Yeni Asya’nın yaptığı iş

Yeni Asya’nın yaptığı iş; manevî bir cihaddır… Manevî cihadda yalan yanlış olmadığı gibi zorlama, dayatma ve güç de yoktur…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; doğruları dile getirmektir… Doğruları ancak doğru olanlar dile getirebilir… Ki doğrudan ve doğrulardan yalan çıkmaz.

Yeni Asya’nın yaptığı iş; müsbet hareket etmektir. Sonuna kadar düşünce olarak, fikir olarak, manevî bir cihad olarak hiçbir şekilde, hiçbir menfiliğe alet olmadan karşısında dimdik durabilmektir…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; daima Hakk’ın hatırını âli tutmaktır… Dünyevî menfaatler, mevki ve makamlar, mansıplar ve tehditler karşısında hiçbir taviz vermeden Hak’kın hatırını, âliyetini daima yüksek tutabilmektir…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; hukuku ve hukuk kavramını insanlık olarak, millet olarak ve fertler olarak daima uygulanmasını savunmaktır…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; kişi hak ve hürriyetlerinin vazgeçilmez bir hak olduğunu, herkesle alâkalı ve her zaman geçerli bir kavram ve prensip olduğunu, Hak’kın küçüğü büyüğü olmadığını daima savunmaktır…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; dinî, vicdanî hürriyetlerin ve Hak’ların ve uygulamalarının devletçe, hükümetlerce, milletçe sahip çıkılacak en yüce bir fikir ve düşünce realitesi olduğunu devamlı bir şekilde gösterebilmektir… Ve savunmaktır…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; asayişin muhafazasında ve uygulamalarında neşrettiği imanî, ahlâkî, millî fikirlerle devlete, hükümete ve millete yardımcı olabilmektir…

Yeni Asya’nın yaptığı iş; muhteşem Kur’ân tefsirleri olan imanî ve ilmî eserler Risale-i Nurların neşrini, ilânını, yayınlanmasını ve okunmasını büyük bir gayret ve hizmet ile gerçekleştirebilmektir…

Ve Yeni Asya’nın yaptığı iş; sadece ve sadece milletin, bu vatan gençlerinin ve vatanın her türlü belâ ve musîbetlerden muhafazasına karşı kendisini siper etmektir, feda etmektir…

Rifat Okyay

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*