Kutlu yolculuk: Mi’rac

21 Mart 2020 Cumartesiyi Pazara bağlayan gece Mi’rac Kandili.
Yani Hz. Peygamber’in (asm) Kutlu yolculuk ile Rabbi’ne kavuştuğu, iman esaslarının her birine müşahede ettiği bir yolculuktur. Cenab-ı Hakk’ın İsrâ Sûresi’nde belirttiği gibi birçok âyetlerin gösterildiği mi’rac mu’cizesi şöyle anlatılmaktadır: “Âyetlerimizi göstermek için, kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah, Sübhan’dır (bütün noksanlıklardan münezzehtir). Muhakkak ki O, en iyi işiten, en iyi görendir.” 1

Yeryüzü ile gökyüzünün, bir hükümetin iki memleketi gibi birbiri ile alâkadar olduklarını beyan eden Bediüzzaman, hiffet ve letâfet içinde bulunan enbiyâ ruhlarının Allah’ın izniyle semâya gidebileceklerini, cismâniyâta nasıl cam ve su âyine oluyorsa, rûhâniyâta da hava, esîr ve âlem-i misâlin bazı mevcûdâtının âyine hükmünde, şimşek ve hayal sür’atinde bir seyir ve seyahat vasıtası olabileceklerini ve rûhânîlerin bu vasıtalarla hayal hızıyla nazîf yerlerde ve lâtîf menzillerde gezebileceklerini, bir anda binler yerlere girebileceklerini kaydeder. 2

Peygamber ruhlarının böyle hafiflik ve letâfet içinde bulunduklarını nazara alırsak, Mescid-i Aksâ’da Peygamber Efendimiz (asm) ile namaz kılmaları ve hemen ardından semâ katlarında bulunabilmeleri konusu zihnimizde kısmen de olsa çözüme kavuşmuş olur.

İsra ve Mi’rac, Müslümanlara istikametlerini yenilemeleri imkânı sağlamış, bu gece farz kılınan beş vakit namaz ile yeniden azim ve güç vermiştir. Bu gecenin bir hediyesi olan Bakara Sûresi’nin son âyeti Müslümanları aynı istikamette yollarına devam etmeye teşvik etmiştir.

İsrâ Sûresi’nde ifade edilen hususlar ve sosyal hayatımızın temel altyapısı ve çimentosu hükmündeki köşe taşları şöyle özetlenebilir:

1) Allah’tan başkasına kulluk etmeyin, 

2) Anne-babaya iyi muâmele edin,

3) Hısıma, yoksula, yolda kalmışa haklarını verin, 

4) Ne hasis, ne cimri, ne de müsrif (savurgan) olun,

5) Çocuklarınızı öldürmeyin,

6) Zinâya yaklaşmayın,

7) Haklı bir sebep olmadıkça cana kıymayın,

8. Daha iyiye götürmek amacı dışında yetim malına yaklaşmayın, 

9) Verdiğiniz sözü yerine getirin, sözünüzde durun, 

10) Ölçü ve tartıyı tam yapın, 

11) Hakkında bilginiz olmayan şeyin peşine düşmeyin, 

12) Yeryüzünde kibir ve azametle yürümeyin, alçak gönüllü olun. 3

“Bunlar Rabbinin sana bildirdiği hikmetlerdir. Sakın Allah’la beraber bir başka tanrı edinme. Yoksa kınanmış ve kovulmuş olarak Cehennem’e atılırsın.” 4

Mi’racın en önemli teslimiyet boyutu namazdır. Gerçek manada ikame edilen farz ve nafile namazları ile ancak Mi’racın hakikati anlaşılabilir. Zira mü’min, ancak namaz sayesinde maddî ve manevî yükselişini sürdürür. Mü’min, namazla kendisini yaratan Rabbi ile buluşur, konuşur. Mü’min, hem dünyasını hem de âhiretini namazla tanzim eder.

Bediüzzaman bu konuda şöyle ifade eder: “Her mü’minin namazı, onun bir nevi mi’racı hükmündedir. Ve o huzura lâyık olan kelimeler ise, Mi’rac-ı Ekber-i Muhammedi’de (asm) söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle, o kutsî sohbet tahattur edilir. O tahattur ile o mübarek kelimelerin manaları cüz’iyetten külliyete çıkar ve ihatalı manalar tasavvur edilir veya edilebilir.” 5

Mü’min için asıl bitmeyen, tükenmeyen hazine; servet ve kazanım, namazla mümkündür. Diğer sermayeler ve kazançlar, geçicidir. Namaz sermayesinin kârı ebediyete uzanır. Bu vesileyle bütün mü’minlerin Mi’rac Gecesi’ni tebrik ve tesid ederim.

Dipnotlar:

1- İsrâ Sûresi, 17/1.

2- Nursî, Said; Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 163.

3- İsra Sûresi, 17/26-37.

4- İsra Sûresi, 17/39.

5- Nursî, Said; Şuâlar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994, s. 86.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*