Risale-i Nur’u okumuşlar mı acaba?

“Risale-i Nur’u bastırdılar, Bediüzzaman’ı siyasette temsil ediyorlar!” dediğiniz dindar iktidardaki politikacılar, Risale-i Nur-u okumuşlar mı acaba?

Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını değil, Meydanlarda siyasetlerine alet edip salladıkları İşaratü’l-İ’cazı okumuşlar mı?”

Onu geçiniz; ferdin, ailenin, İslâm âleminin, insanlığın “sosyal/içtimaî, siyasî, ekonomik” problemlerini çözen; “Hutbe-i Şamiye’yi, Divan-ı Harb-i Örfi’yi, lâhikaları okumuşlar mı?”

Hayır, hayır, Üstad’ın “Elhâsıl, şu kitap, tarafımdan cevap, onların cânibinden suâl etmek vazifesiyle mükelleftir. Hem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalığı teşhise) dâir hizmet ile muvazzaftır (vazifelidir).” (Münâzarât, s. 20.) dediği ve birkaç yüz senedir içinden çıkılamayan İslâm âleminin içtimaî, siyasî bütün meselelerini çözdüğü; “Münâzarât’ı okumuşlar mı?”

Bediüzzaman der ki, “Baştaki başların çoğu sarhoş, okumaz. Okusa da anlamaz, yanlış mânâ verip ilişir. İlişmemesi için, aklı başına gelinceye kadar göstermemek lâzım geliyor. Hem çok vicdansız insanlar var ki, garaz veya tamah veyahut havf cihetiyle nuru inkâr eder veya gözünü kapar…” (Lem’alar, s. 108.)

Risale-i Nur’u bastırtıyorlar, hizmet ediyorlar dediğiniz dindar iktidar siyasetçileri; Risale-i Nur’u okumuş mu; anlamış mı; uyguluyor mu?

Farz edelim ki, okumuşlar; anlamışlar mı?

Farzedelim ki anlamışlar, uyguluyorlar mı?

Bildiğiniz gibi, okumak başka, anlamak başka, uygulamak başka, ihlâsla uygulamak bütün bütün başkadır!

Risale-i Nur’un okunması, anlaşılması, uygulanması ve istikamette kalınması meselesini rahmetli Mustafa Sungur Ağabeyden dinleyelim mi?

“Risale-i Nur’u bin kişi duyar. Yüz kişi okur. On kişi anlar. Bir kişi istikamette kalır…”

Siyaset labirentlerinin hay-huyları arasında kaybolan ve zamanlarının çoğunu öğüten siyasî satranç ve boğuşmaları takip eden iktidar sarhoşlarını boşveriniz!

Siz ey dindar iktidarı destekleyip bol bol vakti olanlar; okudunuz mu, anladınız mı, içtimaî, siyasî ölçülerinizi ona bakarak mı ayarlıyorsunuz?

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*