kaynak olma istidadındadır. Yeri gelecek, Yeni Asya Neşriyatı’ndaki kitaplarımızdan çıkarılacak sorular ile o kitaplardaki ilgili yazı, kitabının kaynak gösterilerek eklenebilecek.

Bu bölüm sürekli güncellenmelidir. Yeni yayınlanan makale ve onlarda işlenen konulardan çıkarılacak ya da işlenen sorularla buraya eklenerek, link verilerek sürekli güncellenmeli, zenginleştirilmelidir.

Sadece makaleler değil, belgesel, görsel eser, karikatür ve resim gibi kaynak vasfındaki eserlere de link verilebilir. Risale-i Nur üzerine yapılan akademik çalışmalar ayrı kategoride yer almalıdır.

Risale-i Nur bölümünde yer alan makalelerin hepsinin arama kolaylığı olması için bir liste, fihrist olmalıdır. Sitenin zaten bir site haritası var, ondan bahsetmiyoruz. Arama motoru en kolay ve verimli hâli ile uygulanabilir olmalı.

Kullanılan dil ve kelimeler uydurukça olmamalı, kullanılan kelimelerin itidalli olanı seçilmelidir. İmlâ hassasiyeti gösterilirken anlaşılan, kullanılan, ama mehaz ile irtibatını sağlıklı sağlayan, mazisi ile bağını sıkı tutan tarz tercih edilmelidir. Tavr-ı esasiye, ruh-u asliye muvafık olan tercih edilmelidir.

Ücret ehven olmalı, reklâm alınmamalı, kardeş linkler listesi olmalı…

Hayırlara vesile olmasını diler, tekrar tebrik ederiz.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*