Risale-i Nurlar kimleri beklemektedir?

Risale-i Nurlar sadakat ister. Sadakatin Risale-i Nurlar açısından birinci ve en önemli basamağı ise okunmasıdır. Okumanın en mühim şartı ise devamlılıktır. Azda olsa Risale-i Nurlar daimi okunabilmelidir. Bu iki şartın şartı ise Risale-i Nurların okunmasında ve okunmasının devamlılığında gösterilecek sadakattir, sebattır ve sabırdır.

Sabır eden devamlılığı kazanır. Daimî okumayı alışkanlık haline getirerek Risale-i Nurları okuyabilene Risale-i Nurlar açılır, me’lûf ve me’nûs bir hal alır, yakınlaşır, okuyana ünsiyetli bir arkadaş olur.

Risale-i Nurları ve Risale-i Nur derslerini, sohbetlerini bir insan biliyorda ve eğer ihmal edip sırtını dönüyorsa; Risale-i Nurlarda o insana manen açılmaz, anlaşılmaz ve sırtını döner. Çünkü Risale-i Nurla maddî vücudî değil manevî vücudî ve kudsî tesirlidir.

Kudsî, manevî tesiri yakalamak ve ayine olup makas olabilmek ancak Risale-i Nur okumalarını daimî, devamlı olarak gerçekleştirmekle mümkündür. Lezzetli, zevkli, kudsî manaların inkişafı Risale-i Nurların özelliğindendir ki, tek başına ve yalnız akılla olmuyor. Belki akıl, kalb, ruh ve bütün lâtife-i Rabbaniye denilen manevî duyguların hepsine, bütününe lezzetli, zevkli, kudsi ve tesirli manalar inkişaf ediyor, açılıyor ve anlaşılır bir şekilde fehme yakınlaşıyor.

Lezzet ve zevk için, kudsî ve tesirli manaları elde etmek için Risale-i Nurlar elbette okunmaz. Ama okunursa Kur’ânî, imanî, İslâmî manaların beraberlerinde zevki, lezzeti kudsî, tesirli hâlâtı insana kazandırdığı görülür. İhsan ve ikramın takdiri ve ölçüsü Rabbimizin elindedir.

İşte zikrettiğimiz manaların gerçekleşmesi hususunda sebat, sabır ve devamlılık, daimiyet Risale-i Nur okumaları ve mütalâarı bakımında ehemmiyet arz etmektedir. Eğer okuma ve mütalâada sebat ve sabır gösterilebilirse o vakit Risale-i Nurların çok sür’atli bir şekilde manalarının okuyanın zihni tarafından kavranıldığı ve anlaşıldığı görülecektir. Milyonlarca tecrübeli zihinler bunu şahididir.

Risale-i Nurlar imanımızı kurtarmak ve başkalarının imanının kurtulmalarına yardımcı olmak için okunmalıdır. Bu konuda sebat göstermelidir. Bu konuda sabırlı olunmalıdır. Bu konuların gerçekleşmesi için Rabbimize duâ etmeli inayet ve ikram istemelidir.

Risale-i Nurlar kendisine koşan, koşacak herkese bağrını, kucağını, manalarını açmış beklemektedir.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*