Çağımızın “canavar” siyasetini kim kurgulamış?

Kıyamete kadar meydana gelecek hadiseleri Nübüvvet gözüyle tarayan Resul-i Ekrem (asm); Müslümanları şöyle ikaz eder:

“Hz. Adem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccaldan daha büyük bir hadise (diğer bir rivayette daha büyük bir fitne) yoktur”1

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise, “Deccalın şerri şeytandan daha etkilidir.”2 denmiştir.

İşte, bu “Helâket, felâket çağının adamı”3 Bediüzzaman Said Nursî, Müslümanların sosyal, siyasî ve ekonomik dinamiklerinin deccalizm / süfyanizme endeksli olduğunu, “Biz müteharrik-i bizzat değil, bilvasıta müteharrikiz. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim (uyutma) ile telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammane (sağırcasına) tahribimizde telkinlerini icra ederiz.”4 şeklinde teşhis etmiştir.

Bugünkü siyaseti, 2. Avrupa, batı felsefesi, Deccalizm/Süfyanizmin kolları “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik ve zındıka komiteleri” kurgulamamış mı? Öyle bir siyaset ki, dini öğütüyor, dindarları öğütüyor! Dindar ilim adamlarını üniversitelerden çekerek, yöneticiliğin cazip çarkları arasına attı.

Öyle canavar siyaset ki, pespaye filmlerle ahlâksızlığı, faizi, alkolü, putları, süfyanist eğitim sistemini onlar eliyle yaygınlaştırıyor!

Dinin içini, dindarlığın içini siyasetle boşaltıyor.

Öyle dehşetli bir siyaset ki, dindarı dindara, cemaati cemaate, kardeşi kardeşe, aileyi aileye kırdırıyor. Öyle canavar siyaset ki, “menfaat için” kardeşini, arkadaşını, dindaşını parçalıyor.

Ve öyle canavar siyaset ki, din kardeşini dolduruşa getirip, yekdiğerini “kâfirlikle!” suçlatıp –Allah muhafaza-küfre düşürttürüp, biribirine kırdırıyor!

Dipnotlar:
1- Müslim, Fiten: 126.
2- Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.
3- Bediüzzaman, Sünühat, 55.
4- Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 64.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*