Meşrutiyetin referansı Asr-ı Saadet’tir

Eğitimci Yazar Yılmaz; Bediüzzaman’ın Meşrutiyet anlayışını ayet-i kerîmelerden örneklerle açıkladığını ve referans olarak Asr-ı Saadet’i alarak dört mezhepten deliller çıkardığını söyledi.

Eğitimci Yazar Atilla Yılmaz, Bediüzzaman’ın Meşrutiyet anlayışının Asr-ı Saadete dayandığını söyledi. Bediüzzaman Hazretlerinin vefatının 54. sene-i devriyesi münasebetiyle Yeni Asya KKTC Temsilciliği, Risale-i Nur Enstitüsü ve Hizmet-Sen ortaklaşa olarak “Bediüzzaman’ın Hürriyet ve Meşrutiyet Mücadelesi” isimli konferans düzenledi.Turgut Korkmazer’in okuduğu Kur’ân-ı Kerîm tilavetiyle başlayan konferansın açılış konuşmasını Yeni Asya Gazetesi KKTC Temsilcisi Eyüp Aktaş yaptı. Aktaş, konuşmasında, Yeni Asya’nın 45 yıldır Risale-i Nur’un neşri için çalıştığını ve çalışmaya da devam edeceğini ifade etti. Programın sunuculuğunu yapan yazar Mustafa Usta’da Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin ‘İman ne kadar mükemmel olursa, o derece hürriyet parlar.’ sözlerini hatırlatarak “Bediüzzaman Hazretleri; zındıka komitelerinin meşrutiyet üzerinden istibdat ve dinsizlik cereyanlarına yayma girişiminin, tam karşısında olarak; meşrutiyet-i şer’iye diye haykırarak, bu zındıka komitelerinin dessas planlarını da akim bırakacak eserler telif etmiştir” dedi.

Konferansını vermek üzere kürsüye gelen Atilla Yılmaz; Bediüzzaman’ın Meşrutiyet anlayışını ayet-i kerîmelerden örneklerle açıkladığını ve referans olarak Asr-ı Saadet’i alarak dört mezhepten deliller çıkardığını söyledi. Yılmaz, “Bediüzzaman’ın meşruti ve cumhuri sisteme Hz. Ebubekir’in seçilişini örnek gösterdiğini, dikkat çekerek, Bediüzzaman Hazretlerinin; ‘Hz. Ebubekir ümmete reisi cumhurdur. Hulefa- i Raşidin hem halife, hem reis-i cumhurdur, Cumhurun, halkın reisidir.’ dediğini belirtti.

Şeriat, istibdadı kaldırmak için gelmiştir

Atilla Yılmaz; “İnsanlık tarihine baktığımızda, Sürekli olarak hürriyetle istibdatın mücadelesini görürüz. Bediüzzaman’ın Mardin de Miran aşiret reisi ve Hamidiye Alay paşası Mustafa Paşanın halka yaptığı istibdat ve zulümden vazgeçirmek maksadına matuf olduğunu belirterek bu Bediüzzaman’ın Hürriyet mücadelesinin ilk örneğidir” dedi. Bediüzzaman Said Nursî’nin: ‘İman ne kadar kuvvetli olursa hürriyet o derece parlak olur.’ dediğini hatırlatan Yılmaz; bu konuda Bediüzzaman’ın “Kavmin efendisi ona hizmet edendir.’’ hadis-i şerifini örnek vererek, şeriat âleme istibdadı kaldırmak için gelmiştir dediğine vurgu yaptı.

Darbelerin temeli 31 Mart

‘Meşrutiyetin ilan edildiği dönemlerde halkın efsane kelimesi hürriyet olmuştur, öyle ki hürriyet adına şiirler romanlar yazıldığı gibi parti bile kurulmuştur. Ahrar Partisi hür kelimesinin çoğuludur ve hürriyetperverler bu parti etrafında toplanmıştır’, diyen Yılmaz, Bediüzzaman’nın da bu partiyi savunduğunu ve desteklediğini belirtti. Kurulan meşrutî parlementer sistemin fazla uzun ömürlü olmadığını ve 31 Mart hadisesi bahane edilerek Hareket Ordusu’nun ihtilaliyle meşru idarenin alaşağı edilerek, bu topraklarda yapılan ilk askerî ihtilallin gerçekleştirildiğini söyleyen, Atilla Yılmaz; ‘31 Mart sorgulanmadan ne 1960 darbesinin ne 12 Mart’ın ne de 12 Eylül’ü yapanların yargılanamayacağını’ belirtti.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*