Yeni Asya’nın ikazları dinlenseydi

“Allah’ım ve milletim bizi affetsin…” nedametlerinden çok önce yetkililer Yeni Asya’nın uyarı ve ikazlarını dikkate alıp, “ne istediler de vermedik…” itiraflarıyla istedikleri siyasî desteklerini sağlamak uğruna devletin bütün kapılarını ardına kadar açmasalardı…

Devlet erkânı olarak onların meddahlığını yapmasalardı. Bir bütün olarak ülkemizi ve milletimizi hedef alan o lânetli 15 Temmuz darbesi yapılır mıydı bilemiyorum.

“Gayr-ı meşrû bir muhabbetin cezasını çekiyoruz…” pişmanlığından seneler önce Yeni Asya’nın ısrarlı uyarı ve ikazlarını dikkate alıp, sonu çıkmaz sokak olan bu yanlış ve riskli olan gidişatlarından vazgeçselerdi…

Din-i mübine güya hizmet adına yola çıktıklarını iddia edenler dünyevî makam ve mevkileri elde ederek, devlette kadrolaşmak gibi tehlikeli bir yola sapmasalardı… Dine hizmet adına da olsa ona buna el açıp, ticaretle iştigal edinmeselerdi…

Siyasî iktidar sayesinde elde ettikleri hemen bütün medya kuruluşlarıyla siyasilerin gönüllü reklâm ve propagandalarına soyunmasalardı… Bilemiyoruz ülkemizi kaoslara sürükleyen, nice mağduriyetlere sebep olan o kanlı, hain darbe olur muydu acaba…

Hakikat-ı halde darbelere kaoslara gerek kalmadan herkes, herkesim kendi işine baksa, iştigal etmesi gereken meselelerden başka işlerle meşgul olmasa maruz kaldığımız sıkıntı ve problemler bitmese de asgariye iner, diyor Yeni Asya.

Siyasî kadrolar, öncellikle de ülkenin idaresiyle vazifeli olan iktidarlar dinî cemaatlerden ellerini çekmeli. Rey talebinde bulunurken, hiçbir pazarlıkta bulunmadan, alacakları destekler karşılığında devletin imkânlarını haksız bir şekilde dağıtmamalı diyor Yeni Asya.

Dine hizmeti gaye edinen cemaatler de hiç değilse bundan böyle bir zamanlar hemen herkesin, her kesimin faaliyetlerini, hizmetlerini alkışlayarak, övgüler yağdırdıkları malûm oluşumun içine düştüğü / düşürüldüğü içler acısı durumdan ibret almalılar diyor Yeni Asya.

Vazife bildikleri dine hizmetlerin dışındaki dünyevî işlerle meşgul olmanın makam mevki peşinde koşmanın, servetleri elde etmek için olmadık yollara tevessül etmenin ne derece gereksiz ve zararlı olduğunu görebilmişlerdir dinî cemaatler, diyor Yeni Asya.

Cemaatler herhalükârda fiilî siyasetten uzak durmalı, hiç bir partinin arka bahçesi olmalarına izin vermemeli, maddî menfaat veya makam ve mevki beklentilerine girmemeli diyor Yeni Asya.

Yeni Asya’nın bu uyarı ve tavsiyeleri kulak ardı edilirse 15 Temmuzla görüldüğü gibi bütün dinî cemaatler zarar görür. Daha önemlisi dinî değerler zarar görür, ülkemiz ve milletimiz zarar görür. Siyasiler; “Safmışız, aldanmışız… Allah’ım ve milletimiz bizi af etsin…” diyerek işin içinden çıkarlar.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*