Kadir Gecenizi tebrik ederim

Kur’ân’ın; “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece her türlü iş için Rablerinin izniyle inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir rahmettir”1 buyurduğu; Peygamber Efendimiz’in (asm), “Allah Kadir gecesini ümmetime hediye etmiştir. Ondan önce hiç kimseye vermemiştir”2 buyurduğu kadri ve kıymeti yüce bir geceye giriyoruz.

Bu gece, bütün kâinatın rahmetle kuşatıldığı bir gece! Bu geceyi idrak etmek bir ömür yaşamaya bedel!

Kur’ân’ın dünya semasına nazil olduğu Kadir Gecesi, inşâallah, bir kez daha rahmete susayan gönüllerimizi ihya edecek.

Yaklaşık bir aydır arınan kalbimiz, ibadetlerle Cenâb-ı Hakk’a yaklaşan ruhumuz bu gece inşaallah arınmışlığın zirvesine yükselecek. Zikrimiz ve fikrimizle, Kur’ân okuyarak, gözyaşlarıyla tevbe ve istiğfar ederek Allah’a sığınacak ve inşaallah seksen yıllık bir hayırlı ömürle kazanmaya denk yüksek sevaplar kazanabileceğiz.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurdu ki: “Kim Kadir Gecesinde faziletine inandığı ve sevabını Cenâb-ı Hak’tan umduğu için ibadete kalkar ise, geçmişteki günahları bağışlanır.”3

ALLAH’IN KADRİNİ BİLİRSEK…

Ramazan ayında rahmetin, mağfiretin, sevabın, feyzin ve faziletin zirveye ulaştığı bu gece: Kadir ve kıymet gecesi!

Biz Allah’ın kadrini bilirsek, bizim de Allah katında kadrimiz ve kıymetimiz olur. “Onlar Allah’ın kadir ve kıymetini hakkıyla bilemediler.”4 buyurarak bizi muhakkak ve muhakkak Allah’ı bilmeye ve takdir etmeye çağıran Kur’ân, Allah’ın bizi hadsiz bir şefkatle, sonsuz bir mağfiret ve sınırsız bir rahmetle kucakladığını ve merhamet buyurduğunu birçok âyetinde açık biçimde ilân ediyor.

“Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır”5 âyeti ile, Kadir Gecesinde, amel, ibadet, duâ, niyaz, evrad ve ezkârla ulaşılacak hayır ve sevabın, içinde Kadir Gecesi olmayan bin ayda ulaşılacak hayır ve sevaptan daha çok ve daha fazla olduğu müjdeleniyor.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (ASM) ÜMMETİNİN ÖMRÜNÜ AZ BULMUŞTU

Peygamber Efendimiz’e (asm) ümmetlerin ömürleri gösterilmişti. Peygamberimiz (asm) kendi ümmetinin ömürlerini pek kısa sayarak başkalarının uzun ömürde yaptıkları amellere yetişememelerinden endişe duydu. Allah da ona Kadir Gecesini verdi ve onu diğer ümmetlerin bin ayından daha hayırlı kıldı.6

Peygamber Efendimiz (asm) bir gün İsrailoğullarından dört kişinin seksen sene Allah’a ibadet edip göz açıp kapayacak kadar bile günah işlemediklerini anlatmıştı. Ashab-ı Kiram buna hayranlık duydular. Bunun üzerine Cebrail (as) geldi ve:

“Ey Muhammed! Ümmetin o birkaç kişinin seksen sene ibadetine hayran kaldılar. Allah sana ondan daha hayırlısını indirmiştir.” diyerek Kadir Sûresini okudu ve “İşte bu gece, senin ve ümmetinin hayran olduğunuz seksen seneden daha hayırlıdır” dedi. Peygamberimiz (asm) bu rahmetten hoşnut oldu.7

Yine rivayet ediliyor ki, Peygamber Efendimiz (asm) İsrailoğulları’ndan bir erin Allah yolunda bin ay silâh giyinmiş olarak Hakk’a hizmet ettiğini anlatmıştı. Müslümanlar bu bin aylık feyiz ve fazilet karşısında kendi amellerini pek az gördüler. Allah da bu sûreyi indirerek bin aylık sevap ve hayır kazanmanın Muhammed (asm) ümmeti için de mümkün olduğunu bildirdi.

BU GECEYİ NASIL İHYA EDELİM?

Bu geceye mahsus bir namaz rivayet edilmiş değildir. Bu, Müslüman için zenginliktir. Müslüman her tarz ve her yol ile Allah’a yaklaşmaya çalışır. Bu gece; bilhassa kazâsı olanlar için başta kazâ namazı olmak üzere namaz kılmak, nâfile namaz kılmak-–bazı kitaplarda İslâm büyüklerince anlatılan nafile namaz tarifelerini uygulamakta bir sakınca yoktur—, Kur’ân okumak, Cevşen okumak, Allah’ı çokça zikretmek, tevbe ve istiğfar etmek bu geceyi ihya etmemiz için önemli ibadet biçimleridir. “Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” âyetini tefsîr eden Üstad Bedîüzzaman Hazretleri, bu gece okunan Kur’ân’ın her bir harfine otuz bin sevap karşılık geldiğini müjdeler.8

Hazret-i Âişe (ra) validemiz anlatıyor: “Yâ Resûlallah! Gecenin Kadir Gecesi olduğunu anlarsam ne diyeyim?” diye sordum.

Allah Resûlü (asm) şöyle buyurdu: “Şöyle dersin: ‘Allahümme inneke afüvvün, tühibbü’l-afve, fa’fü annî.’ (Allah’ım, muhakkak Sen Afüvv’sün! Affedicisin. Affetmeyi seversin. Beni affet!)”9

Bu gece, O’na daha bir içten ve gözyaşları ile iltica edelim, O’na sığınalım. Affını ve mağfiretini isteyelim. Cehennemden kurtulmamızı dileyelim. Allah’ın rızasını talep edelim.

Kadir Gecenizi tebrik ederim.

Dipnotlar:
1- Kadir Sûresi, 97/3,4,5.
2- Câmiü’s-Sağîr, 2/1040.
3- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1186.
4- Hac Sûresi, 22/72.
5- Kadir Sûresi, 3.
6- İmam-ı Malik, Muvatta.
7- Hak Dini Kur’ân Dili, 9/5971, 5972.
8- Sözler, s. 312.
9- Riyâzü’s-Sâlihîn, 1192.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*