Ömür boyu sürecek bir şarkısın sen

Dâvâ var olduğu müddetçe; dün de, bugün de, yarın da hücuma maruz kalınacak, dalâletin, nifakın ve onların üflemesiyle derdi dünya olan bizdekilerin istediği yapılmadığı müddetçe de bitmeyecektir.
Tâ ki onların arzu ve talepleri istikametinde (yine hizmetinde kal denilerek) icra-i faaliyet yapılana…

Önce inkâr-ı uluhiyet, olmadı deizm, yine olmadı din-i Muhammedi’yi (asm) tağyir ve şeair-i İslâmiyeyi ortadan kaldırmak, yine olmadı devletlülere yaranmak için dinin asliyetini rencide edip avamın kafasını karıştıran fetvalarla, ulema-i sû tabir edilen (güya) âlimlerin hezeyanlarını tedavüle vermek, yine olmadı mücedditleri gözden düşürecek Selefist akımları piyasaya sürmek ve yine, yine…

Dünya kuruldu kurulalı ve imtihan startı verildiğinden beri bu böyle. Kralları tevhide dâvet ettiği için derisi yüzülen, putları kırdığı için ateşe atılan, zindana konan, tehcir edilen, çarmıha gerilmek istenen; Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Yusuf, Hz. İsa, Hz. Cercis aleyhümüsselâm gibi Peygamberler…

Ve… Enbiya Reisi, Evliyalar seyyidi; “Atalarımızın dinine karışma, putlarımıza dokunma sana ne istersen; Mekke emirliği, para, kadın verelim” tekliflerine “Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseniz yine de bu dâvâdan vazgeçmem” dediği için türlü türlü eziyet, işkence edilip hicrete zorlanan Kâinatın Efendisi (asm)…

Saltanata karşı hilâfeti muhafaza için şehadeti tercih eden Ehl-i Beyt… Dinin ahkâmını maaşa, rütbeye feda etmeyen eimme-i erbaa (ra)… Nice evliyaullah, mücedditler ve Ahirzaman Mehdisi (as)…

Devrin müstebitleri tarafından yapılan; (milletvekilliği, köşk, 300 altın lira maaş, umumî vaizlik, İslâm şûrâsında azalık gibi) ve “namaza ve içkimize karışma” gibi tekliflere “İmandan sonra en büyük hakikat namazdır, namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur” dediği için sürgünden sürgüne, hapislere ve hücrelere, zehirlere düçar olan Hz. Bediüzzaman…

Keza, dâvâsını gözden düşürmek için Üstadlarına ihanet etmeleri istenmiş, tam tersi sadâkatte Hz. Ebubekir misal oldukları için, falakalara, zindanlara, işkencelere maruz kalan saff-ı evvel ağabeyler…

Aynen verese-i Nübüvvet ve meslek-i sahabenin bu asırdaki temsilcisi Üstadlarının ve ağabeylerin yolundan giden Risale-i Nur’un medyadaki dili, devletlülerine yaranmadığı için türlü türlü badirelerle, her seferinde gün görmemiş fitnelerle yoluna mayın konulan Yeni Asya; Firavun’un bu asırdaki temsilcisi Süfyan ve avaneleri her gün yeni icadlarına, ne acıdır ki dindar cenahtan da alıcı buldu! Hattâ Nurcu denilenlerden de… Şimdi daha da ileri gidilerek şeytanın dahi aklına gelmeyecek her türlü iftira ve tezviratlarına müşteri arıyor, buluyor da..

HAKİKATİN SESİ YENİ ASYA

12 Eylül Anayasası’na hayır dedik diye komünist!

O zamanlar “meşrû” sayılan Samanyolu TV’sine çıktık diye Gülen’ci!

Ulusalcıların tvsine çıktık diye Halk’çı!

Adalet yürüyüşüne gazeteci olarak katıldık diye CHP’li!

Çanakkale’de “Adalet Kurultayı”nda Risale okuduk diye solcu!

(İşin garibi hem Kemalistler tarafından, hem de bizimkiler tarafından) zılgıt…

Yüzbinlerce ihracı, 50-60 bin tutukluyu, 18 bin başörtülü, 700 bebek zindanda dedik diye örgütçü!

Risale-i Nurlar’ın devlet tekeline alınmasına karşı durup CHP ile AYM’den dönmesine sebep olduk diye menfaatçi olduk.

Dâvânın kaderi bu, illa bir kulp takacaklar. Üstadımıza “cemiyetçi, siyaset yapıyor” gibi çok yakıştırmalar yaptılar da n’oldu?

Şunu artık kafanıza sokun, bizden başka bir şey olmaz, boşuna adres göstermeyin, yerimiz belli; Sabiteler mutehavvil dairelere bağlanmadığı gibi, siyaset de gelip geçici. Bu gün varsınız, yarın yok. Yeni Asya ise kıyamete kadar… (İnşaallah)

 

Risale-i Nur; Kur’ân’ın tefsiri,

Bediüzzaman; Nurlar’ın tercümanı,

Yeni Asya; Risale-i Nur’un medyadaki dili…

Yazarlar ise; ömür boyu sürecek bir şarkının sesi

Âdem’den tâ kıyamete kadar,

Belki kalû belâ’dan..

 

Güftesi; Mele-i âlâdan

Bestesi; Bediüzzaman’dan

Hep beraber bir ağızdan,

Hakikatin sesi, Yeni Asya.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*