Tokat’ta, nefs-i nâdana sille-i tokat!

Bu seneki “Yetişkinler Risale-i Nur Okuma Programı” Tokat’ta yapıldı.

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.” (Sözler)

Nefs-i emmâreme bir sille-i tedip: Ey fahre meftun, şöhrete müptelâ, medhe düşkün, hodbinlikte bîhemtâ, sersem nefsim!1 Sen ey tembel nefsim! Ne zaman uyanacaksın? Artık uyanmanın zamanı gelmedi mi? Ey insan ve ey nefsim! Muhakkak bil ki; sen nasihate ve Risale-i Nurlara muhtaçsın! Ey nefis! Ey zevke müptelâ bedbaht kör hissiyat! Sana, hizmet ve vazifede en önde, ücret ve mükâfatta en sonda vazife verme zamanı geldi de geçiyor. Haydi, kendi dersini alman ve ıslâh olmak için Tokat’a! Senin böyle bir tokata ihtiyacın var.

Niçin Risale-i Nur okuma programı için Tokat’tayız?

Önce Allah’ın adıyla “Bismillâh” ile başlayarak okumak için Tokat’tayız,

İnsanın simâsındaki Ehâdiyet tecellisini okumak için Tokat’tayız,

Âlem-i asgar olan kendimizi okumak için Tokat’tayız,

Önce enfüsî, sonra afakî tefekkür etmek için Tokat’tayız,

Eşyayı ve eşyada tecelli eden esmâyı okumak için Tokat’tayız!

Kur’ân’ı, kelâm-ı ezelî olarak, Cebrâil’in (as) Efendimize (asm) okuduğu anı hatırlayarak okumak için Tokat’tayız;

Risale-i Nur’u Kur’ân’a muhatap olarak ve kudsiyetini Kur’ân’dan aldığını bilerek ve me’hazdaki kudsiyete şeffaf bir ayna olduğunu görerek okumak için Tokat’tayız,

Cisimleşmiş Kur’ân ve tecelli-i esmâ olan kitab-ı kâinat satırlarını okumak için Tokat’tayız,

Bürhan-ı nâtık olan Efendimizin (asm) hayatını ve onun (asm) hayatının her bir karesini ve sünnetini okumak, anlamak ve yaşamak için Tokat’tayız;

Asr-ı Saadet’in karelerini, her asra bakan cihetini atlamadan satır satır okumak için Tokat’tayız;

Sinekleri, böcekleri, hayvanları, bitkileri ve hâkezâ bütün mahlûkatı okumak için Tokat’tayız!

Münâzarât ile içtimâî ve siyâsî hayatı okumak için Tokat’tayız;

Kastamonu Lâhikası’ndan asrımızı ve istikbali okumak için Tokat’tayız;

Hizmet Rehberi’nden hizmet düsturlarımızı, Risale-i Nur’un mahiyetini ve Üstadımızın şahs-ı mânevîsini görüp tabi olmak için Tokat’tayız!

Evet, bu sene de Orta Karadeniz Bölge illeri olarak 4. Yetişkinler Risale-i Nur Okuma programı için Tokat’taydık. Çorum, Ordu, Samsun ve Tokat illerimizden katılım ile “On Müttehid Adam” ruhuna uygun şahs-ı mânevînin aza ve hasseleri olarak 6-13 Temmuz 2014 tarihleri arasında bir hafta süresince 4. Yetişkinler Risale-i Nur okuma programına katıldık. Birbirimizin aklı ile düşündük, gözü ile baktık, kulağı ile işittik, elleri ile çalıştık ve ayakları ile yürüdük. Kesrette boğulan akıl, kalb ve ruhlarımızın enfüse dönmesi için, enfüsî âlemimizde bir murâkabe ve muhâsebe yaparak bir arınma ve tasaffî yaşadık. Risale-i Nur’dan satır satır hakikat huzmelerini aradık ve âlem-i asgarımıza alarak o tiryak misal hakikatleri istimal ettik. Hakikate susamış olan kalbimizin gıdası, ruhumuzun âb-ı hayatı ve lâtife-i Rabbâniyemizin havâ-yı nesîmini cezb ve celb etmek için okuduk, okuduk, okuduk! Ramazan ayının bereketi okumalarımıza ayrı bir mânâ ve güzellik daha kattı. Mânevî iklimin verdiği heyecan ubudiyetlerimizi ve okumalarımızı bereketlendirdi. Kur’ân ayında Mâbûd-u Bâkînin ve Mahbûb-u Sermedînin çeşme-i rahmetine Kelâm-ı Ezelisiyle mülâki olmaya çalıştık. Rabbimiz hem okumalarımızı, hem de ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin inşâallah.

