Risale-i Nur ve Yeni Asya

Hiç şüphe yok ki Bediüzzaman’ın 1950 öncesi ifade ettiği “Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturmak zamanı geldi ve gelecek gibidir zannederim” sözündeki mana, ideal anlamda 1970’in 21 Şubat’ında Yeni Asya’nın yayın hayatına atılmasıyla tahakkuk etti.

Öncesindeki Zülfikar, Uhuvvet, İhlas ve İttihad gazeteleri, bu hizmet hamlesinin öncüleri olarak tarihteki yerlerini aldılar.

Yeni Asya hem gazete olarak, hem de neşriyatın diğer alanlarında büyük hizmetler verdi. Önce Nur Talebeleri başta olmak üzere dindarlara yapılan baskılara karşı güçlü bir set oluşturdu. 163 davalarında merhum Bekir Berk ile maznunların cesur ve kahramanca müdafaalarını neşrederken, aleyhteki kasıtlı yayınları da müsbet neşriyatıyla püskürtmeyi başardı.

Bu meyanda, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye yönelik yayınlar da Yeni Asya’nın bir başka hizmeti oldu.

Said Nursî’den söz etmenin bile başlı başına bir cesaret meselesi olduğu dönemlerde Bediüzzaman’ı anlattı ve her vesileyle gündeme getirdi.

Yeni Asya’nın Bediüzzaman ve Risale-i Nur merkezli olarak kollektif bir çalışmayla gerçekleştirdiği hizmetler ardı arkası gelmeden ve hitap alanı her geçen gün daha da genişleyerek devam etti.

Gazete neşriyatı aralıksız sürerken, kitaptan dergiye, kartpostaldan postere, video ve ses kasetinden cd-rom ve internete kadar her vesileyle Bediüzzaman ve Risale-i Nur anlatıldı.

Bu kesintisiz hizmet zinciri, 90’lı yıllarda Külliyatın “ayet ve hadis mealli, dipnotlu ve lûgatçeli” olarak orijinal bir tanzimle neşri hamlesiyle yeni bir halka kazandı.

Bu hizmetler devam ederken ayrıca ülke çapında tertiplenen panel, konferans ve seminer faaliyetleriyle, Bediüzzaman’ın günün ihtiyaçlarına en güzel cevapları veren fikirleri geniş kitlelere anlatılıp duyuruldu.

Yeni Asya 54 yıllık yayın hayatı boyunca bütün bu hizmetlere damgasını vurdu.

Böylece, yalan ve iftiraya dayalı insafsız propagandalarla karalanıp mahkûm edilmek istenen Bediüzzaman ve Risale-i Nur vâkıasını gerçekleriyle anlatarak zihinleri aydınlatırken, birçok insanı Risale-i Nur’la tanıştırarak huzura kavuşturdu.

Farklı devirlerin, bilhassa darbe ve müdahalelerin getirdiği zorluk, engel ve baskılara rağmen bu hizmet serencamı aynı çizgide aynı kararlılıkla devam etti.

Ama gelinen noktada bu hizmetlerle iktifa edemeyiz. 21. asrın nesillerine de ulaşma ve bunun projelerini hazırlayıp bir an önce hayata geçirme sorumluluğuyla karşı karşıyayız.

Bilhassa bütün dünyaya açılma ve hitap etme fırsatını da bize veren dijital yayıncılık ve sosyal medya alanlarında.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*