Ahlâkın yansıması: Takva

İslâm Dinin en büyük hedefi, ahlâklı insan yetiştirmektir. İbadetin de en büyük hedefi budur.

Çünkü Cenâb-ı Hak Kur’ân-ı Kerîm’de “(Ey Muhammed!) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.”1

İbadetin yansıması ahlâktır. Aklâkın yansıması da takvadır. Çünkü; Ahlâk, inancımızın gereğini dışa yansıtmaktır.

Bundan dolayı Bediüzzaman Hutbe-i Şamiye adlı eserinde şöyle buyuruyor: “Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-ı imaniyenin kemâlatını af’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslâmiyete girecekler; belki küre-i arzın bazı kıt’aları ve devletleri de İslâmiyete dehalet edecekler.”2

Bu yazımda Ahlâkın yansıması olan takva ile yaşamanın öneminden bahsetmek istiyorum. Kur’ân-ı Kerîm’de 40 küsûr yerde takva ile ilgili âyet-i kerimeler vardır. Hepsinin meallerini vermek mümkün olmadığı için sadece sûre ve âyet numaralarını vermekle yetineceğim. İncelemek isteyenler bu numaralardan bakabilirler.

Bediüzzaman Kastamonu Lâhikası’nda takvanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu şöyle anlatır:

“Takva, menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek; ve amel-i salih, emir dairesinde hareket ve hayrat kazanmaktır. Bu zamanda tahribat ve menfi cereyan dehşetlendiği için, takvâ bu tahribata karşı en büyük esastır. Farzları yapan, kebireleri işlemeyen kurtulur. Risale-i Nur Şakirtleri, bu zamanda, en mühim vazifeleri, tahribata ve günahlara karşı takvayı esas tutup davranmak gerektir.”3

Takva ile ilgili sûre ve âyetlerin bir kısmı şunlardır:

Bakara Sûresi, 197. âyet, Meryem Sûresi, 63. âyet, Meryem Sûresi, 85. âyet, Nur Sûresi, 34. âyet, Zümer Sûresi, 33. âyet, Zümer Sûresi, 61. âyet, Muhammed Sûresi, 17. âyet, Hucurat Sûresi, 3. âyet, Ra’d Sûresi, 35. âyet, Nahl Sûresi, 30. âyet, Meryem Sûresi, 13. âyet, Meryem Sûresi, 18. âyet, Hac Sûresi, 37. âyet, Kasas Sûresi, 83. âyet, Fetih Sûresi, 26. âyet, Maide Sûresi, 2. âyet, Maide Sûresi, 8…

Dipnotlar:
1- Ankebût Sûresi, 29/45.
2- Hutbe-i Şamiye, s. 30.
3- Kastamonu Lâhikası, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul-1994. s. 110.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*