Ne büyük bir şeref senin (ASM) ümmetin olabilmek!

Eğer sen olmasaydın, kâinatı yaratmazdım” sırrına mazhar, şeref-i nev-i insan ve ferid-i kevnüzaman olan Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Risaletiyle, hidayetimize ve dünya saadetimize ve Cennet kapılarının açılmasına vesile olan, ubudiyetiyle ve duâsıyla, ebedî saadetimize ve Cennetin yaratılmasına vesile olan, Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Öyle bir salât-ı kübrada; âdeta bütün arz bir mescid, Fahr-i Kâinat Efendimiz (asm) imam, sol tarafında enbiyalar, sağ tarafında evliyalar, arkasında Hz. Adem’den (as) asrımıza kadar bütün ehl-i iman, Arş-ı Azama el kaldırıp, kendisi ve ümmeti için ebedî saadet ve Cennet isteyen Efendimiz (asm), ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Asr-ı Saadetten bu yana bütün ümmetin salât ve selâmları duâsına “amin” demek olan, değil ehl-i arz , ehl-i semavat ve bütün mevcudat duâsına iştirak eden Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Kendisi ve ümmeti için öyle hazinâne, öyle mahbubâne, öyle müştakâne ve öyle tazarrukârane yalvarıp, beka isteyen; bütün semavî kitapların işaret ettiği, hatiflerin ve kâhinlerin müjdelediği, en güzel ahlâka sahip, kuvvetli iman ve takva sahibi, dâvâsında sadık, ubudiyetinde en mükemmel olan, Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Kâinatın ve hilkatin sırlarını keşfedip, üç müşkül ve müthiş sual olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Suallerine cevap veren, kâinatın maddî mânevî şeklini değiştiren, zulmeti Nura çeviren, ebedî saadeti müjdeleyip, Esma-i Hüsnanın kapılarını açan, en vahşi ve inatçı kavimleri nurlandıran, akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri teshir ve terbiye eden Fahr-i Kâinat (asm) ne büyük şeref Senin (asm) ümmetin olmak, olabilmek…

Allah’ın varlığına ve birliğine delil olan, Kur’ân’ın mu’cizesi Efendimiz, Seyyidimiz, Sultanımız, Şefaatçimiz (asm) bizleri sana lâyık ümmet olma şerefine nail eyle! Amin…

Meral Demirdöğmez

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*