Kuvve-i mâneviyeyi takviye eden zatlar

Zihinleri bulandıran gelişmelerin ve sıkıntı verecek hadiselerin çoğaldığı zamanlarda telâş ve merak artıyor.

Risale-i Nur zararına Nurlar hakkındaki planların neticesi olarak küçücük, geçici ve cüz’î sıkıntılar büyük gösteriliyor, Nurun müntesipleri evhamlandırılmaya çalışılıyor. “Maddeten, mânen, ruhen, kalben, vazifeten, fikren ve muaveneten” olan birlikteliğimize zarar verilmek istendiği görülüyor. İnsafsız muterizler, evhamdan ileri gelen asılsız bahaneleri gündemden düşürmeyenler ve mübalâğa ederek korku yaymada maharetliler yardımıyla kuvve-i maneviye zedelenmeye çalışıyor. Kurdun keçiye bahane bulması gibi kuvve-i maneviyeyi kırabilmek için bahane arayanlar eksik olmuyor. Hatır ve hayalimize gelmeyen entrikalar işin ehilleri tarafından ortaya sürülüyor.

Bütün bunlara rağmen şahs-ı maneviyeye kuvvet veren, kuvve-i mâneviyeyi takviye eden zatlar çoğunlukta olarak bulunuyor. İşte kuvve-i mâneviyeyi takviye eden ve bütün bu menfi gelişmelerden sarsılmayan zatlara Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin tebriki ve teşekkürü var. “Sizi temin ederim ki, şimdi ecel gelse, ölsem, kemâl-i rahat-ı kalble karşılayacağım. Çünkü içinizde kuvvetli, metin, genç çok Said’ler bulunduğuna ve bu biçare, ihtiyar, hasta, zayıf Said’den çok ziyade Risale-i Nur’a sahip ve vâris ve hâmi olacaklarına kanaatim geliyor. Nazif’in pusulasında isimleri yazılan ve tesirli bir surette kuvve-i mâneviyeyi takviye eden zâtlara çok minnettar ve çok müferrah oldum. Zaten ben onların böyle olacaklarını tahmin ederdim. Cenâb-ı Hak onları muvaffak ve başkalara da hüsn-ü misâl eylesin. Âmin.”

Tesirli bir surette kuvve-i maneviyeyi takviye eden zatlardan olmak duâsıyla…

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*