Nursî ailesi ve eğitimi (1)

Eğitim nedir? Kısaca, terbiye olarak tarifi yapılan eğitimin diğer birkaç özelliği de, bilgi dalında yetişme, yetiştirme veya bilgi ve becerileri elde edip, geliştirme san’atıdır.

Eğitim unsurunda mevcut bu güzel hasletlerin, fert ve toplumlarda fiiliyata geçirilmesi, tanzim edilecek doğru ve fıtrata uygun kaide ve metotlarla mümkündür. Nursî ailesi olarak bilinen, tanınan, sevilen ve sayılan aile fertlerinde, yukarıda özellikleri sayılan, eğitim unsurunda kâmil manada, mevcut bütün kriterlerin var olduğunu görmekteyiz. Yapılan araştırma, değer- lendirme, tahlil ve incelemelerde, bu hususun mevcudiyeti izahtan varestedir. Bütün, bu sebeplerden ve bu güzel hususiyetlerden dolayı, Nursî ailesini ve eğitimlerini, eğitimde, güzel örneklerden biri olarak görebilir ve söyleyebiliriz. Bu hususta, bir çok kalıcı, yapıcı ve örnek sayılacak özelliklere sahip olan, Nursî ailesi ve eğitimi, mana âleminde seyreden yüksek şahsiyetlerinde ilgisine mazhar olmuştur. Bu ailenin, babası ve annesinin yanı sıra, kardeşlerinin de çok büyük değerler taşıyan önem- li hususiyetlerinin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki; “Kayser Hoca, eski Van Müftülerinden Seyyid Muhammed Kasım Arvasi’den bize naklen, Muhammed Kasım Arvasi’de, Babası Seyyid Hüseyin Arvasi’den itişmiş. ‘Bir gün Seyyid Hüseyin Arvasi, müridlerinden olan küçük Said’in annesi Nuriye Hanımdan sual etmiş ve senin bütün çocuklarının bu kadar zeki olmalarında, senin onları terbiye sistemindeki metodun nedir?’ Nuriye Hanım ise, ‘Hayatımda kadınlığa mahsus şer’i mazeretler dışında, hiçbir vakit teheccüd namazımı kaçırmadım ve çocuklarımı abdestsiz emzirmedim’” demiş.

Bir rivayete göre babasından mealen şöyle nakledilmiştir: “Küçük Said on yaşlarında iken, onun kabiliyet ve mertliğine hayran olan hocası, bir gün yanına birkaç arkadaşını alarak onun anne ve babasını görmek için, altı yedi saatlik bir mesafeden Nurs Köyü’ne geldiler. Talebe Said’in evine gelen hocası ve arkadaşları, Sofi Mirza’yı görmek istediklerini bildirdiler. Sofi Mirza’nın o anda hazır olmadığını söyleyen Said’in annesi Nuriye Hanım, misafirlere evin önündeki bir ağacın altına bir şeyler sererek oturmalarını rica eder ve efendisinin az sonra geleceğini söyler. Misafirler oturduktan biraz sonra, Sofi Mirza ağızları bağlanmış öküz ve inekleriyle çıka gelir. Merhabalaştıktan sonra, misafirlerden, Küçük Said’in hocası Sofi Mirza’ya: “Bizim köyde harman zamanı, mahsulü yememeleri için hayvanların ağızlarını bağlarlar. Fakat bu mevsimde sizin bu hayvanların ağzını bağlamanızın sebebini bilemedik” diye sorar?

Mirza Efendi cevabında: “Efendim bizim tarla biraz uzaktır. Yolda gelir giderken çok kimsenin tarlalarından geçerek geliyorum. Hayvanlarımın ağızları bağlı olmazsa başkalarının mahsullerinden yemeleri mümkün… Ekmeğimize haram lokma karışmasın diye böyle yapıyorum.” diye beyan-ı mazeret eder.” 1

Çekirdek aile olarak, Nursî ailesini meydana getiren anne ve baba dahil, toplam dokuz fertten oluşur. Bunların; yaş sırasına göre adları; “Baba Mirza Efendi, Anne Nuriye Hanım, evlâtları; Durriye, Abdullah, Said, Muhammed, Abdülmecid ve Mercan”dır.

Ailenin, aldıkları eğitim fıtrîlik esasına dayalı, bir nevi ev okulu, olarak telâkki edilebilecek bir yapıdan oluşmaktadır. Bu mümtaz ailenin aldıkları eğitimde, ayrıca mazhariyet izleri görülmektedir. Zira; bütün aile fertleri hepsi de ilim, irfan ve terbiyede birer okyanus misali şekillenmiş ve insanlığa örnek bir model teşkil etmişlerdir. Hepsi de zamanın şartları içinde, okumuş, köklü ve sağlam bir eğitim alarak yaşamış, çevrelerinin yanı sıra insanlığa eğitimde güzel ve örnek model teşkil etmişlerdir. Nursî ailesinin bu önemli hususiyetleri, halen hayatta bulunan akrabalarına da yansımış vaziyette devam etmektedir. Bizim, bizzat Nursî ailesinin yaşadığı mekânlara giderek yaptığımız araştırmalarda gördüğümüz hususlardı bunlar… Eğitimde, iyi örnekler olarak tasvibi mümkündür.

Nursî Ailesi ve eğitimlerini paylaşmaya devam edeceğiz. İnşallah…

Dipnot:
1- (Mafassal tarihçe-i hayat. A. KadirBadıllı. Cilt: 1. s. 60)

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*