Tılsımlar Risalesinde ehemmiyetli Kur’ânî muammalar keşfedilmiş

altBu Tılsımlar mecmuası, Risale-i Nur’un ve dinin ve imanın ve Kur’ân’ın yüzer muamma ve tılsımlarının keşfiyâtından bir kısmını beyan eder.
Her bir parçada bir ehemmiyetli muammâ-yı Kur’âniye ve tılsım-ı imâniye hal ve keşfedilmiştir.

Tılsımlar, s. 17

***

Aziz kardeşlerim!

Şu risale, tılsım-ı kâinatın üç esasından birisini halletmiştir.

Çünkü müşkülküşa o muamma-yı hilkatta bir hayretfeza faaliyet kâinatta görünüyor.

Biri de tahavvülât-ı zerrattır ki, bir zenberek hükmünde kâinat makinesini işlettiriyor.

Biri de hayretfeza hidemat-ı vezâifi görmekle beraber, nereden nereye bu seyl-i kâinat akıp gidiyor?

Kur’ân-ı Hakîm bu tılsımı üç esas ile keşfetmiş. O keşfin bir nevi tefsiri hükmünde bulunan şu risale, harekât-ı zerratı beş-altı hikmetle halletmiştir. Yirmi Dördüncü Mektubun İkinci Esası olan “Mevcudat ne yapıyor ve nereye gidiyor?” Birinci Remiz’den nihayete kadar ve Yirmi Dokuzuncu Sözün İkinci Maksadı o muammayı tamamıyla açmıştır. Hakikatın üssü’l-esasını istersen, bunlara bak.

Eğer o hakikat-i Kur’âniyenin en tatlı meyvelerini istersen, Yirmi Dördüncü Sözün Beşinci Dalı’ndaki Beş Meyve’yi ve Otuz Birinci Sözün Dördüncü Esası’nın Beş Meyve’sini temaşa et.

Tılsımlar, s. 166

***

Evet, şu tılsım-ı kâinatın muğlâkını keşfeden ve mevcudatın nereden, nereye ve ne olacaklarının tılsımını açan Risale-i Nur’un eczalarından Yirmi Dokuzuncu Söz; ve tahavvülât-ı zerratın muammasını keşfeden Otuzuncu Söz; ve kâinatta mütemadiyen fenâ ve zeval içindeki faaliyet ve hallâkıyet-i umumiye tılsım-ı acibini hall ve keşfeden Yirmi Dördüncü Mektub; ve Tevhidin en derin ve en mühim muammasını keşf ve hall ve izah eden ve haşr-i beşerî bir sinek ihyası kadar kolay olduğunu ispat eden Yirminci Mektub; ve tabiatperestlerin fikr-i küfürlerini esasıyla bozan ve tahrip eden “Tabiat Risalesi” namındaki Yirmi Üçüncü Lem’a gibi Risale-i Nur’un çok cüz’leri var.

B. S. N. Tarihçe-i Hayatı, Eskişehir Hayatı, s. 250

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*