Yeni Asya’nın siyasi duruşu

Son iki haftada iki bölüm halinde bir kez daha neşrettiğimiz yayın esaslarımızdan sonra, bunu tamamlar nitelikteki bir metni daha paylaşmakta fayda görüyoruz.

Yeni Asya’nın siyasete bakışını belirleyen ölçülerin sıralandığı bu metindeki maddelerin bir kısmı yayın esaslarımızda da mevcut:

* Yeni Asya’nın siyasetle ilgili görüşlerini belirleyen ölçüler, diğer konularda olduğu gibi, yine Bediüzzaman Said Nursî’nin eserlerinden alınmıştır. Bu eserlerden derlenen konuyla ilgili pasajların bir araya getirildiği Risale-i Nur Külliyatından Siyasî Tesbitler: Beyanat ve Tenvirler isimli kitap, Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanmıştır.

* Yeni Asya, doğrudan ülke yönetimine talip olma anlamındaki siyasetin üstünde ve dışındadır. Yayın hayatı boyunca, hiçbir siyasî parti oluşumuna kaynaklık etmemiştir.

* Siyasetin demokratik sistem ve kaideler içinde yürütülmesini, devlet idaresinin millet iradesine uygun şekilde ve meşruiyet içinde el değiştirmesini savunan Yeni Asya, şahıs, zümre ve tek parti istibdadına; demokratik düzeni hedef alıp tahrip eden ihtilâllere ve millet iradesini hiçe sayan anlayış ve uygulamalara her zaman karşı olmuştur.

* Siyasî partileri demokratik sistemin aslî ve anayasadaki ifadesiyle ‘vazgeçilmez’ unsurları olarak gören Yeni Asya, millet nezdinde destek bulan her siyasî partiyi bir ‘vâkıa’ olarak kabullenir, saygıyla karşılar ve olumlu hizmetlerine destek verir. Ve partiler arasındaki ilişkilerin medenî bir çerçevede, asgarî müşterekleri esas alan bir millî mutabakat temeline oturtulmasını arzu eder.

* Yeni Asya “din adına” siyaset yapılmasına karşıdır. Mevcut toplum yapısı ve siyasî şartlar içinde, “din adına” parti kurulmaması ve dini kullanarak devlet idaresine talip olunmaması gereğine inanır. Buna mukabil, parti ayrımı gözetmeksizin, tümüyle siyaset ve devlet kurumunun dine hizmetkâr kılınması zaruretini ısrarla savunur.

* Siyasete ‘fiilen’ talip olmaktan titizlikle kaçınan Yeni Asya, mevcut partiler arasındaki tercihini ise hiçbir zaman gizlememiş, her zaman açıklıkla ortaya koyup müdafaa etmiştir.

* Bu oy tercihinin kişilerle, günü birlik rüzgârlarla, geçici dalgalanmalarla, partinin başında kimin bulunduğu ile, parti bünyesinde zaman zaman yaşanabilen dahilî problemlerle veya herhangi bir menfaat ve pazarlıkla hiçbir ilgisi yoktur.

* Bediüzzaman, DP’yi ‘vatan, millet ve İslâmiyet namına’ desteklediğini açıkça ifade etmişti. Yeni Asya da, hiçbir menfaat karşılığı olmaksızın, aksine bu tavrından dolayı zarar görmeyi de göze alarak, siyasî tercihini açıkça ortaya koymuş ve ısrarla savunmuştur.

* Yeni Asya’nın siyasî tercihi, körü körüne bir destek anlamını taşımaz. Bu tercihin getirdiği destek, millet iradesi ve demokratik sistemin kuralları çerçevesinde, ülkeye, millete ve dine hizmeti esas alan icraat için söz konusudur. Bu çerçevenin dışına taşan yanlış anlayış ve uygulamalar ise, Yeni Asya’yı her zaman karşısında bulmuştur.

* Yeni Asya, Bediüzzaman’a dayanarak ortaya koyduğu bu tercihin, ülke ve dünya gerçekleri karşısında en mâkul ve gerçekçi alternatifin yolunu açtığı; hislere, heveslere ve macera arayışlarına prim vermeyen bir hizmet anlayışını yansıttığı inancındadır.

Benzer konuda makaleler:

İlk yorum yapan olun

Makale hakkında düşüncelerinizi paylaşın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*