Peygamberler insanlığa ne kazandırdı?

Ulvî duyguları geliştirmenin, olumsuz duyguları yönlendirip terbiye etmenin esaslarını vahiy belirlemiştir. Vahiy de, peygamberler vasıtasıyla gelir.

İnsanlığın ferdî, sosyal, hukukî, hatta teknolojik, kısacası maddî manevî yükselmesi, Cenâbı Hakk’ın peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu hakikatler sayesindedir.

Nübüvvetin (peygamberliğin) meyveleri birkaç maddede şöyle toplanabilir:

Medeniyeti, nezaketi, nezaheti ve diyaloğu insanlığa ilk olarak peygamberler öğrettiler.

Peygamberler “aklı kullanma” yolunu da açtılar. Dolayısıyla nice ilmî gelişmeye öncülük ettiler.

Yaratılışın sebebi, hayatın sırrı, kâinatın mânâsı ve muamması ancak peygamberler sayesinde çözülür. Hayat onlar sayesinde boşluktan kurtulur, değer kazanır. Ayrıca insan-kâinat, yani eşya ve varlık münasebetlerini, aradaki koordineyi de peygamberler, dersleriyle sağlamaktadırlar.

Peygamberlerin çizgisinde gidenler, Peygamber Efendimiz’in (asm) sünneti seniyyesine ittibâ edenler, hayatlarını denge içinde geçirirler; hem maddî, hem de mânevî rahatlığa kavuşurlar. Peygamber yolunda gidenlerin mutluluk ve huzuru ile; onun çizdiği çizgiyi aşarak taşkınlıklar içerisine giren, dolayısıyla da dünyası zindana dönenler her an gözümüz önündedir.

Peygamberlerin gönderilmesinin diğer hikmetlerini, hayata ve insanlığa kazandırdıkları maddî manevî güzellikleri özetleyerek şöyle toparlayabiliriz:

Maneviyât cephesinde olduğu gibi, maddî cihetten de insanlara rehber, önder ve üstad oldular.

İnsandaki hayır ve kemâlâtın esası, insanlık âleminin kutup ve mihveri olan nübüvvet, evliyâ, asfiya, müdakkikleri, ağniyâ gibi sehavet ve keremdarları, adil hâkimleri ve melek gibi melikleri yetiştirdiler.

İnsanların ihtilâfa düştüğü konularda hakka dâvet edip, Allah’ın rahmetini müjdeleyip azabından sakındırdılar.

İnsanları kirlerden temizleyip aydınlattılar.

Peygamberler, ilmi, hikmeti, yani tekvinî kanunları da ders verdiler.

İnsanların hesap gününde itiraz edecek mazeretlerini ortadan kaldırdılar.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*