Geri kalmayalım

Kur’ân, iman ve Risale-i Nur hizmetlerinde Cenâb-ı Hakk’ın ikram ve ihsanına kavuşmak nimetini; bu kudsî hizmetlerde, faaliyetlerde devam ettirmek ve bu muhteşem daire içerisinde bulunmak bizlerin üzerinde mesuliyetli ve olmazsa olmaz bir vazifedir…

Bu kudsî Kur’ân, iman ve Risale-i Nur hizmetleri evvelâ bizden aklî, kalbî, ruhî bir doyum, tatmin ve duygularımıza işlenmiş bir kanaat istemektedir. Her şeyimizle, bütün duygu ve lâtifelerimizle Rabbimize teveccüh edip teslim olabileceğimiz bir devamlı kanaat bizlerde tezahür etmelidir.

Bu kudsî, mübarek ve mualla hizmetin içerisinde yer alabilmek; Kur’ân ve Risale-i Nur okumalarına devamlı muhatap olabilmek; bizler için zahirî ve batınî bir şuurun, manevî bir güç odağının teşkiliyle mümkün olacaktır. Başkalarının değil de en azından bizlerin hissedebileceği manevî tesirli bir şuur muhakkak surette bu Kur’ânî hizmette şarttır.

Bu şuuru elde etmek, bizleri her za- man için bu Kur’ân, iman ve Risale-i Nur hizmetlerinde; üstün ve plânlı hareket etmeye sevk etmelidir. Okuma ve dinlemelerle elde edilecek olan bu plânlı hareket kabiliyetinin ehemmiyeti inkâr edilemez.

Her halükârda bu plânlı ve şuurlu imanî hizmet kabiliyeti için evvelâ kendimize dürüst olmalıyız. Nefis ve şeytanımızın aldatmacalarına, telkinlerine, propagandalarına dikkat etmeli, kendimizi kaptırmamalıyız. Kur’ânî hizmet yolunda doğru ve dürüst bir şekil ve zamanlamayla; şuurlu imanî basamakları atlamadan ve hazm-ı nefis ederek gerçekleştirebilmeliyiz.

Her işin her faaliyetin ve her türlü hedefin tedbirini aldığımız gibi… Zaman, mekân ve imkânlar noktasından da bu kudsî, imanî, Kur’ânî hizmetinde kendimize göre ve dış dairelere göre tedbirleri yine bizler alabilmeliyiz.

Cesur olacağız; kararlı olacağız; daima teyakkuz ve hüşyar bir şekilde Kur’ân hizmetinin bizi beklediğini bileceğiz ve buna göre kendimizi programlayıp, şuurlu bir şekilde faaliyetlerin içerisinde yer almaya gayret edeceğiz.

Ne abartalım, ne de vasatın altında olalım. İlla ki bu hizmetin içerisinde olup; hiçbir kudsî manadaki faaliyetimizi ertelemeyelim. Keşke yapsaydım durum ve konumlarına düşmeden Risale-i Nur okuma, anlama, Kur’ânî, imanî hizmetlerden geri kalmayalım.

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*