Sırat köprüsünde sürat

“Köprü” deyince aklımıza dünyada gördüğümüz, nehirler, denizler üzerindeki köprüler gelir. Bunlar bir taraftan diğer tarafa geçişi kolaylaştırmak içindir. Öyle bir köprü daha var ki, bizim bildiğimiz köprülere benzemez. Bu köprü “Sırat Köprüsü”dür. Peygamber Efendimiz (as) şöyle buyurmuştur: “Cehennem üzerine Sırat köprüsü kurulur. Buradan ümmetiyle ilk geçecek Peygamber benim.” 1
İnsan, pek uzun bir yolun yolcusudur. Ruhlar âleminden dünyaya, dünyadan kabre gidiyoruz. Cesedimizi toprak altına bırakıyoruz ama ruh bâki olduğu için hayat devam ediyor. Kabir istasyonundan haşir meydanına, en ince ayrıntılarına kadar günah ve sevapların tartılması olan mizan ve mahkemeden sonra Sırat Köprüsüne, oradan Cennet ya da Cehenneme giden çok çetin bir yol insanı beklemektedir.

“Sırat” Arapça’da “yol” mânasına gelmektedir. Hadislerde bu köprünün nasıl olduğunu insan aklına yakınlaştırmaya yönelik tâbirler ve temsiller vardır. “Kıyamet gününde Cehennemin üzerine Sırat köprüsü kurulur. Bu köprüde kaypak yerler, ayakların kayıp sabit kalamayacağı kısımlar, kapanlar, demirden kelepçeler, dikene benzer kılçıklar vardır. İmanlı kişiler, amellerine göre, göz açıp kapamadan, ya şimşek gibi, ya hızla uçan bir kuş gibi, ya iyi koşan asil bir at hızıyla geçer giderler. Böylece bir Müslüman ya hiç zarar görmeden veya yara bere içinde geçip kurtulur. Yahut feci şekilde Cehennem ateşine düşer.” 2

Hadis-i Şeriflerden biliyoruz ki, bu köprünün altı Cehennemdir. Tam imanlı bir mü’min geçerken Cehennem ona “Çabuk geç, nurun ateşimi söndürüyor” diye seslenirmiş. Bazı müminler de Sırattan geçtiği halde “Hani cehennemi görmedim?” diye meleklere sual edeceklermiş. Melekler de ona, “Siz geçerken, nurunuzdan cehennem alevleri geri çekildiği için görmediniz” diyeceklermiş. 3

Kabirde olduğu gibi yine Sıratta da namazın imdada yetiştiğini şu hadis bildiriyor. “Namaz, Sırat köprüsü üzerinde nurdur.” 4

Sırat Köprüsünün mahiyeti ve geçme hızımız dünyadaki amellerimize göre olacaktır. Namaz, oruç, zekat, hac, kul hakkı başta olmak üzere yapılan iyi ameller, okunan Kur’an ve dualar, zikirler, getirilen salavatlar, kesilen kurbanlık hayvanlar, akla gelen tüm hayırlı işler Sırattaki sürati etkileyen ve kolaylaştıran vasıtalar olacaklardır.

“Ümmetimden biri, Sırat köprüsünde sürünerek ve emekleyerek yol alırken, bana getirdiği salavatlar onu elinden tutarak ayağa kaldırır. Böylece Sıratı geçer” 5

“Kurbanlarınız iyi ve semiz olsun. Onlar Sırat köprüsünde bineklerinizdir.” 6

Tüm bu kaynaklardan anlıyoruz ki, Sırat Köprüsü de, yolumuzun düşeceği ahiret menzillerinden bir yerdir. Geçilecek olan bir yoldur. Hadislerde bahsedilen çengeller, kapanlar, keskin bıçak ya da kılıç tabirleri insanların bu dünyada kendi günahı ve hatası ile orada oluşan engel ve zorluklardır. Her bir günah kalpte siyah bir nokta oluşturduğu gibi, ahiret hayatında da insanın karşısına, yol almasına mâni olan engeller olarak çıkar. Öyle ise tövbe silgisi ve cilasını kullanıp, kendi ellerimizle yaktığımız ateşleri söndürebiliriz. Kalbimizi ve hem dünya hem ahiret hayatımızı nurlandırabiliriz. Sırat üzerindeki çengellerimizi yine tövbe ile kesip atabiliriz.  Köprünün görünümünü ve zorluğunu insan bu dünyada kendisi belirleyecektir. Geçiş amele göre; ışık hızı, şimşek, yıldırım, uçak gibi kişiye özel farklılık arzedecektir. Sırattan süratle geçip Cennete ulaşanlardan olmamız duası ile..

Dipnotlar:

1-Buharî;
2-Müslim;
3-Camiüs-Sağir;
4-Dare Kutnî;
5-Taberani;
6-Deylemî

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*