Nurs’ta yeni hizmet tesisleri

Nur hizmeti, dünyanın her tarafında olduğu gibi, esas çıkış noktası olan Nurs köyünde de bütün ihtişamıyla devam edip gidiyor.

Üstelik, bu hizmet günden güne artarak, etrafa dal-budak salarak ve yeni meyveler vererek inkişafa devam ediyor.

Bizler de, şevk, gayret ve heyecana medar olan bu ulvî hizmetlerden sizleri haberdar ederek, aynı zamanda o müşterek havuza sahip çıkılmasına ve elbette o havuzun susuz bırakılmamasına vesile olmaya çalışıyoruz.
* * *
Çoğunuzun bildiği gibi, Nurs köyünde yapılan hizmet tesisleri ve bilhassa Bediüzzaman Külliyesi ile ilgili birçok yazı yazdık, gelişmelerden sizleri haberdar etmeye çalıştık.

Sizler de, imkânlarınız ölçüsünde destek verdiniz, aynî, nakdî ve hatta bedenî olarak yardımlarda bulundunuz.

Cenâb-ı Hak, yapılan bütün yardımları kabul ve makbul eylesin.

Aynı minval üzere devam eden hizmetler sebebiyle, şimdilerde yeni yardımlara ihtiyaç hasıl oldu. Bunları üç ana başlık halinde sizlerin dikkatine arz ediyoruz.

Külliye’nin mutfağı

Nurs’taki Bediüzzaman Külliyesinin ana binası hemen bütün üniteleriyle birlikte yapımını tamamlandı ve hizmete açıldı.

Ne var ki, bu muazzam külliyenin mutfağı yok. Büyük gruplar halinde gelen misafirlere ve bilhassa mevlid günlerinde sayıları binlerle ifade edilebilen kalabalık cemaate ikram edilen yemekler, mecburen köy usûlü  ilkel ocaklarda pişiriliyor. Bu ise, haliyle çok zor, çok meşakkatli oluyor.

Bu durum, sanayi tipi modern bir mutfak ihtiyacının zarurî olduğunu gösteriyor.

Nurslular, kendi maddî imkânlarıyla buna güç yetiremediklerinden, bir cihette hepsi de Nurslu olan siz Nur kardeşlerin yardımlarına ihtiyaç hasıl oluyor.

Hanımlar misafirhanesi

Nurs’ta halen faal durumda olan bir misafirhane vardır. Lakin, ihtiyaca kâfi gelmemektedir.

Kalabalık gruplar halinde gelen hanımlar için ise, kalacak, konaklayacak yer yoktu. İşte, bu ihtiyacın şiddetlenmesi, hanımlar için de mustakil bir misafirhanenin yapılmasını gündeme getirdi.

Nurslu ağabeyler hemen harekete geçti ve sizlerin yardımıyla bu hizmet için de yeni bir alındı. Geçen sene kaba inşaatı (3+teras) tamamlanan bu hizmet binasının bugünlerde ince işlerine başlandı.

Yine sizlerin yardımı ve desteğiyle, bu hizmet ünitesi de inşaallah bu yıl tamamlanmış olacak.

Yeni bir sosyal tesis ihtiyacı

Takdir edersiniz ki, Türkiye’nin her vilayetinden, hatta dünyanın hemen her tarafından gelen Nurs Köyünün ziyaretçileri, bilhassa son yıllarda çok büyük bir artış gösterdi.

Eskiden 30-40 kişiye mukabil, şimdi ise, bilhassa yaz–bahar mevsimlerinde, günde ortalama 300–400 kişi gelip Nurs’u ziyaret ediyor.

Bediüzzaman Külliyesinin inşasından sonra her yıl tekrarlanan mevlid programına iştirak edenlerin sayısı ise, iki bin kişiyi buluyor.

Yine, eskiden “Kuş uçmaz, kervan geçmez” diye addedilen Nurs Köyüne, bugün itibariyle hemen her çeşit vasıta ile gidilebiliyor.

Bundan on beş–yirmi sene önce küçük vasıtalarla bile hayli zorlanarak gidebildiğimiz Nurs’a, son iki–üç yıl içinde elli kişilik büyük otobüslerle de gidip gelinebiliyor.
* * *
İşte, günden güne yoğunlaşan bu ziyaretler, Nurs’ta daha başka hizmet ünitelerinin yapılmasını da zaruret haline getirdi.

Bu zarurî ihtiyaçları başında ise, bilhassa uzak yerlerden gelen ve aynı gün, aynı gece geri dönemeyen, yahut dönmek istemeyen aziz misafirlerin ağırlanıp uğurlanması hususu geliyor.

Bediüzzaman Külliyesinin halkaları çerçevesinde, şiddetli ihtiyaç haline gelen bu hizmetin karşılanması için de yine harekete geçildi ve yeni bir arsanın temin edilmesi cihetine gidildi.

Bu maksada uygun olarak, Nurs Deresi kenarında 3-4 dönümlük gayet müsait bir arsa bulundu. Şimdi, bu arsanın alınıp üzerinde yeni bir sosyal tesisin inşa edilmesi durumu söz konusu.

Çoğunuzun bildiği gibi, bütün bu hizmetlerle tâ başından beri “Nurs Köyü Derneği” adına ilgilenen kişi, Üstad Bediüzzaman’ın akrabası da olan Hikmet Okur Ağabeyimizdir.

İrtibata geçmek ve yadımda bulunmak isteyenler için, aşağıda derneğin banka hesap numarası ile Hikmet Ağabeyin telefon numarasını veriyoruz.

Tâ başından beri sahip çıktığımız Nurs köyündeki hizmetler hepimiz içindir ve hepimiz bir cihette Nursluyuz.

Dolayısıyla, orada yapılan ve yapılmakta olan bilumum hizmet tesisleri için aynî, nakdî ve bedenî yardımlarda bulunanlardan ve bulunacak olanlardan Cenâb-ı Hak ebeden razı olsun.

Nurs Mevlidi

Külliyenin ikmâlinden itibaren her yıl Nurs’ta umum din kardeşlerimizin ve hasseten umum Nur Talebelerinin iştirakiyle yapılan Mevlidin, bu yıl 1 Eylül Pazar günü yapılması kararlaştırılmış bulunmaktadır. Bunu şimdiden duyurmuş olalım.

İrtibat

Nurs’taki Bediüzzaman Külliyesinin bilumum hizmetleriyle alâkadar olan muhterem Hikmet Okur’un telefon numarası:
(0 532) 593 07 97
Nurs’taki hizmetler için yapılacak yardımların resmî hesap nunaması:
Ziraat Bankası, Hizan Şubesi
0663-44506210

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*