Sarsılmaz sadakat sahibi Tahirî Mutlu

Vefatının 37. yılında rahmet duasıyla…

Tahirî’nin, Denizli hapsinde, unutulmaz halisâne hizmetiyle ve Nurlara sarsılmaz sadakatiyle ve yanılmaz zekâvetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i Nurda ehemmiyetli makamı için, bütün bu defaki mektubunu Lâhikaya geçirdik.

Tahirî o parlak kalemiyle benim o teessüratımı izale eyledi. O bütün efrad-ı ailesiyle, peder ve validesiyle Risale-i Nur′un has talebeleri içinde her vakit hissedar olacaklardır. Hem bu Tahir′in yüzünden bugünden itibaren Atabey de, İslamköyü, Sav Köyü, Kuleönü karyeleri gibi Nurs karyesine arkadaş olup umum manevî kazancımıza hissedar oldu.
Kastamonu Lahikası, s. 70
***
Bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risale-i Nur′un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren ve evlât ve peder ve vâlideleri ve refikasıyla Risale-i Nur′a hizmet eden kahraman Tahirî kardeşim,

Cenab-ı Hak, hanenizdeki hemşireme, hem bana şifa ihsan eylesin. Hastalığıma ait bir parça size geliyor. Peder ve validenize de benim tarafımdan deyiniz ki: “Tahirî gibi kahraman bir şakirdi Risale-i Nur′a yetiştiren ve o vasıtayla defter-i â′mâllerine daima hasenat yazdıran bir şakirdi bize kardeş veren o mübarek zatlar, inşaallah bu saadeti daima idame ettirecekler. Dünyanın cam parçalarını, o elmaslara tercih etmeyecekler. Onlar, hususi dualarımızda dahildirler.”
Kastamonu Lahikası, s. 201
***
Aziz, sıddık kardeşlerim,

Tahiri’nin, Denizli hapsinde, unutulmaz halisâne hizmetiyle ve Nurlara sarsılmaz sadakatiyle ve yanılmaz zekâvetiyle ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i Nurda ehemmiyetli makamı için, bütün bu defaki mektubunu Lâhikaya geçirdik. Başta Nurun şakirtlerinden validesi Zübeyde olarak, akrabasına ve rüfekasına selâm ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Âmin!
Emirdağ Lahikası, s. 140

Tahirî Mutlu kimdir?

1900 yılında Isparta’nın Atabey ilçesinde dünyaya gelen Tahirî Mutlu, Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebelerindendir. 1943′te Denizli, 1948′de Afyon hapislerinde Bediüzzaman′la birlikte bulundu. Risale-i Nur’un neşri, Kur’ân-ı Kerim’in basılması hususunda çok büyük gayretleri oldu. 1942 yılında İstanbul’da Âyetü’l-Kübra risâlesini bastırtarak önemli bir hizmete vesile oldu. İman-Kur’ân davası yolunda 1958’de Ankara, 1960’ta Isparta hapishanelerinde yattı. 2 Nisan 1977 Cumartesi gecesi geçirdiği bir kalp krizi sonucunda dâr-ı ahirete irtihal eden Tahirî Mutlu’nun kabri İstanbul Eyüp Sultan Mezarlığındadır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*