Yeni Asya’nın duruşu neden durdurulamaz

Yeni Asya çıkışından bu yana hiçbir baskıya boyun eğmeden, bedeller ödeye ödeye doğruları yazarak, hakta sebata devam ederek bu günlere ulaşmıştır.

Hatta, Risale-i Nur’un devlet tekeline alınmak istendiği süreçte Yeni Asya’nın cansiperane hukuk mücadelesini sürdürmesini anlamakta zorlanan bir hükümet yetkilisi, “Yeni Asya hep bu kadar dik başlı olmak zorunda mı?” demişti bir siyasî kuliste… Yeni Asya’nın dik duruşunu yadırgamak, hükümetin tavrını savunmak adına da, “biz bu bandrol yasağı ve devlet tekelini paralel yapıyla mücadele adına getiriyoruz” demişti. Halbuki toptan devlet tekeline almadan, bandrol üzrindeki tasarruf yetkisini kullanarak çözebilirdi.

Kim ne derse desin; Yeni Asya, duruşunda Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’ni örnek alıyor. Bediüzzaman da başta Resûlü Ekrem Efendimizi (asm), Selef-i Salihîn’i ve Müçtehidîn-i İzam’ı örnek almış, Kur’ân’a ve kâinata bakarak yazmıştır.

Bu eser Külliyat ışığında yayınını sürdüren Yeni Asya’nın, hiçbir dönemde dünyevî, siyasî ve menfaat odaklı bir hedefi olmamıştır. Direkt particilik-siyasetçilik ve devlette kadrolaşma gibi alanlara olan alâkasızlığı da, yine Bediüzzaman’a dayanır. İşte, Üstada tevcih edilen bir suale ve verdiği cevaba bakınız:

“Sual: Neden, ne dahilde, ne hariçte bulunan cereyanlara ve bilhassa ‘Siyasetli Cemaatler’e hiçbir alâka peydâ etmiyorsun ve Risâle-i Nur ve şâkirtlerini mümkün olduğu kadar o cereyanlara temastan men’ ediyorsun? Halbuki, eğer temas etsen ve alâkadar olsan, birden, binler adam Risâle-i Nur dairesine girip parlak hakîkatlerini neşredeceklerdi; hem, bu kadar sebepsiz sıkıntılara hedef olmayacaktın?

Elcevap: Bu alâkasızlık ve içtinâbın en ehemmiyetli sebebi, mesleğimizin esâsı olan ihlâs bizi menediyor. Çünkü, bu gaflet zamanında, husûsan tarafgirâne mefkûreler sahibi, herşeyi kendi mesleğine âlet ederek, hattâ dînini ve uhrevî harekâtını da o dünyevî mesleğe bir nevî âlet hükmüne getiriyor.

Hakaik-ı îmâniye ve hizmet-i Nuriye-i kudsiye, kâinatta hiçbir şeye âlet olamaz; rızâ-i İlâhîden başka bir gayesi olamaz.

Halbûki, şimdiki cereyanların tarafgirâne çarpışmaları hengâmında bu sırr-ı ihlâsı muhâfaza etmek, dînini dünyaya âlet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare, cereyanların kuvveti yerine, inâyet ve tevfîk-ı İlâhiyeye dayanmaktır.

İçtinâbımızın çok sebeplerinden bir sebebi de, Risâle-i Nur’un dört esâsından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir.” 1

Yeni Asya; ülkemizde 17-25 Aralık’la başlayan ve 15 Temmuz kalkışmasıyla doruk noktasına ulaşan menfi gelişmelerin ne geçmişinde ne halinde ve ne de en ufak bir karesinde yer almadı. Hiçbir dahli ve alâkası olmadı, ama ülkenin bu halden selâmete çıkması için; din-vatan-millet namına alâkadarlığı en üst seviyede devam etmektedir.

Zaten yazar-çizer ve muhabirlerimize her ortamda, her platformda konuşma ve yazma cesaretini veren de; her türlü menfîlikten alâkasızlığı ve müsbet alandaki alâkadarlığıdır.

Dost ve arkadaş çevresinde, aile ve akrabalar içinde her vesileyle fikir, kanaat ve çözüm teklifleri dile getiriliyor, sosyal medyada paylaşılıyor ve Yeni Asya gibi hak-hukuk-adalet savunucusu yayın organlarında kalem ile kelâm sarfına gayret ediliyor.

Devlette ve siyasette kadrolaşma-kumpas ve komplo gibi her türlü menfi hallerle asla ilgisi olmayan Yeni Asya, böylesi niyet ve çabaların hep uzağında olmuş, yeri geldikçe uyarı vazifesini de yapmıştır.

Siyasetin, dinsizliğe ve sözde aydınlanma ahlâksızlığına alet edilmesine ilmen ve fikren karşı durduğu kadar, dinin siyasete alet edilmesinin de önünü kesecek doğru fikirlerin naşiri olmuştur. Kişilerin ve grupların, Risale-i Nurlar’ı kendi ideallerine, siyasî ve dünyevî menfaatlerine alet etmelerine fırsat tanıtmayacak ve onlara bu hususta nefes aldırmayacak cesur yayınlar yapmıştır.

Bir taraftan “cemaat” diyerek, “hizmet” diyerek siyasetin içine dalanlara ve Nur Risaleleri’ni diledikleri tarzda “hizmet”lerine alet etmek isteyenlere uyarı vazifesini sürdürürken; öbür yandan da siyaset erbabına din-vatan-millet namına uyarı vazifesini her vesileyle yapagelmiştir.

Dipnot:

1- Bkz. Hizmet Rehberi.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorumu siz yazın

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın:

E-Posta adresiniz kesinlikle gizli kalacaktır.


*