Bu seneki Orta Karadeniz illeri “4. Yetişkinler Risale-i Nur Okuma programımız” gece 02.00’de sahur ile başladı. Sahur sonrası saat 03.00-04.15 arası şahsî kemâlât ve Kur’ân-Cevşen okundu. 04.15- 05.45 arası sabah namazı, tesbihat ve namaz dersi (Hizmet Rehberi’nden) yapıldı. 06.00-10.00 arası istirahat olarak değerlendirildi. Saat 10.00-11.00 arası ferdî Risale-i Nur okundu. Saat 11.00-12.30 arasında en verimli geçen Münâzarât müzâkereleri yapıldı. 12.30-13.30 arası öğlen namazı ve namaz dersinden sonra 13.30 14.30 arası ise kaylûle için istirahat edildi.2 14.30-16.00 arası ikinci Münâzarât müzâkereleri yapıldı. Böylece toplam günlük 3 saat Münâzarât müzâkeresi yapılmış oldu. 16.00-20.00 arası ikindi namazı, namaz dersi ve Tokat’ın tarîhi mekânları gezildi. 20.00-21.00 arası iftar ve akşam namazı. 21.00-22.00 arası serbest sohbet ve tanışma-kaynaşma. 22.00-23.30 arası yatsı ve teravih namazı, namaz dersi ve çay ikramı. 23.30-02.00 arası istirahat olarak programımız planlandı ve plan tatbik edildi. Yapılan bu program planımız istişare ile kararlaştırıldı ve tatbikatını seçimle vazifelendirilen Meşrûtiyetli Reis unvanına sahip Emekli Eğitimci Ahmet Kara Ağabeyimiz deruhte etti. Kendisinden Allah ebeden razı olsun.

“4.Yetişkinler Risale-i Nur Okuma programımız” süresince bizlere maddî ve mânevî olarak her türlü yardımı esirgemeyen, hem iftar, hem de sahurda zahmetler yaparak ihtiyaçlarımızı yerine getiren çok muhterem Tokatlı ağabey ve kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Tokatlı Nur kahramanlarının fedakârlık, diğergamlık, misafirperverlik ve Risale-i Nur’a olan sadakatleri takdire şayan hasletler olarak âlemimizde yerini aldı. Programımıza hem fiilen katıldılar, hem de hizmetleri devam ettirdiler. Allah hepsinden ebeden razı olsun.

Dipnotlar:
1- Sözler, On Sekizinci Söz.
2- Çünkü kaylûle; “bu uyku Sünnet-i Seniyyedir. Duhâ vaktinden, öğleden biraz sonraya kadardır. Bu uyku, gece kıyamına sebebiyet verdiği için sünnet olmakla beraber, Ceziretü’l-Arabda, vaktü’z-zuhr denilen şiddet-i hararet zamanında bir tatil-i eşgal, âdet-i kavmiye ve muhitiye olduğundan, o Sünnet-i Seniyyeyi daha ziyade kuvvetlendirmiştir. Bu uyku hem ömrü, hem rızkı tezyide medardır. Çünkü yarım saat kaylûle, iki saat gece uykusuna muadil gelir. Demek, ömrüne her gün bir buçuk saat ilâve ediyor. Rızık için çalışmak müddetine, yine bir buçuk saati, ölümün kardeşi olan uykunun elinden kurtarıp yaşatıyor ve çalışmak zamanına ilâve ediyor.  (Yirmi Sekizinci Lem’a)”

Benzer konuda makaleler:

1 Yorum

  1. Bir yabanci orgrenciyim tokat universitisi okuyorum, ziraet etmek istiyorum.

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*