Kadın milletvekillerinin kaçı başörtülü olsun?

Her seçim döneminde olduğu gibi önümüzdeki seçim döneminde de başörtüsü konusu yine gündemi meşgul edecek. Kanunsuz yasak devam ettiği sürece, tartışılması da tabiidir. Keyfî yasak bütün sonuçlarıyla sona erdiğinde başörtüsü tartışması da sona erer.
“Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği” (KA.DER), 12 Haziran’da yapılacağı açıklanan milletvekili genel seçimleri için bir kampanya başlatmış. Haberlere bakılırsa, “başarılı 25 kadın” açılan kampanyanın ‘yüzü’ olmuş. (Hürriyet, 3 Mart 2011) Kampanyanın hedefi, TBMM’nin yarısına, yani 275 koltuğa kadın milletvekili oturtabilmekmiş…

 

Acaba kampanya için seçilen ‘25 başarılı yüz’ arasında bir adet ‘başörtülü’nün yer alması, Türkiye gerçeğini temsil ediyor mu? Dernek ‘eşitlik’ olsun diye toplam 550 milletvekili bulunan TBMM’nin yarısının (275) kadın vekilden meydana gelmesini istiyorsa, kadınların kaçının başı örtülü olabilecek? Eğer ‘eşitlik’ taleplerinde samimi iseler, başörtülü kadın milletvekili olmasını ve sayısının da “Türkiye gerçeklerine uygun” olmasını talep etmelidirler.
Maksadımız kadınları ‘işe, sokağa, milletvekilliğine’ davet etmek değildir. Bu yönde davetler zaten ihtiyaçtan fazla olacak şekilde yapılıyor. Bizim de benzer çağrılar yapmamıza ihtiyaç yok. Hem, dindar olsun olmasın bütün feministler aksini iddiâ etse de kadın için gerçek huzurun ‘ev’lerinde olduğu kanaatindeyiz. Çünkü kadın, “müdîr-i dâhilî”dir. (Risâle-i Nur’daki ilgili bölüm şöyledir: “Çünkü kadının—aile hayatında müdîr-i dâhilî olmak haysiyetiyle kocasının bütün malına, evlâdına ve herşeyine muhafaza memuru olduğundan—en esaslı hasleti sadakattir, emniyettir. Lem’alar, Yirmi Dördüncü Lem’a, s. 200)
Ama “kadın hakları”nı savunma niyetiyle ortaya çıkanların ‘kadın’ deyince ‘başı açık olma şartı’nı fiilî olarak öne sürmesi anlaşılır ve kabul edilir bir durum değil. “Meclisin yarısı kadın milletvekili olsun” diyen bir hareketin, başörtülü hanımların milletvekili adayı dahi olamamasını “problem” olarak görmemesi, buna karşı bir açıklama yapmaması garip değil mi? Kadın haklarını savunduğunu söyleyenler “Meclisin yarısı kadın milletvekili olsun” demeden önce “Başörtülü kadınların milletvekili seçilmesinin önündeki engeller kalksın” demesi lâzım.
Tekrar ediyoruz: Maksadımız kadınları milletvekili olmaya teşvik etmek değildir. İsterlerse milletvekili olurlar, istemezlerse olmazlar. Ama “başörtülü milletvekili olmaz” anlayışına, kabulüne ve uygulamasına itiraz ediyoruz. Böyle bir yasak sadece kadınlara değil, en başta ‘insan’lara hakarettir, haksızlıktır, zulümdür. Feministlerin bunu görmemesi, yok sayması, başka meselelerle uğraşması neticeyi değiştirmez.
Tek başına iş başına gelen iktidarın bu keyfî ve fiilî yasağı sona erdirmemesi, ötelemesi ve ertelemesi de çok yanlış. Elbette yanlış yapan ve yanlışta ısrar eden sadece iktidar partisi değil. Gerçek anlamda hür ve demokrat olduğunu iddia eden bütün partiler bu fiilî yasağa itiraz etmeli, karşı çıkmalıdır. 2011 yılında bile “başörtülü bir hanım” milletvekili adayı gösterilemiyor, partiler bu ‘cesaret’i ortaya koyamıyorlarsa demokrasi ve hürriyet yolunda ilerlediğimiz söylenebilir mi?
Tekrar soralım: 275 kadın milletvekilinin kaçı başörtülü olacak?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*