Ramazan’daki dualar, ihlas ile inşaallah makbuldür

altMÜ’MİNİN MÜ’MİNE DUASI NASIL OLMALI?

Birinci Sualiniz: Mü’minin mü’mine en iyi duası nasıl olmalıdır?

Elcevap: Esbâb-ı kabul dairesinde olmalı. Çünkü bazı şerâit dahilinde dua makbul olur. Şerâit-i kabulün içtimaı nisbetinde makbuliyeti ziyadeleşir.

Ezcümle, dua edileceği vakit, istiğfar ile manevî temizlenmeli; sonra makbul bir dua olan salâvat-ı şerifeyi şefaatçi gibi zikretmeli ve âhirde yine salâvat getirmeli. Çünkü, iki makbul duanın ortasında bir dua makbul olur.

* Hem, “bizahri’l-gayb” yani “gıyaben ona dua etmek,”

* Hem hadiste ve Kur’ân’da gelen me’sur dualarla dua etmek; meselâ “Allah’ım, Senden kendim ve onun için dinde, dünyada ve ahirette af ve afiyet diliyorum.” [Hâkim, Müstedrek, 1:517.] “Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Ve bizi Cehennem azabından koru” [Bakara Suresi: 201.] gibi câmi’ dualarla dua etmek,

* Hem hulûs ve huşû ve huzur-u kalp ile dua etmek,

* Hem namazın sonunda, bilhassa sabah namazından sonra,

* Hem mevaki-i mübarekede, hususan mescidlerde,

* Hem Cuma’da, hususan saat-i icabede,

* Hem şuhur-u selâsede, hususan leyali-i meşhurede,

* Hem Ramazan’da, hususan Leyle-i Kadirde dua etmek, kabule karin olması rahmet-i İlâhiyeden kaviyyen me’muldür.

O makbul duanın ya aynen dünyada eseri görünür; veyahut dua olunanın ahiretine ve hayat-ı ebediyesi cihetinde makbul olur. Demek, aynı maksat yerine gelmezse, dua kabul olmadı denilmez, belki daha iyi bir surette kabul edilmiş denilir.

***

Bu mübarek Ramazan-ı Şerifteki dualar, ihlâsı bulmak şartıyla, inşaallah makbuldür.

Kastamonu Lahikası, Mektup No: 163, s. 275

LÛ­GAT­ÇE:
câmi’: kapsamlı.
esbâb-ı kabul: kabul sebepleri.
gıyaben: gıyabında, hâzır olmadığı bir şekilde.
karin: yakın.
leyali-i meşhure: meşhur geceler.
me’sur: tesirli.
mevaki-i mübareke: mübarek mevkiler.
saat-i icabe: Cuma vaktinde gizlenmiş, duaların makbul olduğu saat (vakit).
şerâit: şartlar.
şerâit-i kabul: kabul şartları.
şuhur-u selâse: Üç Aylar.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*